เกี่ยวกับเรา

บริษัทโชคทวีทัวร์ จำกัด เป็น บริษัทเอกชน ที่มีเจ้าของเป็นคนสัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นระยะเวลากว่า 19 ปี มีบริการออกทัวร์ไปยังทุกส่วนของโลก เช่น ประเทศในทวีปเอเชีย มี จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งเรามีความชำนาญเป็นพิเศษ และยังมีความสามารถในการทำทัวร์ในประเทศต่างๆในทวีปยุโรป เช่น เยอรมัน สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย รวมทั้งประเทศต่างๆในทวีปอเมริกา และอเมริกาใต้ เรามีโปรแกรม แพคเกจทัวร์ ให้เลือกหลากหลายเส้นทางตามความต้องการของท่าน นอกจากนี้เรายังมีบริการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กับท่านที่มีความชื่นชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่ ขายดีที่สุด” ของเรา

ที่อยู่บริษัทโชคทวีทัวร์
ที่อยู่ : 872 (ใกล้ ซอย จรัญ 96/2) ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขต บางพลัด ?กรุงเทพฯ 10700 ประเทศไทย
เบอร์โทร : 02-879-1628, 02-880-1327, 02-880-1800
HOTLINE : 081-930-0967
แฟ็กซ์ : 02-433-7178, 02-424-2087
อีเมลล์ : info@choktaweetour.com
เว็บไซต์ : www.choktaweetour.com
เลขที่อนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว : 11/983
ทุนจดทะเบียนการค้า: 3 ล้านบาทถ้วน

สิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ
แพคเกจทัวร์
เรามีโปรแกรมแพคเกจทัวร์สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้เลือกดูตามความต้องการ เช่น ทัวร์ภายในประเทศบวกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรวมรถรับส่งสนามบินราคาที่พัก 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาวตามความต้องการของท่าน หรือแพคเกจทัวร์ต่างประเทศ เส้นทางยอดนิยม จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เป็นต้น

สายการบิน
การคัดเลือกสายการบินของเรามีความคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัย, สุขอนามัย, ความสะดวกสบายในการให้บริการและการตรงต่อเวลาของสายการบินมากกว่าราคา ส่วนใหญ่เราใช้สายการบินชั้นนำ เช่น สายการบินไทย สิงคโปร์ แอร์ไลน์, สายการบินลูฟทันซ่า, สายการบินเอมิเรต, สายการบินออสเตรียน, สายการบินสวิส และสายการบินชั้นนำอื่น ๆ

ที่พัก
เราใช้โรงแรมระดับ ?4 ดาว ถึง 5 ดาว ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี, สะดวกสบาย, พนักงานที่เป็นมิตร, ร้านอาหารที่ดี และบริการที่เป็นกันเอง เราจะมีการเลือกสรรโรงแรม หรือ รีสอร์ท สำหรับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีเวลาผ่อนคลายกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศโดยรอบ ๆ ของโรงแรม

อาหาร
อาหารในแต่ละมื้อจะมีความหลากหลายและลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมและลิ้มลองรสชาดอาหารพื้นเมืองในสถานที่ต่างๆในเมืองนั้นๆ และเราจะมีการคัดสรรอาหารที่สะอาด ปลอดภัย คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

รถ
รถที่เราใช้ในการบริการนั้น เราเน้นที่ ใหม่ ความสะอาด ปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย โดยเฉพาะ คนขับรถต้องมีความชำนาญ สุภาพเรียบร้อย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร

หัวหน้าทัวร์และไกด์
หัวหน้าทัวร์และไกด์ของเรา ต้องมีความรู้ และ ความชำนาญ ในเส้นทาง ที่กำหนดไว้ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ เรามีการอบรมให้ความรู้กับหัวหน้าทัวร์ของเราทุกครั้งก่อนที่จะมีการออกทัวร์

กรุ๊ปเหมา
สำหรับกรุ๊ปเหมา ท่านสามารถเลือกหรือกำหนดโปรแกรมการเดินทางด้วยตัวของท่านเองหรือจะให้ทางเราช่วยแนะนำเส้นทางให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ท่านได้กำหนดไว้ ในการบริการรับจัดกรุ๊ปเหมาของเราจะเริ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปซึ่งในส่วนของกรุ๊ปเหมาเราจะเน้นที่การบริการในด้าน ที่พัก, อาหาร, ความสะดวกสบาย ซึ่งทางเราจะจัดหัวหน้าทัวร์ ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน และมีมัคคุเทศก์ คอยให้ความรู้และบอกให้ท่านเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆหรือประเทศนั้นๆ

บริการอื่นๆ
ทางเรายังสามารถจัดบริการดูงานให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ, หน่วยงานเอกชน, บริษัท, ห้างร้านทั่วไป รวมทั้งยังจัดบริการโรดโชว์ยังต่างประเทศ, การเดินทางท่องเที่ยวพบปะผู้คนต่างถิ่น ต่างประเทศ ต่างวัฒนธรรม ทำให้ผู้ร่วมเดินทางได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ และอาจจะทำให้ผู้เดินทาง หรือผู้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ ได้พบทัศนะคติใหม่ๆ พบความต้องการใหม่ๆ หรือพบช่องทางในการค้าใหม่ๆ รวมทั้งเรายังจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอีเว้นท์ อาทิ การปลูกป่าชายเลน การปลูกป่าในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

