อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ ตะวันออกกลาง

(Consotium)?_G_ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน พิเศษ นำท่านขึ้นเบิร์จคาลิฟา Burj Khalifa ตึกที่สูงที่สุดในโลก EK

อาบูดาบี้
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?กรุงเทพฯ ? ดูไบ ? อาบูดาบี้
? ? :วันที่สอง?อาบูดาบี ? Grand Mosque ? Emirates Palace ? Ferrari World ? ดูไบ ? ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา

? ? :วันที่สาม?ตึกเรือใบ ? ตลาด Medinat Jumeirah Souk ? Mall of the Emirates ? นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย
? ? :วันที่สี่?พิพิธภัณฑ์ดูไบ ? ล่องเรือ Abra Ride ? ตลาดทอง ? รถไฟ Monorail ? Atlantis the Palm ? สนามบิน
? ? :วันที่ห้า?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

2-6 ธ.ค.59
9-13 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ:

(33,900.-)

สายการบิน:

สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
สายการบินเอมิเรตส์

มาตรฐานระดับ :


(Consotium)
?_MT_
เตหะราน?ชีราช?อิศฟาฮาน?อะบียาเน่ห์-คาชาน 7 วัน 5 คืน (TG) Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 7วัน5คืน TG 1-7 22-28 ต.ค 1-7 ธ.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก 01 ตุลาคม 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน??
? ? :วันที่สอง 02 ตุลาคม 59 เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-มิราจ ทาวเวอร์??

? ? :วันที่สาม 03 ตุลาคม 59 ?ชีราช-มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราน-การิมคาน-วาคิล บาซาร์??
? ? :วันที่สี่ ?04 ตุลาคม 59 ?เปอร์ชีโปลิส-นัค-เชรอสตัม-อิสฟาฮาน
? ? :วันที่ห้า 05 ตุลาคม 59? พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคล้อตฟุลเลาะห์ ?
? ? :วันที่หก 06 ตุลาคม 59 อะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน
? ? :วันที่เจ็ด 07 ตุลาคม 59 ?กรุงทพฯ?

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)?_MT_เตหะราน?ชีราช?อิศฟาฮาน?อะบียาเน่ห์-คาชาน 7 วัน 5 คืน (TG)?Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 7วัน5คืน TG 1-7 22-28 ต.ค 1-7 ธ.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

 

? ? :วันแรก 22 ตุลาคม 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน??
? ? :วันที่สอง?23 ตุลาคม 59 เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-มิราจ ทาวเวอร์

? ? :วันที่สาม 24 ตุลาคม 59 ?ชีราช-มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราน-การิมคาน-วาคิล บาซาร์?
? ? :วันที่สี่ ?25 ตุลาคม 59 เปอร์ชีโปลิส-นัค-เชรอสตัม-อิสฟาฮาน
? ? :วันที่ห้า 26 ตุลาคม 59? พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคล้อตฟุลเลาะห์??
? ? :วันที่หก 27 ตุลาคม 59 อะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน
? ? :วันที่เจ็ด?28 ตุลาคม 59 กรุงทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)?_MT_เตหะราน?ราชท์?ชีราช?อิศฟาฮาน?อะบียาเน่ห์-คาชาน?(TG)?Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 11วัน9คืน TG 17-27 พ.ย
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

 


