ทัวร์จีน เส้นทาง เซียะเหมิน

(Consotium)_G_?เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน?โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์?(MF)

มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านดินชาวฮากกา
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เซี๊ยะเหมิน?
? ? : วันที่สอง?เซี๊ยะเหมิน ? แต้จิ๋ว ? วัดไคง้วน ? สะพานเซียงจื่อ ? เท่งไฮ้ ? พิพิธภัณฑ์หวั่งหลี ? ซัวเถา
? ? : วันที่สาม?ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ? เฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ? ไต่ฮงกง ? เหมยโจว
? ? : วันที่สี่?เหมยโจว ? มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านดินชาวฮากกา (หย่งติ้งถู่โหลวรวมรถกล็อฟ ) ? เซี้ยะเหมิน
? ? : วันที่ห้า?5. ถนนจงซานลู่ ? เซี้ยะเหมิน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01-05 ธ.ค.59
08-12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

25,900.-

เดินทางโดย :

MF
สายการบิน
เซี๊ยะเหมิน แอร์?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนเซียะเหมิน, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,638 คน