ผลงานที่ผ่านมา
บริษัท โชคทวีทัวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนคู่ค้า กับทางรัฐบาล เลขที่ M-2556-057739 ได้ถูกต้องตาม กฏหมายโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/983 ตลอดจน เป็น สมาชิกของ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว และ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยผลงานที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น
-??????????? กระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา
-??????????? กรมการท่องเที่ยว
-??????????? การกีฬาแห่งประเทศไทย
-??????????? สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
-??????????? โรงพยาบาลต่าง
-??????????? มหาวิทยาลัยต่างๆเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
-??????????? มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ
-??????????? ธนาคารต่างๆ
-??????????? หอการค้าต่างๆ
-??????????? สมาคมต่างๆ
-??????????? บริษัทเอกชนต่างๆ

บริษัท โชคทวีทัวร์ รับจัดดูงานในองค์กรของท่านตั้งแต่ 5-10,000 ท่านขึ้นไป ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เส้นทาง จีน เอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นกลุ่มและหมู่คณะ ให้แก่ท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน/บริษัท/ห้างร้าน ไม่ว่าจะจัดบริการทัวร์รูปแบบไหน ทางเราสามารถรับจัดให้ท่านได้ตรงวัตถุประสงค์ อาทิ บริการจัดทัวร์ ศึกษาดูงานด้าน สิ่งแวดล้อม พลังงาน วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศิลปะวิทยาการ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนาน ให้กับองค์กรของท่าน มุ่งเน้น ให้ พนักงานของท่านได้รับความรู้เพิ่มเติม ณ สถานที่จริง เสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้เกิดความแน่นแฟ้นในองค์กรมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมานั้น มาพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์

เหมือนสโลแกนของเราที่กล่าวว่า ??มาตรฐานทัวร์ดีไปกับโชคทวีทัวร์?

COMPANY PROFILE

Address: ??? 870-872 (Near Soi Charun 96/2) Charunsanitwong Rd., Bag-or, Bangplad, Bangkok 10700, Thailand

Phone: ?????? +66 2 879-1628 ? ? ? ? ? ? ? ?Fax: ?????????? +66 2 433-7178, 424-2087

E-mail:??????? info@choktaweetour.com

Website: ??? www.choktaweetour.com

TAT License Number: ?? 11/983

Registered Capital:? ? ? ?3 Million Baht

Who are we

Chok Tawee Tour Co., Ltd. is a Thai private owned company, established in June 9, 1995. In it?s over 19 years of existence, it has been proved to be one of leading Travel Agency in Thailand.

What we offer

Scheduled Package Tours

Chok Tawee Tour Co., Ltd. offers out-bound tour traffic to all parts of the world serving Scheduled Tour Groups, Being one of the “Best selling” Asia tour operators. Services excellence is one of our business success keys.

AIRLINES
Since, we give the first priority to security, hygiene, comfort, service, and punctuation; we mainly provide the first tier airlines such as Thai Airways, Singapore Airlines, Egyptair, Malaysia? Airlines and etc.

ACCOMODATIONS
Only 4 to 5 star hotels are in our consideration. Security, comfort, friendly staff, nice restaurants, porterage Service and Location are significant factors that we always concern before selecting a hotel or a resort for our clients. Our clients will have time to relax themselves with hotel facilities or to enjoy promenading around the area.

MEALS
We in particular, concern about variety of each meal, as well as authentic experience our clients will get from traditional meals. Yet, we elaborately select restaurants as well as menu considered worth trying for both local and familiar taste.

COACH
Main mean of transport during our tour, which we truly understand the security and comfort need of our clients: For our standard, the coach must be clean, tidy, new and comfortable. Meanwhile, the driver must dress properly, be polite, be helpful, respect traffic regulations, have adequate rest during the day and keep in mind the passengers? safety.

TOUR LEADER AND TOUR GUIDE
Realizing that memorable experience always comes with concentrated knowledge, smooth time management and entertainment, we carefully select and train tour leaders; both fulltime and freelance for each group: The tour leader must be experienced, well trained, friendly, polite, intuitive and have good personality.

Premium service which worth a bit more cost.

Special Interest & Incentive group tours
Offering tailor made tour programs for Seminars, Trade fairs and Incentive tours to Commercial House / clients who require premium standard of services at “reasonable” pricing policy.

People & Organization
Chok Tawee Tour Co., Ltd. has 25 employees with over 50 highly professional well-trained tour leaders.

The incentive group that mentioned above was a part of our achievement of Chok Tawee Tour Co., Ltd. Tour?s mission. We were lots of family groups which we conduct tailor-made itinerary according to their needs and budget.
In addition, we did not leave our core business which is serving collective group of Thai people travelling to variety destination around the world. The following figure will show our annually accomplishment during March ? May, October and December? which is high season of Thai travel industry.?From our records, you can recognize that Chok Tawee Tour Co., Ltd. has not only grown up with number of customers but also with the quality. We are proudly to claim that Chok Tawee Tour Co., Ltd. is one of the best travel agency in Thailand and now ready to provide you the best tour quality and ultimate travel experience ever.

?