ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  5 วัน 4 คืน (DD) 
รหัส  CKVN007 @เวียดนาม
   พิชิตยอดเขาฟานซีปันรับรางวัล 300,000 VND

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่สอง : ซาปา – Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน ซาปาคืนที่ 2
วันที่สาม : ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง
วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
วันที่ห้า : ฮานอย – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : 16,955.- /ท่าน
…………………………
วันเดินทาง :
 : 1 – 5 มี.ค. 60
 : 8 – 12 มี.ค. 60
 : 22 – 26 มี.ค. 60
 : 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 60

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN2?เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง?**พักซาปา 2 คืน**?5 วัน 4 คืน
(TG)?ส.ค.?- ธ.ค.

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? เจดีย์เสาเดียว ? วิหารวรรณกรรม ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง ฮาลองเบย์ ? ถ้ำนางฟ้า ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง็อกเซิน ? ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ? ฮานอย
? ? : วันที่สาม ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ??หมู่บ้านทาวัน -?อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
? ? : วันที่สี่ ซาปา ? ยอดเขาฟานซิปัน ?Silver Water Fall ??ยอดเขาฮัมรอง
? ? : วันที่ห้า ซาปา ? ลาวไก ? ฮานอย ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 5, 8 ? 12,
22 ? 26 ธ.ค. 2559

ราคาท่านละ :

?22,900.-

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :
(โชคทวีทัวร์)?CKVN1?เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน?(TG) พักซาปา 1 คืน
Ha Long Bay
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรม ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง?ฮาลองเบย์ ? ถ้ำนางฟ้า ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง็อกเซิน ? ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย
? ? : วันที่สาม?ฮานอย – ลาวไก ? ซาปา ? Cat Cat Village ? ภูเขาฮัมรอง ? อิสระช้อปปิ้งตลาด เมืองซาปา ? ซาปา
? ? : วันที่สี่?ซาปา ?Silver Water Fall ? ลาวไก ? Coc Leu Market ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า?ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ ? เจดีย์เสาเดียว ?? ชมเจดีย์เฉินกว๊อก

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

เดินทางโดย :

??tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 542 คน