ทัวร์ออสเตรเลีย

(Consotium)_G_?ออสเตรเลีย?ซิดนีย์ ? พอร์ท สตีเฟ่น ?5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

ล่องเรืออ่าวซิดนี่ย์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ??กรุงเทพ?
? ? : วันที่สอง?ซิดนีย์ ? ชมนครซิดนีย์ ? ล่องเรืออ่าวซิดนี่ย์
? ? : วันที่สาม?ซิดนีย์ ? พอร์ท สตีเฟ่น ? 4WD ตะลุยทะเลทราย ? ชมปลาโลมา
? ? : วันที่สี่?ซิดนีย์ ? สวนสัตว์พื้นเมือง? อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น
? ? : วันที่ห้า?ซิดนีย์ ? อิสระช้อปปิ้ง ? สนามบิน ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม?

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_G_
?ออสเตรเลีย?ซิดนีย์ ? เมลเบิร์น ?6 วัน 4 คืน ?

โดยสายการบินไทย (TG)

อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ??กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง?ซิดนีย์ ? พอร์ท สตีเฟ่น ? 4WD ตะลุยทะเลทราย ?ชมปลาโลมา
? ? : วันที่สาม?ซิดนีย์ ? อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ? บิน?ภายในสู่เมลเบิร์น
? ? : วันที่สี่ ??เมลเบิร์น ? เกรทโอเชี่ยนโรด ? พอร์ทแคมเบล ? เมลเบิร์น
? ? : วันที่ห้า?เมลเบิร์น ? รถจักรไอน้ำโบราณ ? สวนสัตว์พื้นเมือง ? ชมนกเพนกวิน?เกาะฟิลลิป
? ? : วันที่หก?ชมนครเมลเบิร์น ? ช้อปปิ้ง ? สนามบิน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม?

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_BW ?HIGHLIGHT SYDNEY ? ?(ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ ) 5 วัน 3 คืน?สายการบินไทย (TG)?

หอคอยซิดนีย์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์
? ? : วันที่สอง?ซิดนีย์ ? สวนสัตว์พื้นเมือง ? อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
? ? : วันที่สาม?สวนสัตว์พื้นเมือง ? หอคอยซิดนีย์ ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์
? ? : วันที่สี่ ?ซิดนีย์ ? พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย ? ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา ?
? ? : วันที่ห้า?ซิดนีย์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม?

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม?

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_ ADELAIDE ? SYDNEY (เอดิเลด ? แกงการู ไอส์แลนด์ ? ซิดนีย์ ) 6 วัน 4 คืน?สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

บารอสซ่า
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์ ? เอดิเลด?
? ? : วันที่สอง?เอดิเลด ชมเมือง ย่านไชน่า ทาวน์ ? ช้อปปิ้งที่ Rundle Mall?
? ? : วันที่สาม?เอดิเลด ? แกงการู ไอส์แลนด์ เกาะที่อนุรักษ์ธรรมชาติและชมสิงโตทะเลริมหาดอย่างใกล้ชิด
? ? : วันที่สี่?เอดิเลด ? บารอสซ่า วัลเลย์ ชิมไวน์ Penfolds & Jacob?s Creek ? หมู่บ้านเยอรมัน Hahndorf ?
? ? : วันที่ห้า?เอดิเลด ? ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว ? ช้อปปิ้งย่าน ไชน่า ทาวน์?
? ? : วันที่หก?ซิดนีย์ ? สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

6 -11 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

(87,900.- )?

เดินทางโดย :

สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการ

บินสิงคโปร์แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_BW_HOLIDAY TANGALOOMA TOUR (บริสเบน ? โกลด์โคสท์ ? ทังกาลูม่า – ซิดนีย์ ) 6 วัน 4 คืน?สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)

มูวี่เวิลด์ ? ซิดนีย์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์
? ? : วันที่สอง?ซิดนีย์ ? บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูมา รีสอร์ท -ป้อนอาหารโลมา
? ? : วันที่สาม ?ทังกาลูมา รีสอร์ท ? บริสเบน – โกลด์โคสท์
? ? : วันที่สี่?โกลด์โคสท์ ? พาราไดส์ คันทรี ฟาร์ม ? มูวี่เวิลด์ ? ซิดนีย์?
? ? : วันที่ห้า?ซิดนีย์ ? ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่หก?ซิดนีย์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

08- 13 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

(69,900.- )

เดินทางโดย :

สายการบิน แควตัส แอร์เวย์ (QF)
สายการ
บินแควตัส แอร์เวย์?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_BW_POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์ ? บลูเมาท์เท่นส์ ? เมลเบิร์น ? เกรทโอเชี่ยนโร้ท )6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

