ทัวร์ ยุโรป (สายการบิน เอมิเรตส์)

ทัวร์ยุโรป : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consotium) E_??9 วัน แกรนด์ โปแลนด์ ?โดยสายการบินเอมิเรตส์

วรอตสวัฟ

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพฯ ?
? ? :วันที่สอง ?ดูไบ ? วอร์ซอว์ ?
? ? :วันที่สาม?โทรุน (เมืองมรดกโลก) ? พอซนัน
? ? :วันสี่ ?จตุรัสใจกลางเมืองพอซนัน (เก่า) ? วรอตสวัฟ ? คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน)
? ? :วันที่ห้า?ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ ? เหมืองเกลือ
? ? :วันที่หก?ย่านเมืองเก่า ? เซสซอว์
? ? :วันที่เจ็ด?ลับบลิน ? ปราสาทลับบลิน ? วอร์ซอว์?
? ? :วันที่แปด?พระราชวังลาเซียนสกี้ ? ดูไบ
? ? :วันที่เก้า กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

29 ม.ค.- 6 ก.พ. 60
17 – 25 ก.พ. 60
17 ? 25 มี.ค. 60
เทศกาลปีใหม่
25 ธ.ค. 59 ? 2 ม.ค. 60
28 เม.ย.- 6 พ.ค. 60
7 ? 15 เม.ย.60
8 ? 16 เม.ย. 60

ราคาท่านละ:

69,900.-
72,900.-
74,900.-

สายการบิน:


??สายการบินเอมิเรตส์


(Consotium)?G_?
?อิตาลี (เวนิส) เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัคฮังการี 9 วัน 6 คืน?โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

จัตุรัสมาเรียนพลาส

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพฯ ?
? ? :วันที่สอง?กรุงเทพ ? ดูไบ ?เวนิส ? เกาะเวนิส ? เมสเตร้ ?
? ? :วันที่สาม?เมสเตร้ ? เวโรน่า ? ฟุสเซ่น
? ? :วันสี่ ?ฟุสเซ่น ? ปราสาทนอยชวาน สไตน์ ? จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
? ? :วันที่ห้า?มิวนิค ? ซาลส์บวร์ก ? เวียนนา
? ? :วันที่หก?พระราชวังเชินบรุนน์ ? บราติสลาวา
? ? :วันที่เจ็ด?บราติสลาวา ? เอสเตอร์กอม ? วิเซอร์กราด – เซนเทนเดร้ ?บูดาเปสต์?
? ? :วันที่แปด?บูดาเปสต์ ? จัตุรัสวีรบุรุษ ? ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ? สนามบิน
? ? :วันที่เก้า?ดูไบ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

2 ? 10 ธ.ค. 59
(เทศกาลปีใหม่)
27 ธ.ค. ? 4 ม.ค. 60
30 ธ.ค. ? 7 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

63,900.-
74,900.-

สายการบิน:


??สายการบินเอมิเรตส์


(Consotium)?G_
??อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก ?สโลวัค ฮังการีออสเตรีย ?9 วัน 6 คืน ?โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

คาร์โลวี วารี

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพฯ ?
? ? :วันที่สอง?ดูไบ ? มิลาน ? ดูโอโม่มิลาน ? อินเทอร์ลาเคน
? ? :วันที่สาม?กรินเดอวาลด์ ? จุงเฟรา ? ลูเซิร์น
? ? :วันสี่ ?ลูเซิร์น ? วาดุซ ? เบรเกนซ์ ? มิวนิค?
? ? :วันที่ห้า?มิวนิค ? คาร์โลวี วารี ? ปราก
? ? :วันที่หก?ปราก ? ปราสาทปราก ? สโลวัก
? ? :วันที่เจ็ด?บราติสลาวา ? Outlet ? บูดาเปสต์ ? ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
? ? :วันที่แปด?บูดาเปสต์ ? เวียนนา ? พระราชวังเชินบรุนน์
? ? :วันที่เก้า?ดูไบ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

