ทัวร์ ฮ่องกง

(Consotium)_G_ ?ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping ?3 วัน 2 คืน?โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บินเช้า-กลับดึก

วัดแชกงหมิว
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-City Gate Outlet
? ? : วันที่สอง?วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-สำนักนางชี-อิสระช้อปปิ้งตลาด?เลดี้มาร์เก็ต-Symphony of Lights
? ? : วันที่สาม?วิคตอเรียพีค-หาดรีพัลส์เบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

03-05 ?ธ.ค. 59(วันพ่อ10-12?ธ.ค. 59(วันรัฐธรรมนูญ)
31 ธ.ค. ? 02 ม.ค. 2559 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

(20,900.-)
(24,900.-)

เดินทางโดย :

HKA_HX_LOGOcmyk
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_?V.I.P. Hongkong ??3 วัน 2 คืน ?โดยสายการบิน Emirate Airline (EK)
ชั้น BUSINESS

วัดหวังต้าเซียน
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?กรุงเทพฯ ? ฮ่องกง ? Symphony of Light
? ? : วันที่สอง?วัดหวังต้าเซียน-สำนักนางชี?วัดแชกงหมิว- พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง-City Gate Outlet- นั่งรถชมเมืองOpen Top Bus
? ? : วันที่สาม?ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)-หาดรีพัสเบย์-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

03-05?ธ.ค. 59 (วันพ่อ)
10-12 ธ.ค. 59 (วันรัฐธรรมนูญ)
16-18?ธ.ค. 59
24-26 ธ.ค.?59
30 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60 (ปีใหม่)
31 ธ.ค. 59??- 02 ?ธ.ค.60 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

(29,900.-)
(26,900.-)
(27,900.-)
(39,900.-)

เดินทางโดย :

เอมิเรต
สายการบินเอมิเรต

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 4,345 คน