ทัวร์ จีน คุนหมิง

(Consotium)_M_ Super Pro 23,999.- คุนหมิง-ต้าลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน?โดยสายการบินไทย

เมืองเก่าต้าหลี่
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ฉู่สง?
? ? : วันที่สอง?ฉู่สง-ต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-หมู่บ้านสี่โจว-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง
? ? : วันที่สาม?ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เมืองเก่า
? ? : วันที่สี่?ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยก-วัดยี่เฟิง-เมืองเก่า
? ? : วันที่ห้า?ฉู่สง-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-ตำหนักทอง
? ? : วันที่หก?คุนหมิง-วัดหยวนทง-สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง :

29 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค 60 ?

ราคาท่านละ :

27,999.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_M_SC-K2 สะพานเหนือฟ้าหลงเจียง?คุนหมิง-เถิงชง-พานเหนือฟ้าหลงเจียง-อุทยานภูเขาไฟ-หมู่บ้านสีเหลือง โชว์เถิงชง-หมู่บ้านเหอซุ่น-อุทยานบ่อน้ำร้อน-ฉู่สง 6 วัน 4 คืน (SC)

พานเหนือฟ้าหลงเจียง
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง?สุวรรณภูมิ ? คุนหมิง ? ต้าลี่ ? โรงถ่าย 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ? ถงเชิง
? ? : วันที่สาม?เถิงชง ? อุทยานหมู่เกาะภูเขาไฟ ? หมู่บ้านแปะก๊วย ? โชวเถิงชง DREAM TENGCHONG SHOW
? ? : วันที่สี่?เถิงชง ? หมู่บ้านเหอซุ่น ? อุทยานบ่อน้ำร้อน
? ? : วันที่ห้า ?เถิงชง ? สะพานเหนือฟ้าหลงเจียง (Longjiang Grand Bridge) ? เมืองโบราณฉู่สง
? ? : วันที่หก?ฉู่สง ? ร้านนวดเท้า ? ร้านใชชา ? วัดหยวนทง ? ร้านผ้าไหม ? ร้านหยก ? สุกี้เห็ด ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

29,999.-

เดินทางโดย :

สายการบินซานตงแอร์ไลน์
สายการบินซานตงแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)_คุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง 7วัน 6คืน (TG)

ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? คุนหมิง ? เมืองฉูฉ่ง?
? ? : วันที่สอง เมืองเก่าต้าหลี่ ? ลี่เจียง ? เมืองโบราณลี่เจียง ? สวนสระมังกงดำ?

? ? : วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่ไป ? กลับ) ? ชมการแสดงจางอวี้โหมว ? อุทยานน้ำหยก
? ? : วันที่สี่ จงเตี้ยน ? ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ? หุบเขาเสือกระโจน ? เมืองเก่าจงเตี้ยน ? วัดเจดีย์จ้วนจิง(เจดีย์รูปทรงระฆัง)?
? ? : วันที่ห้า?วัดลามะซงจ้านหลิน ? เต๋อชิง ? ชมโค้งแม่น้ำแยงซีเกียง ? วัดลามะตงจู๋หลิน ? ภูเขาหิมะเหมยลี่พระ (ชมอาทิคย์ตกดิน) ?
? ? : วันที่หก?ธารน้ำแข็งหมิงหยง (ขี่ม้า)(รวมรถแบตเตอรี่) ? เดินทางไปจงเตี้ยน
? ? : วันที่เจ็ด?แชงกรีล่า ? คุนหมิง (ไฟล์ภายในประเทศ)

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

55,888.-
**ราคารวมทุกอย่าง**

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนคุนหมิง, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,750 คน