จีน – ฮาร์บิ้น

(Consotium)_M_??เสิ่นหยาง-กู้กง-ถ้ำน้ำเปิ่นซี-ฉางชุน-ลานสกีจิ้งเอวี้ยถัน
ฮาร์บิ้น-เทศกาลน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี่ย –ถนนจงยาง-จิหลิน-กระทรวงทั้งแปดแมนจู 8วัน 7คืน?โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลท์

วังโบราณกู้กง
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู
? ? : วันที่สอง?เฉิงตู-เสิ่นหยาง-วังโบราณกู้กง-ถนนหม่านชิง
? ? : วันที่สาม ?เสิ่นหยาง?จิ้งเอวี้ยถันลานสกี-ฉางชุน
? ? : วันที่สี่ ?ฉางชุน-ฮาร์บิ้น-สวนสตาลิน-ถนนจงยาง-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
? ? : วันที่ห้า??ฮาร์บิ้น-จี๋หลิน?จัตุรัสซื่อจี้?สวนเป่ยซาน?ฉางชุน-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู
? ? : วันที่หก?ฉางชุน?เสิ่นหยาง-ถ้ำเปิ่นซี
? ? : วันที่เจ็ด?เสิ่นหยาง-ช้อบปิ้งถนนจงเจีย-เฉิงตู
? ? : วันที่แปด?เฉิงตู-ตื่นสาย-สนามบิน-สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง :

29 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60?
5 – 12 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(39,999.-)
(38,999.-)

เดินทางโดย :

สายการบินเสฉวน แอร์ไลท์
สายการบินเสฉวน แอร์ไลท์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_M_?ฮาร์บิ้น-เทศกาลน้ำแข็ง-ลานสกีจีฮั่ว-เกาะสุริยา-ถนนจงยาง-เข้าชมโบสถ์เซ็นโซเฟีย-สวนเสือไซบีเรีย 5 วัน 4 คืน?โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลท์

สวนเสือไซบีเรี
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู
? ? : วันที่สอง?เฉิงตู-เข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย-ถนนจงยางต้าเจีย
? ? : วันที่สาม ?ฮาร์บิ้น-สกีจีฮั่ว-สวนเสือไซบีเรีย-งานโคมน้ำแข็ง (ใหญ่)
? ? : วันที่สี่ ?ฮาร์บิ้น-เกาะสุริยา-สวนสตาลิน-ตลาดรัสเซีย-เฉิงตู
? ? : วันที่ห้า ??เฉิงตู-นอนตื่นสาย-สนามบิน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

30 ธ.ค. 59-3 ม.ค. 60
10 – 14 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(30,999.-)
(28,999.-)

เดินทางโดย :

สายการบินเสฉวน แอร์ไลท์
สายการบินเสฉวน แอร์ไลท์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_M_
?ฮาร์บิ้น-2 งานเทศกาลน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA )

โบสถ์เซ็นโซเฟีย
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-วังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง
? ? : วันที่สอง?ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-ซื่อเม่าเทียนเจีย
? ? : วันที่สาม??ปักกิ่ง-เทียนถาน-อวี้เหอหยวน-หวังฝูจิ่ง
? ? : วันที่สี่?ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-เข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย-สวนเสือไซบีเรีย-งานน้ำแข็งเล็กสวนเจ้าหลิน?
? ? : วันที่ห้า ?ฮาร์บิ้น-สกีจีฮั่ว-สวนสตาลิน-งานโคมน้ำแข็ง (ใหญ่)?
? ? : วันที่หก???ฮาร์บิ้น-เกาะสุริยา-ถนนจงยาง-ปักกิ่ง?
? ? : วันที่เจ็ด?ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ?

วันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(45,999.-)

เดินทางโดย :

สายการบิน AIR CHINA

สายการบิน AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_ Freezing ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง?เกาะพระอาทิตย์ 7 วัน 4 คืน ?โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA )

พระราชวังฤดูร้อน (1)
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก??กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
? ? : วันที่สอง?ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง- ผ่านชม
ภายนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย

? ? : วันที่สาม??เล่นสกีที่ลานสกีรีสอร์ท-ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
(Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)
? ? : วันที่สี่?ชมงานหิมะที่เกาะพระอาทิตย์-ถนนจงหยางต้าเจีย-
สวนเสือไซบีเรีย-ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง
? ? : วันที่ห้า ?ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-พระราชวังฤดูร้อน- ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-ชมกายกรรมปักกิ่ง
? ? : วันที่หก??จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
? ? : วันที่เจ็ด?ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

27 ธ.ค.-02 ม.ค. 60?
28 ธ.ค.- 03 ม.ค. 60
29 ธ.ค. – 04 ม.ค.60

ราคาท่านละ :

(36,900.-)
(35,900.-)

เดินทางโดย :

สายการบิน AIR CHINA

สายการบิน AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_SS_SUPER COOL ปักกิ่ง ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA )

ฮาร์บิน
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ปักกิ่ง ? ฮาร์บิ้น
? ? : วันที่สอง?ร้านขายเสื้อกันหนาว ? เกาะพระอาทิตย์ ? สวนเสือไซบีเรีย ? ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ?(Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)

? ? : วันที่สาม?โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ? อนุสาวรีย์ฝั่งหง ? สวนสตาลิน ? ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ? ช้อปปิ้งถนนจงยาง ?ฮาร์บิ้น ? ปักกิ่ง
? ? : วันที่สี่?จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? พระราชวังกู้กง ? ร้านนวดเท้า ? ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ? ถนนหวังฟูจิ่ง
? ? : วันที่ห้า?ร้านหยก ? กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ? SNOW WORLD ? ร้านบัวหิมะ ? ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ? สนามบินปักกิ่ง
? ? : วันที่หก?ปักกิ่ง ?กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

25-30 ธ.ค. 59
29 ธ.ค. 59?? 03 ม.ค. 60?
30 ธ.ค. 59 ? 04 ม.ค. 60??

ราคาท่านละ :

25-30?ธ.ค. 59
(32,900.-)
29 ธ.ค. 59?? 03 ม.ค. 60?
30 ธ.ค. 59 ? 04 ม.ค. 60 (35,900.-)
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (23,000 .-)

เดินทางโดย :

สายการบิน AIR CHINA

สายการบิน AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 951 คน