1
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์
? ? : วันที่สอง?นครซิดนีย์? อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ? ซิดนีย์ ช้อปิ้ง?
? ? : วันที่สาม?นครซิดนีย์ ? เที่ยวชมเมือง ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ? ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
? ? : วันที่สี่ ?เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) ? เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
? ? : วันที่ห้า?เมลเบิร์น ? รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ? สวนสัตว์พื้นเมือง – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
? ? : วันที่หก นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง ? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

เดินทางโดย :

โลโก้สายการบินไทยแอร์เวย์1
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_HIGHLIGHT SYDNEY (ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ )6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

อ่าวซิดนีย์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์
? ? : วันที่สอง?ซิดนีย์ ? สวนสัตว์พื้นเมือง ? อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
? ? : วันที่สาม?สวนสัตว์พื้นเมือง ? หอคอยซิดนีย์ ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์
? ? : วันที่สี่?ซิดนีย์ ? พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย ? ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา?
? ? : วันที่ห้า?ซิดนีย์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

7-11 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

(59,900.-)?

เดินทางโดย :

โลโก้สายการบินไทยแอร์เวย์1
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_ ?POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์ ? บลูเมาท์เท่นส์ ? เมลเบิร์น ? เกรทโอเชี่ยนโร้ท) 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์
? ? : วันที่สอง?นครซิดนีย์? อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ? ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง?
? ? : วันที่สาม?นครซิดนีย์ ? เที่ยวชมเมือง ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ? ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
? ? : วันที่สี่?เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) ? เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
? ? : วันที่ห้า?เมลเบิร์น ? รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ? สวนสัตว์พื้นเมือง – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
? ? : วันที่หก?นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

เดินทางโดย :

โลโก้สายการบินไทยแอร์เวย์1
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_ ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS?โดยสายการบินไทย (TG)

โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? บริสเบน
? ? : วันที่สอง บริสเบน ? ชมเมือง ? ทังกาลูม่า ?
? ? : วันที่สาม?ทังกาลูมา รีสอร์ท ? บริสเบน – โกลด์โคสท์
? ? : วันที่สี่ ?โกลด์โคสท์ ? MOVIE WORLD ? ซิดนีย์?
? ? : วันที่ห้า?ซิดนีย์ ? สวนสัตว์พื้นเมือง ? อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – ซิดนีย์
? ? : วันที่หก?ซิดนีย์ชมเมือง ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งในย่านไชน่า ทาวน์?

วันเดินทาง :

9 ? 14 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

?(71,900.- )

เดินทางโดย :


โลโก้สายการบินไทยแอร์เวย์1
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_DELIGHT AUSTRALIA (MELBOURNE ? SYDNEY) 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน แควตัส แอร์เวย์ (QF)

เกรทโอเชี่ยนโร้ด
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์
? ? : วันที่สอง?นครซิดนีย์ ? เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ? ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป ?
? ? : วันที่สาม?เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) ? เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
? ? : วันที่สี่?เมลเบิร์น ? ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ? ชมหาดบอนได – ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่ห้า?พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ ? ล่องเรือชมโลมาหัวขวดอย่างใกล้ชิด ?ซิดนีย์
? ? : วันที่หก?ซิดนีย์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

8 ? 13 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

(70,900.-)

เดินทางโดย :


สายการบิน แควตัส แอร์เวย์ (QF)
สายการบิน
แควตัส แอร์เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS โดยสายการบินไทย (TG) ?

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครซิดนีย์?
? ? : วันที่สอง?นครซิดนีย์? อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ? ซิดนีย์ ช็อปปิ้ง?
? ? : วันที่สาม?นครซิดนีย์ ? เที่ยวชมเมือง ? ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ? ช้อปปิ้ง -เมลเบิร์น
? ? : วันที่สี่?เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) ? เมืองอโพโล เบย์ – พอร์ตแคมเบลล์ – เมลเบิร์น
? ? : วันที่ห้า?เมลเบิร์น ? รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ? สวนสัตว์พื้นเมือง – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
? ? : วันที่หก?นครเมลเบิร์นชมเมือง – ช้อปปิ้ง ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

01 ? 06 ธ.ค.59
08 ? 13 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

(67,900.- )

เดินทางโดย :

โลโก้สายการบินไทยแอร์เวย์1
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)_BW_WHALE WATCHING TANGALOOMA โดยสายการบินไทย (TG)?

ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค
icon download
?icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? บริสเบน
? ? : วันที่สอง?บริสเบน ? ชมเมือง ? ทังกาลูม่า?
? ? : วันที่สาม?ทังกาลูมา รีสอร์ท ? เล่นกระดานทราย ? ล่องเรือชมวาฬฮัมพ์แบ็ค – ป้อนอาหาร
? ? : วันที่สี่?ทังกาลูมา รีสอร์ท ? บริสเบน ? เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน ? โกลด์โคสท์
? ? : วันที่ห้า?โกลด์โคสท์ ? บริสเบน ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

เดินทางโดย :

โลโก้สายการบินไทยแอร์เวย์1
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ newzealand, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ออสเตรเลีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,910 คน