ทัวร์ ยุโรป Deluxe

ทัวร์ยุโรป : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU_17?อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (Mt.Jungfrau) ?(TG)

BANNER EU 17
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
? ? : วันที่สอง?กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
? ? : วันที่สามมอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์-เวนิส เมสเตร้
? ? : วันที่สี่?เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)?

? ? : วันที่ห้า
ลูเซิร์น-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก?อินเทอร์ลาเก้น-ดิจอง-ปารีส-ล่องแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่เจ็ดพระราชวังแวร์ซายส์-ชมเมืองปารีส-ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่แปดปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่เก้า?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

3 – 11 ธ.ค.
24 ธ.ค.- 01 ม.ค.?60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU 12?แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8?D (Glacier Express) (TG)

EU12-banner
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์?
? ? : วันที่สาม?เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส -เซอร์แมทท์
? ? : วันที่สี่?เซอร์แมทท์-ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น-ทาสซ์-มงต์เทรอซ์-โลซานน์
? ? : วันที่ห้าโลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก?อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น
? ? : วันที่เจ็ด
ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่แปดกรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

4 – 11 ธ.ค.
25 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU_11 อิตาลี-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 10 วัน (Mt.Jungfrau)?(TG)

BANNER EU 11
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)
? ? : วันที่สอง?กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
? ? : วันที่สาม?มอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์
? ? : วันที่สี่?เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-อินน์สบรูก(ออสเตรีย)
? ? : วันที่ห้า?อินน์สบรูก-หลังคาทองคำ-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น(สวิส)
? ? : วันที่หก?อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่เจ็ดดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟ?TGV
? ? : วันที่แปดปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องแม่น้ำแซน
? ? : วันที่เก้า?กรุงปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

3 – 12 ธ.ค.
24 ธ.ค. – 2 ม.ค.?60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU_16?แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (TG)

BANNER EU 16
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
? ? : วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่?
? ? : วันที่สาม?ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น – ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
? ? : วันที่สี่?มิวนิค – เนิร์นแบร์ก – เดรสเดน
? ? : วันที่ห้า?เดรสเดน – เบอร์ลิน
? ? : วันที่หก?เบอร์ลิน – ชมเมือง
? ? : วันที่เจ็ด
เบอร์ลิน – ไฮมเมน – โคโลญจน์
? ? : วันที่แปดโคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
? ? : วันที่เก้า?แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU?_15?แกรนด์ฝรั่งเศส??10 วัน (TG)

BANNER EU 15
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? มิลาน (อิตาลี) ? เจนัว ? โมนาโค ? นีซ (ฝรั่งเศส)?
? ? : วันที่สาม?นีซ ? กราซ ? คานส์ ? อวีญอง
? ? : วันที่สี่?อวีญอง ? ออร๊องจ์ ? ป๊องท์ ดู การ์ด ? นีมส์ ? คาร์คาสซอน ? ตูลูส
? ? : วันที่ห้า?ตูลูส ? แซงต์ เอมิญอง ? บอร์โดซ์ ? ตูร์???
? ? : วันที่หก?ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด) ? บลัวส์ (ปราสาทเชอนองโซว์) – อังแจร์
? ? : วันที่เจ็ดอังแจร์ ? มองต์ เซนต์มิเชล ? ปารีส
? ? : วันที่แปดปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)
? ? : วันที่เก้า?ปารีส ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU_?09?แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์?9?D?(Glacier Express)?(TG)

BANNER EU 09
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์?
? ? : วันที่สาม?เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมทท์ – ทาสซ์
? ? : วันที่สี่?คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า?โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก?อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น
? ? : วันที่เจ็ด?ลูเซิร์น-แองเกิลเบิก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น
? ? : วันที่แปด?ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่เก้า?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

3 – 11 ธ.ค.
24 ธ.ค. – 01 ม.ค.?60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU_03?สวิส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 10 วัน ขึ้นทิตลิส?(TG)?

BANNER EU 3
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-ซูริค
? ? : วันที่สอง?ซูริค-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
? ? : วันที่สาม?ลูเซิร์น-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-ทิทิเซ่-ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมนี)
? ? : วันที่สี่?ไฮเดลเบิร์ก-ล่องแม่น้ำไรน์-โคโลญจน์
? ? : วันที่ห้า?โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์-โฟเลนดัม-อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
? ? : วันที่หก?อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือชมเมือง-บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
? ? : วันที่เจ็ด?บรัสเซลส์-ปารีส-ชมเมือง (ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่แปด?ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือแม่น้ำแซน?
? ? : วันที่เก้า?ปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค.60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)?CK_EU_10??ฝรั่งเศส-อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์?10 วัน (TG)

BANNER EU 10
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง?ปารีส – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ย่านมงมาร์ต?
? ? : วันที่สาม?ปารีส – ลอนดอน – แอนโดเวอร์ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดีฟฟ์ (เวลส์)?
? ? : วันที่สี่?คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า?วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)
? ? : วันที่หก?ปราสาทเอดินเบอระ – คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ – ยอร์ค
? ? : วันที่เจ็ด?ยอร์ค – บิซเตอร์ – ลอนดอน – มาดามทุสโซ่ด์ – ลอนดอนอาย
? ? : วันที่แปด?ลอนดอน – พระราชวังบั้คกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – หอคอยลอนดอน
? ? : วันที่เก้า?ลอนดอน ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

2 – 11 ธ.ค.
23 ธ.ค. – 1 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(15ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 489 คน