มาเลเซีย มาลินโด้

ทัวร์มาเลเซีย)?CMA?:?มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา4 วัน 3 คืน?แถม?ล่องเรือมะละกา(OD/MH)

มะละกา2
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

?

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMB?:?มะละกา?ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายาHello Kitty+ เลโก้แลนด์4 วัน 3 คืน?(OD/MH)

hello-kitty-land-malaysia
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? กัวลา
? ? : วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

?

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMD 😕กัวลาลัมเปอร์?เก็นติ้ง ปุตราจายา?4วัน 3คืน?(MH)

malaysia-scholarship2
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สี่ กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 ? 5, 9 ? 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

13,888.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ?สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM4 😕กัวลาลัมเปอร์?เก็นติ้ง ปุตราจายา?4วัน 3คืน?(MH)

BANNER CM4
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สี่ กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 ? 5, 9 ? 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

14,900.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ?สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM3 😕กัวลาลัมเปอร์-มะลากา-เลโก้แลนด์-ยะโฮร์-เก็นติ้ง 5วัน4คืน OD

BANNER CM3
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? มะละกา เมืองมรดกโลก? ? ?
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ? Kitty Town ? เลโก้แลนด์ ? ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่ห้า?กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 5, 8 ? 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17,900.-

เดินทางโดย :

od

สายการบินมาลิโด้แอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM2 😕คาเมร่อน-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง 4วัน3คืน OD

BANNER CM2
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? คาเมร่อน ไฮแลนด์??
? ? : วันที่สอง คาเมร่อน ไฮแลนด์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง??
? ? : วันที่สาม?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่สี่ กัวลาฯ ? ปุตราจายา ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 ? 5, 9 ? 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

16,900.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ?สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM1 😕กัวลาลัมเปอร์?เก็นติ้ง ปุตราจายา?4วัน 3คืน?(MH)

BANNER CM1
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง KLCC KLIA.
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

?

This entry was posted in malaysia-OD. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 263 คน