ทัวร์ ภาคใต้

(consotium)?M_2559 SL เจาะลึกเบตง??4 วัน 3 คืน?


icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
?จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ดอนเมือง-หาดใหญ่-วัดหาดใหญ่ใน-ด่านสะเดา-ด่านจังโหลน (มาเลย์เซีย)-เบตง?
? ? : วันที่สอง
เบตง-วุ้นดำ กม. 4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อนเบตง-วัดจันทร์ธาดาประชาราม
? ? : วันที่สาม ทะเลหมอก-ติ๋มซำ-ตลาดเช้า-ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้-วัดพุทธาธิวาส-พิพิธภัณฑ์เบตง-อาคารเฉลิมพระเกียรติ
? ? : วันที่สี่ สวนสุดสยาม-เบตง-ด่านจังโหลน-สะเดา-หาดใหญ่-ตลาดสันติสุข-ดอนเมือง

วันเดินทาง :

เดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป

ราคาท่านละ :

12,999.-
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางโดย : lion-air-logo
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

(consotium) M_2559 SL ปีนัง เบตง??4 วัน 3 คืน?


icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
?จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?ดอนเมือง-หาดใหญ่-สะเดา-จังโหลน-บัตเตอร์เวิร์ธ-ปีนัง-สะพานปีนัง-เมืองจอร์จทาวน์
? ? : วันที่สอง
ปีนังฮิลล์-วัดเต่า-พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ปีนัง-เบตง ใต้สุดสยาม
? ? : วันที่สาม เบตง-วุ้นดำ กม. 4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อนเบตง-วัดพุทธาธิวาส
? ? : วันที่สี่ ตลาดเช้า-เบตง ใต้สุดสยาม-ด่านจังโหลน-สะเดา-หาดใหญ่-ตลาดสันติสุข-ดอนเมือง

วันเดินทาง :

เดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป

ราคาท่านละ :

14,999
ราคาไม่รวตั๋วเครื่องบิน

เดินทางโดย : lion-air-logo
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์รถโค้ช
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,818 คน