?7-15 ธ.ค. 59
[เทศกาลปีใหม่]
25 ธ.ค.- 2 ม.ค. 60
30 ธ.ค.- 7 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

71,900.-
77,900.-

สายการบิน:


??สายการบินเอมิเรตส์


(Consotium)?G_
?เยอรมนี เช็ก (มิวนิค ? ปราก)?7 วัน 4 คืน ?โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ปราสาทนอยชวานสไตน์


จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพฯ?
? ? :วันที่สอง?ดูไบ ? มิวนิค ? จัตุรัสมาเรียนพลาส ? การ์มิช
? ? :วันที่สาม?การ์มิช ? ปราสาทนอยชวานสไตน์ ? ฟุซเซ่น ? การ์มิช?
? ? :วันสี่ ?ฟุซเซ่น ? เขาซุกสปิตเซ่ ? เชสกี้ ครุมลอฟ
? ? :วันที่ห้า?เชสกี้ ครุมลอฟ ? คาร์โรวีวารี?
? ? :วันที่หก?คาร์โรวีวารี ? ปราก
? ? :วันที่เจ็ด?ปราก ? ปราสาทปราก ? ดูไบ ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง:

01-07 ธ.ค. 2559
[เทศกาลปีใหม่]
28 ธ.ค.-03 ม.ค. 60 30 ธ.ค.-05 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

49,900.-
64,900.-

สายการบิน:


??สายการบินเอมิเรตส์

(Consotium)?G_?เยอรมนี[แฟรงค์เฟิร์ต] เช็ก สโลวัค?ฮังการี ออสเตรีย?8 วัน 5 คืน ?โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)?

แฟรงก์เฟิร์ต

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก กรุงเทพฯ?แฟรงก์เฟิร์ต
? ? :วันที่สอง?แฟรงก์เฟิร์ต ? นูเรมเบิร์ก
? ? :วันที่สาม?นูเรมเบิร์ก ? คาร์โลวีวารี ? กรุงปราก
? ? :วันสี่ ?ปราสาทปราก ? บราติสลาวา
? ? :วันที่ห้า?บราติสลาวา ? Outlet ? บูดาเปสต์ ? ล่องเรือ
? ? :วันที่หก บูดาเปสต์ ? พระราชวังเชินบรุนน์?
? ? :วันที่เจ็ด?เวียนนา ? ซาลส์บวร์ก ? มิวนิค ? สนามบิน
? ? :วันที่แปด?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

01-08ธ.ค. 59
07-14 ธ.ค. 59
[เทศกาลปีใหม่]
27 ธ.ค. – 03ม.ค. 60
28 ธ.ค.- 04 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

55,900.-
66,900.-

สายการบิน:


??สายการบินเอมิเรตส์

(Consotium)?G_?อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เกาะเวนิส

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพฯ ?
? ? :วันที่สอง?ดูไบ ? เกาะเวนิส ? เวนิส เมสเตร้
? ? :วันที่สาม?เมสเตร้ ? มิลาน ? มหาวิหารมิลาน ? อินเทอร์ลาเก้น?
? ? :วันสี่ ?กรินเดอร์วาล ? ยอดเขาจุงเฟรา ? ลูเซิร์น?
? ? :วันที่ห้า?ลูเซิร์น ? ดิจอง ? ปารีส
? ? :วันที่หก?ปารีส ? พระราชวังแวร์ซายน์ ? ล่องเรือบาโตมุซ
? ? :วันที่เจ็ด?ถนนชองป์เอลิเซ่ ? หอไอเฟล ? สนามบิน ? ดูไบ
? ? :วันที่แปด?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

7-14 ธ.ค. 2559
[เทศกาลปีใหม่] 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560

ราคาท่านละ:

69,900.-
79,900.-

สายการบิน:


??สายการบินเอมิเรตส์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์อิตาลี
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 848 คน