ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ช่วงเทศกาล

(โชคทวีทัวร์) CMS3 มาเลเซีย สิงคโปร์ TG

เก็นติ้ง ไฮแลนด์
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? 😕 วันแรกกรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด์
?? 😕 วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์-ซิตี้ทัวร์-มะละกา-ยะโฮร์ บารู
?? 😕 วันที่สาม ยะโฮร์-สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
?? : วันที่สี่ เมอร์ไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้ง ออชาร์ด-กรุงเทพ

วันเดินทาง :

30 ก.ค.- 2 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา)
12 ? 15 ส.ค.
(วันแม่แห่งชาติ)

22 ? 25 ต.ค.
(วันปิยมหาราช)

4 ? 7 ธ.ค.
(วันพ่อแห่งชาติ)

10 ? 13 ธ.ค.
(วันรัฐธรรมนูญ) 2558

ราคาท่านละ :

26,900.-

สายการบิน : จองทัวร์ ไปเที่ยวโดยสายการบิน Thai airways (TG)?การบินไทย
มาตรฐานระดับ จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ สงกรานต์, ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 872 คน