ทัวร์ลาว นกแอร์

(โชคทวีทัวร์)?CKLA1_?น่าน หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ อุดร?5วัน4คืน?FD

BANNER CKLA1


? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์?
? ? : วันที่สอง น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ?
? ? : วันที่สาม หลวงพระบาง ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ หลวงพระบาง ? ตักบาตรข้าวเหนียว ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่
ห้า วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : 1 ? 5 , 8 ? 12?ธ.ค.
ราคาท่านละ : ?22,900
เดินทางโดย : FD
การบิน แอร์ เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

(Consortium) _G_มหัศจรรย์ AEC, ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก3 วัน 2 คืน?
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย?(FD)?

หลวงพระบาง
bt_reserve 

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา
? ? : วันที่สอง?ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห่ – น้ำตกตาดกวางสี – วัดแสนสุขาราม
? ? : วันที่สาม?วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – บ้านผานม – ตลาดดารา – วัดโพนเพา – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

03-05 ธ.ค.59 04-06 ธ.ค.59 10-12 ธ.ค.59 23-25 ธ.ค.59 24-26 ธ.ค.59 28-30 ธ.ยค.59 29-31 ธ.ค. 59 05-07 ธ.ค.59 15-17 ธ.ค.59 22-24 ธ.ค.59 25-27 ธ.ค. 59?30 ธ.ค. 59-01 ม.ค. 60 31 ธ.ค. 59-02 ม.ค. 60?01-03 ม.ค. 60?06-08 ธ.ค.59 08-10 ธ.ค.59 13-15 ธ.ค.59 14-16 ธ.ค.59 15-17 ธ.ค.59 20-22 ธ.ค. 60?21-23 ม.ค.60 22-24 ม.ค.60 26-28 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(13,900.-) /(15,900.-) /(13,900.-) / (9,900.-) /(13,900)/(15,900) / (14,900) /(17,900) /(15,900) / (14,900) /(17,900)

สายการบิน?:

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย


(Consortium) _
G_ลาว?เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง?3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์?(PG)

วัดพระธาตุหลวง
?
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – วัดพระธาตุหลวง – วัดสีสะเกด – เวียงจันทน์ – วังเวียง
? ? : วันที่สอง?ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง -หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี -พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา
? ? : วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า -วัดใหม่สุวรรณภูมาราม -พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง -วัดวิชุนราช – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน?:

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ประเทศลาว
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 526 คน