ทัวร์เกาหลีใต้ (Premium Airline)

(Consotium)_G_เกาหลี – พูซาน ?5 วัน 3 คืน? โดยสายการบินโคเรียนแอร์?(KE)

อุโมงค์ไวน์ชองโด


? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง ?วัดแฮดงกุกซา – Oryukdo Skywalk – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ? เมืองกอเจ ? Geoga Grand Bridge
? ? : วันที่สาม ?พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี – วัดซังเกซา ฮาดง ? พิธีการชงชา +สวมชุดฮันบก ? พระราชวังซัมซองกุง – Hadong Hwagae Market
? ? : วันที่สี่?ศูนย์โสม ? Cosmetic Shop -เมืองแดกู – อุโมงค์ไวน์ชองโด ? สวนสาธารณะยองจีชางวอน + อาร์ทฮอล์ซองซัน ? ตลาดแดกีรีหรือตลาดซางนัมแด
? ? : วันที่ห้า?ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ? ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free ? ตลาดนัมโพดง – BIFF Street – ตลาดกุกเจ ? ซุปเปอร์มาเก๊ต ? สนามบินกิมแฮ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

สายการบิน:
โคเรียนแอร์
สายการบินโคเรียนแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
เกาหลี Beautiful Autumn – A?5 วัน 3 คืน? (TG) โดยสายการบินไทย

Banpo Bridge สะพานสายรุ้ง? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง??อินชอน – เกาะนามิ- อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮันซา
? ? : วันที่สาม?วัดนักซานซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำฮัน+ดินเนอร์อาหารค่ำBanpo Bridge สะพานสายรุ้ง
? ? : วันที่สี่?พระราชวังถ๊อกซูกุง ? ถนนเลียบกำแพงหิน – หมู่บ้านบุกชนฮันนก ? ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop ? Duty Free ? คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง
? ? : วันที่ห้า โซลทาวเวอร์ -น้ำมันสนเข็มแดง-พลอยอเมิส ถนนกาโรซูกิล – ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

สายการบิน:
tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
เกาหลี ? Welcome Busan Hanok ?5 วัน 3 คืน (KE) ?โดยสายการบินโคเรียนแอร์

หอดูดาวชมซงแด? ? : วันแรก?กรุงเทพ?
? ? : วันที่สอง?พูซาน? หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Skywalk ? เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด?
? ? : วันที่สาม?แดกู ? Palgongsan Natural Park ? Okgol Village – Cosmetic Shop -ศูนย์โสม – สวนสนุก E-WORLD – 83 Tower ? ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
? ? : วันที่สี่?ซาน – วัดแฮดงยงกุงซา ? ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free ? สวนยงดูซาน ? หอคอยปูซาน – Nampodong Street – ตลาดปลาชาลกาชิ
? ? : วันที่ห้า?ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Nurimaru APEC House – ซุปเปอร์มาเก็ต – Lotte Outlet – สนามบินกิมแฮ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

สายการบิน:
โคเรียนแอร์
สายการบินโคเรียนแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_เกาหลี New Experiences?In Autumn?5วัน 3 คืน (XJ)?โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

เกาะนามิ


icon-PDF-choktaweetour

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ?อินชอน
? ? : วันที่สอง?อินชอน-เกาะนามิ ? Soyanggang Skywalk?ซูวอน
? ? : วันที่สาม?โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก ? สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์- ศูนย์โสม – Cosmetic Shop โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งเมียงดง
? ? : วันที่สี่?พระราชวังเคียงบ็อค ? หมู่บ้านบุกชนฮันก -น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส? ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Duty Free-ถนนกาโรซูกิล
? ? : วันที่ห้า?ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

สายการบิน:
xj
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_เกาหลี Big Pro Seoraksan-A ?5 วัน 3 คืน ?(TG) ??โดยสายการบินไทย

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 2
icon-PDF-choktaweetour

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ? ? : วันที่สอง?อินชอน – เกาะนามิ- อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮันซา ? ? : วันที่สาม?โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดเมียงดง ? ? : วันที่สี่?พระราชวังชางด๊อกคุง – หมู่บ้านบุกชนฮันนก – ตลาดอินซาดง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop ? Duty Free – ถนนกาโรซูกิล – Apgujeong Rodeo Street ? ? : วันที่ห้า??โซลทาวเวอร์ -น้ำมันสนเข็มแดง-พลอยอเมิส ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ? กรุงเทพ

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

สายการบิน:
tg สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_เกาหลี Special Autumn ?เกาะเชจู – เซี่ยงไฮ้?6 วัน 4 คืน (MU)โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

วัดยักซอลซา


icon-PDF-choktaweetour

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ?
? ? : วันที่สอง?เซี่ยงไฮ้-เกาะเชจู-พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค – Hello Kitty Island
? ? : วันที่สาม?วัดยักซอลซา-พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์-โขดหินโอลดลแก-ชมวิวยอดเขาซงซานอิลซูบงซอพจิโกจิ-สวนส้มไร้เมล็ด-ดาวน์ทาวน์เกาะเชจู
? ? : วันที่สี่?โขดหินยงดูอัม -ศูนย์โสม – Cosmetic Shop ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-Duty Free-สนามบินเกาะเชจู-เซี่ยงไฮ้-นั่งรถไฟลอดอุโมงค์ค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง ??
? ? : วันที่ห้า ?อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า+พร้อมรถไฟ เข้า-ออก) ? ? : วันที่หก?ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน – วัดพระหยกขาว ? ช้อปปิ้งตลาดเฉินหวังเมี่ยว ? ขึ้นหอไข่มุก-SKY WALK – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – โรงงานหยก ? ช้อปปิ้งตลาดก็อปปี้ ? กรุงเทพ

