ทัวร์ จีน เซี่ยงไฮ้

(Consotium)_G_?เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว?5 วัน 3 คืน (TG)

ดิสนี่แลนด์
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

?? : วันแรก ?กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
?? : วันที่สอง?เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย
?? : วันที่สาม?หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอรี่)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง-เซี่ยงไฮ้-ร้านไข่มุก-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์-บุฟเฟต์ GOLDEN JAGUAR ??: วันที่สี่ ?อิสระเต็มวัน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า+รถไฟเข้า-ออก)
?? : วันที่ห้า?ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนนานกิง-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

02-06 ธ.ค.59 07-11 ธ.ค.59 16-20 ธ.ค.59 21-25 ธ.ค.59 23-27 ธ.ค.59 28 ธ.ค. 59 -01 ม.ค.60 29 ธ.ค.59 – 02 ม.ค.60 30 ธ.ค.59 -03 ม.ค.60 31 ธ.ค.59 -04 ม.ค.60

ราคาท่านละ :

02-06 ธ.ค.59
07-11 ธ.ค.59 (27,900.-)
16-20 ธ.ค.59
21-25 ธ.ค.59
23-27 ธ.ค.59 (26,900.-)
28 ธ.ค. 59 -01 ม.ค.60
29 ธ.ค.59 – 02 ม.ค.60
30 ธ.ค.59 -03 ม.ค.60?
31 ธ.ค.59 -04 ม.ค.60 (31,900.-)

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_G_?เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ถงหลี่ ซูโจว?5 วัน 4 คืน (TG)

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

?? : วันแรก ?กรุงเทพฯ ? เซี่ยงไฮ้ ? ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK ? อุโมงค์เลเซอร์ ? หาดไว่ทาน ? ถนนนานกิง
?? : วันที่สอง?เซี่ยงไฮ้ ? อู๋ซี ? พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอรี่)+วังกบิลพัสดุ์จำลอง ? ร้านไข่มุก ? อู๋ซี ? หังโจว ? ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
?? : วันที่สาม?ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา ? ถงหลี่+นั่งเรือชม ? ซูโจว ? Harmony Time Square
??: วันที่สี่ ?สวนโอ่วหยวน ? วัดซีหยวน ? ซูโจว ? เซี่ยงไฮ้ ? ร้านผ้าไหม ? ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ? ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ? กายกรรม ERA
?? : วันที่ห้า ร้านหยก ? ตลาดเถาเป่าเฉิง ? รถไฟแม่เหล็ก ? เซี่ยงไฮ้ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

28 ธ.ค. 59 -01 ม.ค. 60 29 ธ.ค. 59 -02 ม.ค. 60 30 ธ.ค. 59 -03 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

28 ธ.ค. 59 -01 ม.ค. 60 29 ธ.ค. 59 -02 ม.ค. 60 30 ธ.ค. 59 -03 ม.ค. 60 (30,900.-)

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนเชี่ยงไฮ้, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,883 คน