? ? :วันแรก?17 พฤศจิกายน 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน
? ? :วันที่สอง?18 พฤศจิกายน 59 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-ราชท์
? ? :วันที่สาม 19 พฤศจิกายน 59 ราชท์-หมู่บ้านมาซูเล่ห์-เตหะราน
? ? :วันที่สี่ ?20 พฤศจิกายน 59 พระราชวังเนียวาราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี ?ชีราซ
? ? :วันที่ห้า 21 พฤศจิกายน 59 มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราณ-การิมข่าน-วาคิล บาซ่าร์
? ? :วันที่หก 22 พฤศจิกายน 59 ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-นัค เช รอสตัม-อะบาคูห์-ยาซด์
? ? :วันที่เจ็ด?23 พฤศจิกายน 59 ยาซด์-นาอิน- อิศฟาฮาน
? ? :วันที่แปด?24 พฤศจิกายน 59 อิศฟาฮาน-พระราชวังเชเฮลโซตุน-มัสยิดอิหม่าม
? ? :วันที่เก้า?25 พฤศจิกายน 59 โบถ์แว้งค์-พระราชวังฮาชท์ เบเฮชท์ ?สะพานคาจู-สะพานซิโอ เซห์
? ? :วันที่สิบ?26 พฤศจิกายน 59 อิศฟาฮาน-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน
? ? :วันที่สิบเอ็ด?27 พฤศจิกายน 59 กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_MT_เตหะราน?ราชท์?ชีราช?อิศฟาฮาน?อะบียาเน่ห์-คาชาน 7 วัน 5 คืน (TG)?Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 7วัน5คืน TG 1-7 22-28 ต.ค 1-7 ธ.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

 


? ? :วันแรก?01 ธันวาคม 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน
? ? :วันที่สอง?02 ธันวาคม 59 เตหะราน-พระราชวังโกเลสตาน-มิราจ ทาวเวอร์
? ? :วันที่สาม?03 ธันวาคม 59 ?ชีราช-มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราน-การิมคาน-วาคิล บาซาร์

? ? :วันที่สี่ ?04 ธันวาคม 59 เปอร์ชีโปลิส-นัค-เชรอสตัม-อิสฟาฮาน
? ? :วันที่ห้า 05 ธันวาคม 59 พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคล้อตฟุลเลาะห์ร์
? ? :วันที่หก 06 ธันวาคม 59 อะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน
? ? :วันที่เจ็ด?07 ธันวาคม 59 กรุงทพฯ

วันเดินทาง:

1 – 7 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ:

65,900.-

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium) _MT_เปอร์เซียนดีไลท์ อิหร่าน 9วัน7คืน TG Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 9วัน7คืน TG 1-9 ธ.ค 31 ธ.ค-8 ม.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก 01 ธันวาคม 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน?
? ? :วันที่สอง 02 ธันวาคม 59 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-ราชท์?

? ? :วันที่สาม 03 ธันวาคม 59 ราชท์-หมู่บ้านมาซูเล่ห์-เตหะราน?
? ? :วันสี่?04 ธันวาคม 59 เตหะราน-พระราชวังเนียวาราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี?ชีราซ
? ? :วันที่ห้า 05 ธันวาคม 59 มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราณ-ป้อมการิมข่าน-วาคิลบาซาร์?
? ? :วันที่หก?06 ธันวาคม 59 ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-นัคเชรอสตัม-อิศฟาฮาน
? ? :วันที่เจ็ด?07 ธันวาคม 59 อิศฟาฮาน-มัสยิดอิหม่าม-พระราชวังอะลีคาปู-สะพานคาจู
? ? :วันทีีแปด 08 ธันวาคม 59 อิศฟาฮาน-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน?
? ? :วันทีีเก้า 09 ธันวาคม 59 กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

1 – 9 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ:

79,900.-

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium)_MT_เปอร์เซียนดีไลท์ อิหร่าน 9วัน7คืน TG Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 9วัน7คืน TG 1-9 ธ.ค 31 ธ.ค-8 ม.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก? 31 ธันวาคม 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน
? ? :วันที่สอง
01 มกราคม 60 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-ราชท์?
? ? :วันที่สาม?02 มกราคม 60 ราชท์-หมู่บ้านมาซูเล่ห์-เตหะราน
? ? :วันสี่ 03 มกราคม 60 เตหะราน-พระราชวังเนียวาราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี-ชีราซ
? ? :วันที่ห้า 04 มกราคม 60 มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราณ-ป้อมการิมข่าน-วาคิลบาซาร์?
? ? :วันที่หก 05 มกราคม 60 ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-นัคเชรอสตัม-อิศฟาฮาน?
? ? :วันที่เจ็ด 06 มกราคม 60 อิศฟาฮาน-มัสยิดอิหม่าม-พระราชวังอะลีคาปู-สะพานคาจู
? ? :วันทีีแปด 07 มกราคม 60 อิศฟาฮาน-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน?
? ? :วันทีีเก้า?08 มกราคม 2560????????? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

31 ธ.ค. 59 ? 8 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

79,900.-

สายการบิน:

tgสายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(Consotium) _MT_ไฮไลท์อิหร่าน 7วัน5คืน W5 Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 7วัน5คืน 30 ธ.ค-5 ม.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ-เตหะราน
? ? :วันที่สอง 31 ธ.ค 59 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ?พระราชวังโกเลสตาน-หอคอยมิราจ?

