ทัวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(โชคทวีทัวร์)_คาราวานครั้งที่?9?นครพนม???วินห์?? นิงห์บิงห ??ฮานอย???ซาปา???เดียนเบียนฟู???ฮานอย?(รถโค้ชปรับอากาศ)

นาข้าว ซาปา
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก 2 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? นครพนม?
? ? : วันที่สอง 3 ธ.ค 59 นครพนม ? ท่าแขก ? เมืองวินห์?
? ? : วันที่สาม 4 ธ.ค 59 วินห์ ? นิงบิงห์ (ฮาลองบก) ? Tam Coc (ถ้ำ ตามก๊อก) ? วัดถ้ำ บิกด่อง Bich Dong ? ฮานอย?

? ? : วันที่สี่ 5 ธ.ค 59 ฮานอย ? สุสานโฮจิมินห์ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? เจดีย์เสาเดียว ? วัดแห่งวรรณกรรม ? พิพิธภัณฑ์สงคราม ? ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า ? โชว์เชิดหุ่นน้ำ (Water Pupet Show) ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า 6 ธ.ค 59 ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา
? ? : วันที่หก 7 ธ.ค 59 ซาปา ? Silver Water Fall ? เดียนเบียนฟู ? Dien Bien Phu Museum ? ป้อมปราการ Phu An Nan หรือ A1
? ? : วันที่เจ็ด 8 ธ.ค 59? เดียนเบียนฟู ? ฮานอย
? ? : วันที่แปด 9 ธ.ค 59? ฮานอย ? วินห์
? ? : วันที่เก้า 10 ธ.ค วินห์ ? ด่านนครพนม
? ? : วันที่สิบ 11 ธ.ค 59 กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

2 ? 11 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

กรุ๊ป A พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(26,900.-)
กรุ๊ป B พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
(23,900.-)

เดินทางโดย :

โลโก้ รถบัส

รถโค้ช ปรับอากาศ

มาตรฐานระดับ :

?

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ตะวันออกเฉียงเหนือ, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์นครพนม, ทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,174 คน