พม่า

ทัวร์ : ทัวร์พม่า : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(โชคทวีทัวร์) CMM1_CMM1 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม DD 4วัน3คืน

BANNER CMM1 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD
? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? หงสาวดี ? พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี ? วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุ เรงนอง ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ?พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ? พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่ างกุ้ง
? ? : วันที่สาม ย่างกุ้ง ? เมืองสิเรียม ? เจดีย์เยเลพญา ? ตลาดสก็อต ? พระเจดีย์โบตะตอง? เจดีย์เจ๊าทัตจี ? ชเวดากอง
? ? : วันที่สี่ ย่างกุ้ง ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

1 ? 4, 2 ? 5, 8 ? 11, 9 ? 12, 15 ? 18, 22 ? 25 ธ.ค 59

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)_CMM4_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ตองอู?4?วัน?3 คืน?(TG)

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ?? ย่างกุ้ง -? หงสาวดี? – วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุเรงนอง – มหาเจดีย์ชเวมอดอ ?พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง?พระธาตุอินทร์แขวน ? ตองอู ? พระธาตุเกามุดอว์ ? เจดีย์ชเวสันดอว์
? ? : วันที่สาม?ตองอู ? หงสาวดี ? ชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง ? เจดีย์ชเวดากอง?
??? : วันที่สี่?ย่างกุ้ง ? พระนอนตาหวาน ? เจดีย์โบตะทาวน์ ? ตลาดสก็อต ? พระพุทธรูปหินอ่อน ??ปางช้างเผือก ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
31 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

?30,900.-

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :


(โชคทวีทัวร์)CMM2_ พม่า 5 สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ 6วัน5คืน DD

พระธาตุอินทร์แขวน


icon-PDF-choktaweetour
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ? มัณฑะเลย์ ?
? ? : วันที่สอง มัณฑะเลย์ ? พุกาม (BAGAN)?
? ? : วันที่สาม พุกาม (BAGAN) ? เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) ? ตองอู (Taunggu)?
? ? : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) ? พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)?

? ? : วันที่ห้า?พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ? หงสาวดี (Bago) ? ย่างกุ้ง
? ? : วันที่หก ย่างกุ้ง ? เทพทันใจ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 6 ธ.ค 59
7 ? 12 ธ.ค 59

28 ธ.ค 59 ? 2 ม.ค 60
29 ธ.ค ? 3 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

1 ? 6 ธ.ค 59
7 ? 12 ธ.ค 59
(28,900.-)
28 ธ.ค 59 ? 2 ม.ค 60
29 ธ.ค ? 3 ม.ค 60
(30,900.-)

สายการบิน?:


สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(Consortium)?G_พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (FD)?


bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? หงสาวดี ? วัดไจ้คะวาย ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ? พระราชวังบุเรงนอง ? พระธาตุอินทร์แขวน?
? ? : วันที่สอง?พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง ? พระนอนตาหวาน ? เจดีย์ชเวดากอง?
? ? : วันที่สาม ? ย่างกุ้ง ? เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ? เทพกระซิบ ? ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ? วัดพระหินอ่อน ? ช้างเผือก ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

13,900

สายการบิน?:


สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(Consortium)?G_ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน?3 วัน 2 คืน?5 ดาว?(DD)?


bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ?พระราชวังบุเรงนอง? พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง?พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน ? เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สาม?เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ? ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ? เทพกระซิบ?ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ? วัดพระหินอ่อน ? ช้างเผือก ?? ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

ส.ค. – พ.ย.?

ราคาท่านละ :

9,900 – 15,900

สายการบิน?:


สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(Consortium)?G_ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (PG)

พระนอนตาหวาน
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ? พระราชวังบุเรงนอง ?? พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง?พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง-?เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สาม?ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ? เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน?ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

ต.ค. -? ธ.ค.

ราคาท่านละ :

13,900.-

สายการบิน :

pg
สายการบิน บางกอก แอร์เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consotium)?G_พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม?4 วัน 3 คืน?(PG)

พระราชวังมัณฑะเลย์
icon download
?
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ??มัณฑะเลย์ ? พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ ? วัดกุโสดอ ? พระราชวังมัณฑะเลย์ ? ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์??
? ? : วันที่สอง?มัณฑะเลย์ ? สะพานไม้สักอูเบง ? พุกาม? ?ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
? ? : วันที่สาม?พุกาม ? ตลาดยองอู ?วัดอนันดา ? วิหารธรรมยังยี ? เจดีย์ชเวสิกอง? ?? มัณฑะเลย์
? ? : วันที่สี่?มัณฑะเลย์ ? ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

22-25 ธ.ค. 59 2-5, 9-12 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59-2 ม.ค. 60/
31 ธ.ค. 59-3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

22-25 ธ.ค. 59
(17,900.-)
2-5, 9-12 ธ.ค. 59
(19,900)
30 ธ.ค. 59-2 ม.ค. 60/31 ธ.ค. 59-3 ม.ค. 60
(21,900)

เดินทางโดย :


สายการบิน บางกอ แอร์เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์พม่า, จองพม่า, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า, ทัวร์พม่า
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 954 คน