ทัวร์ เกาหลีใต้

ทัวร์ : ทัวร์เกาหลี : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(Consortium)?G_เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง?Hwacheon Ice Fishing Festival?4 วัน 3 คืน ?โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

หมู่บ้านบุกชนฮันนก

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – อินชอน ? อิสระสกีรีสอร์ท ? ซูวอน
? ? : วันที่สอง?ไร่สตอเบอรี่ – โรงเรียนกิมจิ+ ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง?
? ? : วันที่สาม ?พระราชวังชางด๊อกคุง – หมู่บ้านบุกชนฮันนก – ศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ? น้ำมันสนเข็มแดง – Cosmetic shop – Duty Free ? ตลาดเมียงดง?
? ? : วันที่สี่ ?โซลทาวเวอร์- พลอยอเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

06-09 ม.ค. 60
07-10 ม.ค. 60
08-11 ม.ค. 60
09-12 ม.ค. 60
10-13 ม.ค. 60
11-14 ม.ค. 60
12-15 ม.ค. 60
13-16 ม.ค. 60
14-17 ม.ค. 60
15-18 ม.ค. 60
18-21 ม.ค. 60
19-22 ม.ค. 60
20-23? ม.ค. 60
21-24 ม.ค. 60
22-25 ม.ค. 60
23-26 ม.ค. 60
24-27 ม.ค. 60
25-28 ม.ค. 60
26-29 ม.ค. 60
27-30 ม.ค. 60 (ช่วงวันหยุดตรุษจีน)

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

15,900.-
17,900.-

สายการบิน :
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์จองทัวร์


(Consortium)?G_เกาหลี Ski&Snow Shock Price?4วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

พระราชวังเคียงบ็อค

? ? : วันแรก?กรุงเทพ -อินชอน- Pajuoutlet -ซูวอน
? ? : วันที่สอง ?ไร่สตอเบอรี่-โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- อิสระเล่นสกี?
? ? : วันที่สาม ?พระราชวังเคียงบ็อค- ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop ?Duty Free
ช้อปปิ้งเมียงดง

? ? : วันที่สี่?โซลทาวเวอร์- น้ำมันสนเข็มแดง ? พลอยอเมทิส -ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน- กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

04-07 ม.ค. 60
05-08 ม.ค. 60
28-31(ช่วงวันหยุดตรุษจีน)
29 ม.ค.- 01 ก.พ.60
30 ม.ค.- 02ก.พ. 60
01-04?ก.พ. 60
02-05?ก.พ. 60
03-06?ก.พ. 60
04-07?ก.พ. 60
08-11?ก.พ. 60
09-12?ก.พ. 60
15-18?ก.พ. 60
16-19?ก.พ. 60
17-20 ก.พ. 60

18-21?ก.พ. 60
22-25?ก.พ. 60
23-26?ก.พ. 60
24-27?ก.พ. 60
25-28 ก.พ. 60

10-13?ก.พ. 60
11-14 ก.พ. (ช่วงวันหยุดวันมาฆบูชา)

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

15,900.-
18,900.-
15,900.-
18,900.-

สายการบิน :
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์จองทัวร์


(Consortium)
G_
เกาหลี Romantic Autumn 5 วัน 3 คืน XJ

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? อินชอน
? ? : วันที่สอง อินชอน ? หมู่บ้านอังกฤษ English Village ? เกาะนามิ ? ซูวอน
? ? : วันที่สาม โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก ? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ? ศูนย์โสม ? Cosmetic Shop ? โซลทาวเวอร์ ? ช้อปปิ้งเมียงดง
? ? : วันที่สี่ พระราชวังเคียงบ็อค ? หมู่บ้านบุกชนฮันก ? น้ำมันสนเข็มแดง ? พลอยอเมทิส ? ศูนย์สมุนไพรเกาหลี Duty Free ? ถนนกาโรซูกิล
? ? : วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน :
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์จองทัวร์

(Consortium) G_เกาหลี Autumn Rail Bike 5วัน3คืน KE

โซล ทาวเวอร์

? ? : วันแรก กรุงเทพ
? ? : วันที่สอง อินชอน ? Garden of Morning Calm ? เกาะนามิ ? ปั่น Rail Bike ? ซูวอน
? ? : วันที่สาม โรงเรียนกิมจิ ? เอเวอร์แลนด์ ? ตลาดทงแดมุน
? ? : วันที่สี่ บลูเฮ้าส์ ? พระราชวังเคียงบ็อค ? พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ? ศูนย์โสม ? ศูนย์สมุนไพร เกาหลี ? Cosmetic Shop ? Duty Free ? ช้อปปิ้งเมียงดง
? ? : วันที่ห้า โซลทาวเวอร์ ? น้ำมันสนเข็มแดง ? พลอยอเมทิส ? ถนนฮงอิก ? ซุปเปอร์มาร์เก็ต ? อินชอน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน : koreanair logo
สายการบิน โคเรียนแอร์
จองทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เกาหลีใต้, ทัวร์เกาหลี
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,757 คน