ทัวร์อินโดนีเซีย

(Consortium)_GR_บาหลี 2 – 6 ธ.ค 59

ภูเขาไฟ คินตามณี

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่


bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? จาการ์ต้า ? ยอร์คยาการ์ต้า ? พิพิธภัณฑ์อัลเลน เซนตาลู
? ? : วันที่สอง มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ? วัดปะวน ? วัดเมนดุด ? วัดพรามนันท์ ? วัดเซวู ? ถนนมาลิโอโบโร่?
? ? : วันที่สาม ยอร์คยาการ์ต้า ? บาหลี ? วัดเม็งวี ? วัดอูลันดานู ? วิหารตานะห์ ล็อต ?
? ? : วันที่สี่? บาร็อง แดนซ์ ? ศูนย์เครื่องเงิน ? หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) ? วัดถ้ำช้าง ? Mes village ? หมู่บ้านแกะสลักและเพ้นท์ผ้า ? หมู่บ้านบาติก
? ? : วันที่ห้า Bali ? Jarkartar ? BKK

วันเดินทาง :

2 – 6 ธ.ค 59

ราคาท่านละ :

34,900.-

สายการบิน :

tg

สายการบิน ไทย

(Consortium)_ITVC_MH71 Amazing Bali !!! ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3คืน ?เดินทางโดยสายการบิน Malaysia Airlines ( MH )

วัดปูราตามันอายุน

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่


? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) ? อูรูวาตู ? หาดจิมบารัน
? ? : วันที่สอง?ชมโชว์บารองแดนซ์ ? ?หมู่บ้านMas ? หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ? วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล ? ทะเลสาบบาร์ตู ? วัดเทมภัคสิริงส์ ? ตลาดปราบเซียน ? อูบูด
? ? : วันที่สาม?วัดปูราตามันอายุน ? เบดูกูล ? ทะเลสาบบราตัน ? วัดอูลันดานูบราตัน -??วิหารทานาต์ลอต???????????????????????????????????????
? ? : วันที่สี่?บาหลี ? โรงงานกาแฟ ? ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา ? เดนปาซาร์ ? สนามบินนูราลัย – กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ ? ?

วันเดินทาง :

01-04 ธ.ค. 59
02-05 ธ.ค. 59
09-12 ธ.ค. 59
22-25 ธ.ค. 59
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 60
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 60
19-22 ม.ค. 60
10-13 ก.พ. 60
11-14 ก.พ. 60
16-19 ก.พ. 60
09-12 มี.ค. 60
23-26 มี.ค. ?60

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

01-04 ธ.ค. 59?(17,988.-)
02-05 ธ.ค. 59(18,988.-)
09-12 ธ.ค. 59(18,988.-)
22-25 ธ.ค. 59(18,988.-)
29 ธ.ค.-01 ม.ค.60
(21,988.-)
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 60
(21,988.-)
19-22 ม.ค. 60(17,988.-)
10-13 ก.พ. 60(18,988.-)
11-14 ก.พ. 60(18,988.-)
16-19 ก.พ. 60(17,988.-)
09-12 มี.ค. 60(17,988.-)
23-26 มี.ค. ?60(17,988.-)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

สายการบิน :

สายการบิน MALAYSIA  AIRLINES

สายการบิน MALAYSIA? AIRLINES


(Consortium)?
SP_?บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ?5วัน4คืน GA

indonesia
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ?จาการ์ต้า?เดนพาซาร์(บาหลี)?วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท??
? ? : วันที่สองบารองแดนซ์ ? ทะเลสาบเบดูกัล ? วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) ?วัดเม็งวี- ช็อปปิ้งคูต้า??BBQ &SHABU? SHABU?
? ? : วันที่สาม?โรงงานผลิตผ้าบาหลี ? โรงงานกาแฟ ? คินตามณี ? เทมภัคศิริงค์ ? อูบุด
? ? : วันที่สี่?วังสุลต่าน ? พระราชวังวอเตอร์พาเลซ ?บุโรพุทโธ ? ถนนมาริโอโบโร่???????????????????????????
? ? : วันที่ห้า?วัดพรามนันต์?ยอร์กยาการ์ต้า ? จาการ์ต้า ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

10-14 ธ.ค.?59 31,999

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60?35,999

สายการบิน :

สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย


(Consortium)
?G_มหัศจรรย์ AEC? บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 5
วัน4คืน GA

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่


bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? จาการ์ต้า ? ยอร์คยาการ์ต้า ? วัดพรามนันต์ ? ถนนมาลิโอโบโร่??
? ? : วันที่สอง พระราชวังสุลต่าน ? พระราชวังน้ำ ? มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ?วัดปะวน ? วัดเมนดุต ? บาหลี ? เดนพาซาร์ ? ?
? ? : วันที่สาม ระบำบารองแดนซ์ ? ศูนย์ผ้าบาติก ? ศูนย์เครื่องเงิน ? หมู่บ้านคินตามณี ? ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ ?วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) ? ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
? ? : วันที่สี่?วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) ? เทือกเขาเบดูกัล ? ทะเลสาบบราตัน ? วัดอูลันดานูบราตัน ? วัดทานาห์ลอต?
? ? : วันที่ห้า ช้อปปิ้งร้านกฤษณา? บาหลี ? กรุงเทพ??

วันเดินทาง :

03-07 ธ.ค. 59
10-14 ธ.ค. 59
30 ธ.ค.59- 03 ม.ค.60

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

03-07 ธ.ค. 59
10-14 ธ.ค. 59
32,900.-
30 ธ.ค.59- 03 ม.ค.60
34,900.-

สายการบิน :

สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย

(Consortium) G_อินโดนีเซีย-เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน3คืน TG

วัดทานาห์ลอต
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ โชคทวีทัวร์ ที่นี่

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-บาหลี-สวนพระวิษณุ?วัดอูลูวาตู?ระบำ Kacak Dance?
? ? : วันที่สอง?วัดทามันอายุน?เขาเบดูกัล?ทะเลสาบบราตัน?วัดอูลันดานูบราตัน?วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน ?
? ? : วันที่สาม ระบำบารองแดนซ์?ศูนย์ผ้าบาติก?ศูนย์เครื่องเงิน?หมู่บ้านคินตามณี?ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตู?วัดเตียตาร์อัมปีล? ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน?วัดถ้ำช้าง?
? ? : วันที่สี่ อนุสาวรีย์ Bajra Sandhi?ช้อปปิ้งร้านกฤษณา?บาหลี?กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

09 ? 12 ธ.ค. (วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ)
02-05 ธ.ค. (วันหยุดวันพ่อ)
29 ธ.ค. 59 ? 1 ม.ค. 60 (วันหยุด วันปีใหม่)

ราคาเริ่มต้นท่านละ :

09 ? 12 ธ.ค. (วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ)
22,900.-
02-05 ธ.ค. (วันหยุดวันพ่อ)
24,900.-
29 ธ.ค. 59 ? 1 ม.ค. 60 (วันหยุด วันปีใหม่)
26,900.-

สายการบิน :

tg
สายการบิน ไทย

?

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ Indonesiatour, Indonesiatours, Indonestour, Indonestours, จองทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์อินโดนีเซีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 468 คน