Europe Air France

ทัวร์ยุโรป : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consotium) E_??8 วัน 6 คืน ฝรั่งเศส มงแซงต์ มิเชล ?โดยสายการบินแอร์ฟรานซ์

รูอ็อง

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพฯ ?
? ? :วันที่สอง?ปารีส ? รูอ็อง ? ก็อง
? ? :วันที่สาม?ก็อง ? มงแซงต์ มิเชล?
? ? :วันสี่ ?ชาโตบรียองค์ ? เชอนงโซ?
? ? :วันที่ห้า? ชาทร์ ? ปารีส?
? ? :วันที่หก?อิสระปารีส เต็มวัน
? ? :วันที่เจ็ด?ปารีส ? กรุงเทพฯ
? ? :วันที่แปด?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง:

3 – 10 ธ.ค. 59
17 – 24 ก.พ. 60
17 – 24 มี.ค. 60

27 ธ.ค.59 – ?3 ม.ค. 60
28 ธ.ค. 59 – ?4 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

59,900.-
64,900.-

สายการบิน:

แอร์ฟรานซื
สายการบินแอร์ฟรานซ์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์ยุโรป แอร์ฟรานซ์, ทัวร์เบเนลักซ์, เบเนลักซ์, แกรนด์เบเนลักซ์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 524 คน