ทัวร์ รัสเซีย

(Consotium) G_?รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]?5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

วิหารเซนต์ซาเวียร์

icon downloadจองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ? ?กรุงเทพฯ – มอสโคว
? ? : วันที่สอง??มอสโคว ? เนินเขาสแปร์โรว์ ? สถานีรถไฟใต้ดิน ?
วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – ล่องเรือ

? ? : วันที่สาม?พระราชวังเครมลิน ? พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ? จัตุรัสแดง ?
โบสถ์เซนต์บาซิล ? ละครสัตว์

? ? : วันที่สี่?มอสโคว์ ? ซาร์กอร์ส ? ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET ? ละครสัตว์ ? สนามบิน
? ? : วันที่ห้า กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

18-22 ม.ค. 60
8-12?ก.พ. 60
22-26 ก.พ. 60

ราคาท่านละ:

37,900.-

สายการบิน:

tg
สายการบินไทย

 

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์รัสเซีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,187 คน