ทัวร์ จีน จางเจียเจี้ย

(ทัวร์จีน)?CCSX3 _จางเจียเจี้ย?“สะพานกระจก”?เฟ่งหวง??6วัน5คืน?WE ?

icon download

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

 

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา???
? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิงหวง ? นั่งเรือแจวเฟิงหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิ่งหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า + บันไดเลื่อน + รถเหมาอุทยาน)?(หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว?
? ? : วันที่สี่?จางเจียเจี้ย ? เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า???ลำธารแส้ทอง ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)?
? ? : วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง-?แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
? ? : วันที่หก?จางเจียเจี้ย ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? ฉางชา ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

7 ? 12? ธ.ค. 59
ปีใหม่
28 ธ.ค. ? 2 ม.ค. 60
29 ธ.ค. ? 3 ม.ค. 60
30 ธ.ค. ? 4 ม.ค. 60
31 ธ.ค. ? 5 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

7 ? 12? ธ.ค. 59
(39,900.-)
ปีใหม่
28 ธ.ค. ? 2 ม.ค. 60
29 ธ.ค. ? 3 ม.ค. 60
30 ธ.ค. ? 4 ม.ค. 60
31 ธ.ค. ? 5 ม.ค. 60
(45,900.-)

เดินทางโดย :

มาตรฐานระดับ :

Thai_Smile_Logo
สายการบินไทยสไมล์

 

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน)?CCSX1 บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง?5 วัน 4 คืน?(WE) ส.ค -ธ.ค?

icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิ่งหวง ? นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม?เฟิงหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภูเขาประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว?
? ? : วันที่สี่ จางเจียเจี้ย – เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? เขาเทียนจื่อซาน? สะพานหนึ่งในใต้หล้า -ภาพเขียนสิบลี้? (รวมรถราง)??

? ? : วันที่ห้า ฉางซา ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 5 , 8 ? 12? ธ.ค. 59

ปีใหม่?
30 ธ.ค 59 ? 3 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

1 ? 5 , 8 ? 12? ธ.ค. 59
(37,900.-)
ปีใหม่?

30 ธ.ค 59 ? 3 ม.ค 60
(43,900.-)

เดินทางโดย :

??Thai_Smile_Logo

สายการบินไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,856 คน