ทัวร์จีน เส้นทางปักกิ่ง

(Consotium)_M_?ฮาร์บิ้น-2 งานเทศกาลน้ำแข็ง 7 วัน 5 คืน?โดยสายการบิน AIR CHINA ( CA )

Harbin
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เทียนอันเหมิน-วังกู้กง-กายกรรมปักกิ่ง
? ? : วันที่สอง?ปักกิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-ซื่อเม่าเทียนเจีย
? ? : วันที่สาม??ปักกิ่ง-เทียนถาน-อวี้เหอหยวน-หวังฝูจิ่ง
? ? : วันที่สี่?ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น-เข้าชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย-สวนเสือไซบีเรีย-งานน้ำแข็งเล็กสวนเจ้าหลิน?
? ? : วันที่ห้า ?ฮาร์บิ้น-สกีจีฮั่ว-สวนสตาลิน-งานโคมน้ำแข็ง (ใหญ่)?
? ? : วันที่หก???ฮาร์บิ้น-เกาะสุริยา-ถนนจงยาง-ปักกิ่ง?
? ? : วันที่เจ็ด?ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ?

วันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค. 59 – 5 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

(45,999.-)

เดินทางโดย :

สายการบิน AIR CHINA

สายการบิน AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_M_ ปักกิ่ง-ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย-กายกรรม
กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-วัดลามะ 6 วัน 4 คืน?
โดยสายการบิน?AIR CHINA?(CA)

วังโบราณกู้กง

bt_reserve

? ? : วันแรก ?สนามบินสุวรรณภูมิ
? ? : วันที่สอง?ปักกิ่ง?เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-หอฟ้า-ร้านชา-กายกรรมปักกิ่ง
? ? : วันที่สาม?ผิงกู่ ระเบียงกระจก-ป่าหินสือหลินเซี่ย-ร้านยาสมุนไพร-BBQ เกาหลี
? ? : วันที่สี่?ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-บัวหิมะ-หวังฝูจิ่ง
? ? : วันที่ห้า?ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง-บัวหิมะ-หวังฝูจิ่ง
? ? : วันที่หก

วันเดินทาง :

30 ธ.ค. 59 ? 4 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

26,900.-

สายการบิน?:

สายการบิน AIR CHINA
สายการบิน
AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

?


(Consotium)_SS_COOL BEIJING ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน?โดยสายการบิน?AIR CHINA?(CA)

กำแพงเมืองจีน

bt_reserve

? ? : วันแรก ?กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? ปักกิ่ง ? จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? พระราชวังกู้กง ? ร้านนวดเท้า ? หอบูชาเทียนถาน ? กายกรรมปักกิ่ง
? ? : วันที่สาม?พระราชวังฤดูร้อน ? ร้านไข่มุก ? ร้านใบชา ? ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ? THE PLACE -?ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR
? ? : วันที่สี่?ร้านหยก ? กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ??SNOW WORLD -?ร้านบัวหิมะ?- ถนนหวังฟูจิ่ง
? ? : วันที่ห้า?ร้านผีชิว ? ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ? ร้านผ้าไหม ? ปักกิ่ง ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

19-23 ธ.ค. 59
20-24 ธ.ค. 59
21-25 ธ.ค. 59

26-30?ธ.ค. 59
28 ธ.ค. 59?? 01 ม.ค. 60
29 ธ.ค. 59?? 02 ม.ค. 60
30 ธ.ค. 59? 03 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

18,999.-

สายการบิน?:

สายการบิน AIR CHINA
สายการบิน
AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

?

(Consotium)_SS_PREMIUM BEIJING? ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน Golden Jaguar 5 วัน 3 คืน ?โดยสายการบิน?AIR CHINA?(CA)

พระราชวังฤดูร้อน

?

bt_reserve

? ? : วันแรก ?กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง?กรุงเทพฯ ? ปักกิ่ง ? จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? พระราชวังกู้กง ? ร้านนวดเท้า ? หอบูชาเทียนถาน ? กายกรรมปักกิ่ง
? ? : วันที่สาม?พระราชวังฤดูร้อน ? ร้านไข่มุก ? ร้านใบชา ? ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ? THE PLACE
? ? : วันที่สี่?ร้านหยก ? กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ?พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ? ร้านบัวหิมะ ? ถนนหวังฟูจิ่ง
? ? : วันที่ห้า?ร้านผีชิว ? ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ? ร้านผ้าไหม ? ปักกิ่ง ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

05-09 ธ.ค. 59
06-10 ธ.ค. 59
07-11 ธ.ค. 59
12-16 ธ.ค. 59
13-17 ธ.ค. 59
01-05 ?ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

05-09 ธ.ค. 59
06-10 ธ.ค. 59
07-11 ธ.ค. 59
12-16 ธ.ค. 59
13-17 ธ.ค. 59
(17,999.-)

01-05 ?ธ.ค. 59
(18,999.-)
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (10,000.-)

สายการบิน?:

สายการบิน AIR CHINA
สายการบิน
AIR CHINA

มาตรฐานระดับ :

?

(Consotium)_SS_ปักกิ่งกำแพงเมืองจีนSNOWWORLD 5 วัน 4 คืน ปีใหม่ 59 (TG)

พระราชวังฤดูร้อน ปักกิ่ง

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ?ปักกิ่ง?
? ? : วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน ? พระราชวังกู้กง ? ร้านนวดเท้า ? หอบูชาเทียนถาน ? กายกรรมปักกิ่ง?
? ? : วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน ?ร้านไข่มุก ? ร้านใบชา? ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ? THE PLACE?
? ? : วันที่สี่ ร้านหยก ? กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ? SNOW WORLD ?ร้านบัวหิมะ ? ถนนหวังฟูจิ่ง?
? ? : วันที่ห้า?ร้านผีชิว ? ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ? ร้านผ้าไหม ? ปักกิ่ง ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

29 ธ.ค 59 ? 02 ม.ค. 60
30 ธ.ค 59 ? 03 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

30,900.-

สายการบิน?:


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

?
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีน, ทัวร์จีนปักกิ่ง, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 938 คน