ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  5 วัน 4 คืน (DD) 
รหัส  CKVN007 @เวียดนาม
   พิชิตยอดเขาฟานซีปันรับรางวัล 300,000 VND

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่สอง : ซาปา – Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน ซาปาคืนที่ 2
วันที่สาม : ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง
วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
วันที่ห้า : ฮานอย – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : 16,955.- /ท่าน
…………………………
วันเดินทาง :
 : 1 – 5 มี.ค. 60
 : 8 – 12 มี.ค. 60
 : 22 – 26 มี.ค. 60
 : 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 60

ทัวร์เวีดนาม : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628


(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN5?ฮานอย?นิงห์บิงห์?เว้?ดานัง?ฮอยอัน?โฮจิมินห์?กู๋จี?(ครบสูตร เหนือ กลาง ใต้)?6?วัน 5 คืน?(DD)?


icon download
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรมวันเมียว ? ทะเลสาบตะวันตก ? เจดีย์เฉินก๊วก ? วัดกวานแถ่งห์ -?ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง๊อกเซิน ? สะพานแสงอาทิตย์ ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ????
? ? : วันที่สอง ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? นิงห์บิงห์ ? ล่องเรือถ้ำตำก๊อก ? วัดบิกด่อง ? ดองฮอย??
? ? : วันที่สาม?ดองฮอย ? อุทยานแห่งชาติฟ็องญาถ้ำเทียนเดื่อง ? เว้
? ? : วันที่สี่?เว้? ? ล่องเรือ ชมความงาม สองฝั่งแม่น้ำหอม ? เจดีย์เทียนมู่ ? พระราชวังหลวงของ
จักรพรรดิ ? ดานัง ?? พิพิธภัณฑ์จาม ? ฮอยอัน???
? ? : วันที่ห้า?ฮอยอัน? ? วัดจีน ? สะพานญี่ปุ่น ? บ้านโบราณ ? โฮจิมินห์ ?? ที่ทำการไปรษณีย์กลางมหาวิหารนอตเทรอดาม ? โรงงาน Tay son ? ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ?พร้อมดินเนอร์บนเรือ
? ? : วันที่หก?โฮจิมินห์ ?? อุโมงค์กู๋จี ? ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ? ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

วันเดินทาง :

21 ? 26 ?ธ.ค. 59
11 ? 16, 18 ? 23? ม.ค. 60
22 ? 27 ?กุ.พ. ?60

ราคาท่านละ :

22,900.-

วันที่ 28 ธ.ค. 59 ? 2 ม.ค. 60 26,900 .-

หลังปีใหม่

24,900.-

เดินทางโดย :

dd
สายการบินนกแอร์
มาตรฐานระดับ : ?

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN4?เวียดนามเหนือ?ฮานอย?ซาปา?เดียนเบียนฟู?ไหมโจว?5 วัน 4 คืน?(DD)?ต.ค.-ธ.ค. 2559

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? ยอดเขาฮัมรอง? ยอดเขาฟานซิปัน????
? ? : วันที่สอง ซาปา ??Silver Water Fall ? หมู่บ้านทาวัน ? เดียนเบียนฟู??
? ? : วันที่สาม เดียนเบียนฟู ? ไหมโจว??

? ? : วันที่สี่ ไหมโจว ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า ฮานอย

วันเดินทาง :

7-11, 14-18, 21-25 ธ.ค?

ราคาท่านละ :

22,900.-

เดินทางโดย :

dd
สายการบินนกแอร์
มาตรฐานระดับ :

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN3?เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา?4?วัน 3 คืน?(DD)

ยอดเขา ฮัมรอง
icon-PDF-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฮานอย? วิหารวรรณกรรม ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง๊อกเซิน ? ชมกา แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ??
? ? : วันที่สอง ฮานอย – ลาวไก ? ซาปา ? Cat Cat Village ? Silver Water Fall? อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
? ? : วันที่สาม ซาปา ? ยอดเขาฮัมรอง? ยอดเขาฟานซิปัน ? ฮานอย??
? ? : วันที่สี่?ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? ทะเลสาบตะวันตก ? เจดีย์เฉินกว๊อก ? อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย?

วันเดินทาง

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน?:

dd
สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ซาปา, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามเหนือ
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,479 คน