ทัวร์ ภาคเหนือ

(โชคทวีทัวร์)_CKLA1 : น่าน ? หลวงพระบาง (น่าน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน ?โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

วัดศรีพันต้น


? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง?น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม?หลวงพระบาง ? ตักบาตรเข้าเหนียว ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง ? พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่?หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่ห้า หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง

?กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

?ราคาท่านละ :

?23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์


(โชคทวีทัวร์)_CKN1 น่าน ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน 2560 (DD)

BANNER น่าน DD


? ? : วันแรก ดอนเมือง ? น่าน ? วัดภูมินทร์ ? นั่งรถรางชมเมืองน่าน?
? ? : วันที่สอง ดอยภูคา ? บ่อเกลือ ? ต้นชมพูพูคา ? หมู่บ้านไทลื้อ ?
? ? : วันที่สาม ทะเลหมอกดอยเสมอดาว ? ผาชู้ ? เสาดินนาน้อย ? กรุงเทพฯ?


เดินทางโดย :

dd
การบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)_CKLA1?? น่าน หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ อุดร 5วัน4คืน FD

BANNER CKLA1? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์?
? ? : วันที่สอง น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ?
? ? : วันที่สาม หลวงพระบาง ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ หลวงพระบาง ? ตักบาตรข้าวเหนียว ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่
ห้า วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

FD
การบิน แอร์ เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์น่าน, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์รถโค้ช
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,178 คน