? ? :วันที่สาม 01 ม.ค 60 เตหะราน ? พระราชวังเนียวาราน – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – ชีราซ?
? ? :วันสี่?02 ม.ค 60 มัสยิดสีชมพู-เปอร์ซีโปลิส-นัคเชรอสตัม-อิสฟาฮาน
? ? :วันที่ห้า 03 ม.ค 60 อิศฟาฮาน-จัตุรัสอิหม่ามรัสนัคชิญะฮาน
? ? :วันที่หก 04 ม.ค 60 อิศฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน?
? ? :วันที่เจ็ด 0
5 ม.ค 60 กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

30 ธ.ค 59-05 ม.ค 60

ราคาท่านละ:

79,900.-

สายการบิน:

Mahan-Air-W51
สายการ มาฮานแอร์

มาตรฐานระดับ :

(Consotium) _MT_เปอร์เซียนดีไลท์ อิหร่าน 9วัน7คืน W5 Tel : 02-8791628

BANNER อิหร่าน 9วัน7คืน 21-29 ต.ค
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก (21ต.ค.59)? กรุงเทพฯ-เตหะราน?
? ? :วันที่สอง (22ต.ค.59)? พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-ราชท์?

? ? :วันที่สาม (23ต.ค.59)? ราชท์-หมู่บ้านมาซูเล่ห์-เตหะราน?
? ? :วันสี่ (24ต.ค.59)? เตหะราน-พระราชวังเนียวาราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี?ชีราซ
? ? :วันที่ห้า?(25ต.ค.59)? มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราณ-ป้อมการิมข่าน-วาคิลบาซาร์ ?
? ? :วันที่หก?(26ต.ค.59) ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-นัคเชรอสตัม-อิศฟาฮาน
? ? :วันที่เจ็ด (27ต.ค.59)?? อิศฟาฮาน-มัสยิดอิหม่าม-พระราชวังอะลีคาปู-สะพานคาจู?
? ? :วันทีีแปด?(28ต.ค.59)? อิศฟาฮาน-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-คาชาน-สนามบิน
? ? :วันทีีเก้า (29ต.ค.59)? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:

Mahan-Air-W51
สายการ มาฮานแอร์

มาตรฐานระดับ :

(Consotium) G_โมรอคโค สเปน 9 วัน 6 คืน EK Tel : 02-8791628

นครสีฟ้าเชฟชาอูน
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก กรุงเทพ?
? ? :วันที่สอง?ดูไบ ? คาซาบลังก้า ? ราบัต ?
? ? :วันที่สาม ราบัต ? เที่ยวชมเมือง ? เฟส ?
? ? :วันสี่ เฟส ? เมคเนส ? นครสีฟ้าเชฟชาอูน
? ? :วันที่ห้า?เชฟชาอูน ? แทนเจียร์ ? ช่องแคบยิบรอลตาร์ ? สเปน – เซบีย่า? ? ? :วันที่หก เซบีย่า ? กอร์โดบา ? กรุงมาดริด ?
? ? :วันที่เจ็ด?เที่ยวโทเลโด ? เที่ยวมาดริด ? ชมโชว์ระบำฟลามิงโก้ ?
? ? :วันทีีแปด เซอโกเบีย ? พระราชวังหลวง ? สนามบิน
? ? :วันทีีเก้า?ดูไบ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

ฟ7-15 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ:

65,900.-

สายการบิน:

ek
สายการบินเอมิเรตส์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ดูไบ
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 307 คน