ทัวร์ จีนเจิ้งโจว ซีอาน

(Consotium)_G_?บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน?6 วัน 5 คืน??โดยสายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์? (ZH)

อุทยานหยุนไถซาน

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-ซีอาน-ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
? ? : วันที่สอง? ซีอาน-ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง-วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถกอล์ฟ)- ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ลั่วหยาง-เจียวโจว
? ? : วันที่สาม?เจียวโจว-อุทยานหยุนไถซาน-ร้านผ้าเยื่อไผ่-ซินหมี่
? ? : วันที่สี่?ซินหมี่-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ร้านหยก-เติงเฟิง-ลั่วหยาง-ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง
? ? : วันที่ห้า?โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี- พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถกอล์ฟ)-โรงงานผ้าไหม-จัตุรัสหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง
? ? : วันที่หก?ซีอาน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

07-12 ธ.ค.59
20-25 ธ.ค 59
29 ธ.ค 59-03 ม.ค 60 (ปีใหม่)
30 ธ.ค 59-04 ม.ค 60 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

(31,900.-)
(36,900.-)

สายการบิน?:

สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)

สายการบินเซินเจิ้น แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_?บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน?? 5 วัน 4 คืน (FD)?โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

วัดเส้าหลิน

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -ซีอาน-ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
? ? : วันที่สอง?ซีอาน-ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง-วัดถ้ำหลงเหมิน (รวมรถกอล์ฟ)-กระเบื้องสามสี-ศาลเจ้ากวนอู-ลั่วหยาง-เจียวโจว
? ? : วันที่สาม?เจียวโจว-อุทยานหยุนไถซาน-ร้านผ้าเยื่อไผ่-ซินหมี่
? ? : วันที่สี่?ซินหมี่-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ร้านผ้าไหม-เติงเฟิง-ลั่วหยาง-ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง
? ? : วันที่ห้า?โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-จัตุรัสหอกลองจัตุรัสระฆัง-ซีอาน-กรุงเทพ

วันเดินทาง :

01-05 ธ.ค 59
(วันพ่อแห่งชาติ)
21-25 ธ.ค 59
(วันคริสต์มาส)
31 ธ.ค 59 ? 04 ม.ค 60 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

01-05 ธ.ค 59
(วันพ่อแห่งชาติ)
21-25 ธ.ค 59?
(วันคริสต์มาส)
(29,900.-)
31 ธ.ค 59 ? 04 ม.ค 60 (ปีใหม่)
(35,900.-)

สายการบิน?:


สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบิน แอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_SS_ ซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน6วัน5คืน ปีใหม่ 59 (ZH)

กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ซีอาน ? ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน?
? ? : วันที่สอง ซีอาน ? รถไฟความเร็วสูง ? ลั่วหยาง ? ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) ? สุสานขุนพลกวนอู ? ลั่วหยาง ? เจียวจ้อ?
? ? : วันที่สาม เมืองเจียวจ้อ ? อุทยานหยุนไถซาน ? ร้านผ้าเยื่อไผ่ ? เมืองซินหมี่
? ? : วันที่สี่ เมืองซินหมี่ ? เติงฟง ? วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี่) ? ป่าเจดีย์ ? ชมการแสดงกังฟู ? ร้านหยก ? เติงเฟิง ? ลั่วหยาง ? รถไฟความเร็วสูง ? ซีอาน ?
? ? : วันที่ห้า?โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี ? กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่) ? ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ? ร้านผ้าไหม ? อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง ? โชว์ราชวงศ์ถัง ?
? ? : วันที่หก ซีอาน ? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

27 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60?

28 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

(31,900.-)

สายการบิน :

cz
สายการบิน เซินเจิ้น แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนซีอาน, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,929 คน