ทัวร์จีน เส้นทาง เซียะเหมิน

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2015/01/มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านดินชาวฮากกา-300x224.jpg

(Consotium)_G_?เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา บ้านดิ …

Posted in ทัวร์จีนเซียะเหมิน, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์จีน | | Leave a comment