ปีใหม่ในประเทศ

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2016/09/locjahks-300x225.jpg

(โชคทวีทัวร์)?ภูชี้ฟ้า ปีใหม่ 2560 3 วัน …

Posted in ตักบาตรเข้าเหนียว, ตาก, ทะเลหมอก, น่าน, ปีใหม่ในประเทศ, พะเยา, ภูชี้ฟ้า, รถโค้ชปรับอากาศ, ล่องแม่ปิง, วัดภูมินทร์, ห้วยโกร๋น, เขื่อนภูมิพล, เชียงคำ | | Leave a comment