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

สายการบิน:
ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์
สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_เกาหลี – Skiresort?5 วัน 3 คืน ?โดยสายการบินไทย (TG)

โซลทาวเวอร์
icon-PDF-choktaweetour

? ? : วันแรก??กรุงเทพฯ? ? : วันที่สอง?อินชอน ? เกาะนามิ ? สกีรีสอร์ท? ? ? : วันที่สาม?โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก ? ไร่สตอเบอรี่ ? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ? ตลาดเมียงดง ? ? : วันที่สี่ ??พระราชวังเคียงบ็อค ? หมู่บ้านบุกชนฮันนก ? ศูนย์โสม ? ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ? Cosmetic Shop ? Duty Free ? Dongdaemun design plaza ? ตลาดทงแดมุน ? ? : วันที่ห้า??โซลทาวเวอร์ ? น้ำมันสนเข็มแดง ? พลอยอเมิส Kitty Caf? ? ถนนฮงอิก ? ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง

07-11 ธ.ค.59 (วันหยุดรัฐธรรมนูญ) 15-19 ธ.ค.59? 21-25 ธ.ค.59? 22-26 ธ.ค.59? 23-27 ธ.ค.59? 28 ธ.ค. 59 ? 01 ม.ค.60 (วันหยุดขึ้นปีใหม่)? 29 -02 ม.ค.60 30-03 ม.ค.60 31-04 ม.ค.60 (วันหยุดขึ้นปีใหม่)

ราคาเริ่มต้นท่านละ

(29,900.-)/(28,900.-)/ (36,900.-)/(36,900.-)

สายการบิน:
สายการบินไทย สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_เกาหลี Funny Ski&Snow?5 วัน 3คืน?โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์


icon-PDF-choktaweetour

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? อินชอน?
? ? : วันที่สอง?อินชอน ? เกาะนามิ ? สกีรีสอร์ท ? ซูวอน
? ? : วันที่สาม?ไร่สตอเบอรี่ ? โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก ? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ? ศูนย์โสม ? Cosmetic Shop ? โซลทาวเวอร์ ? ช้อปปิ้งเมียงดง
? ? : วันที่สี่??พระราชวังเคียงบ็อค ? หมู่บ้านบุกชนฮันก ? น้ำมันสนเข็มแดง ? พลอยอเมทิส ? ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ? D uty Free ? ถนนฮงอิก?
? ? : วันที่ห้า??ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง

01-05 ธ.ค.59 02-06 ธ.ค.59 03-07 ธ.ค.59 04-08 ธ.ค.59 06-10?ธ.ค.59 07-11 ธ.ค.59 13-17ธ.ค.59 14-18 ธ.ค.59 15-19ธ.ค.59 16-20 ธ.ค.59 17-21ธ.ค.59 19-23 ธ.ค.59 20-24 ธ.ค.59 21-25 ธ.ค.59 22-26 ธ.ค.59 08-12 ธ.ค.59 09-13ธ.ค.59 10-14 ธ.ค.59 23-27 ธ.ค.59 24-28 ธ.ค.59 25-29 ธ.ค.59 26-30 ธ.ค.59 27-31 ธ.ค. 59 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 60 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 60 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 60?

ราคาเริ่มต้นท่านละ

(18,900.-)/(19,900.-)/ (20,900.-)/(26,900.-)

สายการบิน:
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)_เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน ล่องทะเลสาบซงจู 6 วัน 5 คืน TG Tel : 02-8791628

อุทยาน ซอรัคซาน
icon-PDF-choktaweetour จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์
?
?

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กรุงโซล (อินชอน) ? ? : วันที่สอง La Provence Village ? พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ? เกาะนามิ ? โซรัคซาน ? ? : วันที่สาม อุทยานโซรัคซาน นั่งเคเบิ้ลคาร์ ? วัดชินฮันซา ? ล่องทะเลสาบชงจู ? ? : วันที่สี่ วัดวาวูจองซา ? กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก ? เอเวอร์แลนด์ ? โซล ? ภาพ 3 มิติ +ไอซ์มิวเซียม ? ? : วันที่ห้า โซล ? ศูนย์โสม ? ฮ็อกเก็ตนามู ? พระราชวังชางดอกกุง ? ศูนย์เครื่องสำอาง ? ดิวตี้ฟรี ? คลองชอกเกซอน ? เมียงดง ? ฮ่องแม่น้ำฮัน + ชมปังโชว์ ? ? : วันที่หก?ศูนย์น้ำมันสนแดง ? หมู่บ้านบุกซอนฮันอก ? โซลทาวเวอร์ ? ONE MOUNT SNOW PARK ? สนามบินอิน ชอน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

?

ราคาเริ่มต้นท่านละ

โปรดสอบถาม

?

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
? ?
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์เกาหลีใต้
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,599 คน