ทัวร์ลาว

(โชคทวีทัวร์)?CKLA1_?น่าน หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ อุดร?5วัน4คืน?FD

BANNER CKLA1


? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์?
? ? : วันที่สอง น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ?
? ? : วันที่สาม หลวงพระบาง ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ หลวงพระบาง ? ตักบาตรข้าวเหนียว ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่
ห้า วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 5 , 8 ? 12? ธ.ค.?

ราคาท่านละ :

?22,900

เดินทางโดย :

FD
การบิน แอร์ เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

(Consortium)?G_มหัศจรรย์ AEC ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก?3 วัน 2 คืน (FD)

พิพิธภัณฑ์ หลวงพระบาง
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง -วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี -ตลาดไนท์บาร์ซา
? ? : วันที่สอง?ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห่ -?น้ำตกตาดกวางสี – วัดแสนสุขาราม
? ? : วันที่สาม ?วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – บ้านผานม – ตลาดดารา – วัดโพนเพา – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน?:


สายการบิน แอร์เอเชีย?

 

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ประเทศลาว
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 646 คน