ทัวร์ ยุโรป เดินทางโดย เตอร์กิชแอร์ไลน์

ทัวร์ยุโรป : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consotium) E_??10 วัน อิตาลี – โครเอเชีย – สโลวีเนีย – มอนเตเนโกร ?โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพฯ ?
? ? :วันที่สอง?อิสตันบูล ? เวนิส ? จัตุรัสเซนต์มาร์โค
? ? :วันที่สาม?ถ้ำโพสทอยน่า ? เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย) ? เมืองซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย)
? ? :วันสี่ ?ซาเกรบ ? มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ? ชมวิหารเซนต์มาร์ก ? อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
? ? :วันที่ห้า?เข้าชมอุทยานแห่งชาติพริตวิชเซ่ ? ซาดาร์
? ? :วันที่หก?ซิบินิค ? โทรเกียร์ ? สปริท ? เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
? ? :วันที่เจ็ด?ดูบรอฟนิค ? พระราชวังเรคเตอร์ ? The Cathedral Treasury
? ? :วันที่แปด?กอเตอร์ (มอนเตเนโกร) ? บุดวา ? พอดกอรีตซา
? ? :วันที่เก้า?พอตกอรีซา ? เซตินเย
? ? :วันที่สิบ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

16-25 ก.พ. 60
?9-18 ?มี.ค. 60
16-25 มี.ค. 60
23 ธ.ค. 59- 1 ม.ค. 60
29 ธ.ค. 59 ?- 7 ม.ค. 60 เทศกาล ปีใหม่
5-14 เม.ย.60
9-18 เม.ย.60
11-20 เม.ย.60
27 เม.ย.-6 พ.ค.60
4-13 พ.ค. 60?

ราคาท่านละ:

79,900.-
82,900.-
84,900.-

สายการบิน:

เตอร์กิชแอร์ไลน์

?สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,050 คน