ทัวร์บรูไน

(คอนโซเตียม)_G_บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D?5 วัน 4 คืน?โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์

ทะเลสาบบราตัน

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-บรูไน-บาหลี
? ? : วันที่สอง?วัดเตียตาร์อัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-สวนพระวิษณุ?วัดอูลูวาตู?ระบำ Kacak Dance
? ? : วันที่สาม?วัดทามันอายุน?เขาเบดูกัล?ทะเลสาบบราตัน?วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได-วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน
? ? : วันที่สี่?บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวังIstana Nurul Iman-ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien- มัสยิดJameAsrHassanilBolkiah ?หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ? ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่ห้า?บรูไน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

17-21ม.ค. 60
07-11 ก.พ. 60
14-18?ก.พ. 60
21-25 ก.พ. 60
07-11มี.ค. 60

ราคาท่านละ :

27,900.-

สายการบิน?:

Royal_Brunei_Airlines BI
สายการบินรอยัลบรูไน

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(คอนโซเตียม)_G_บรูไนThe Golden Legacy3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์

พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ?บรูไน- ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่สอง?มัสยิด JameAsrHassanilBolkiah – พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien- หมู่บ้านกลางน้ำ – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ?Crystal Pack
? ? : วันที่สาม?Tamu Market – ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman – -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ? Brunei?s Arts and Handicraft – Brunei Maritime – ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

13-15 ม.ค. 60
20-22 ม.ค. 60
10-12?ก.พ. 60
17-19?ก.พ. 60
24-26ก.พ. 60
03-05 มี.ค. 60
17-19?มี.ค. 60
24-26 มี.ค. 60

ราคาท่านละ :

18,900.-

สายการบิน?:

Royal_Brunei_Airlines BI
สายการบินรอยัลบรูไน

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ brunei, bruneitour, จองทัวร์บรูไน, ทัวร์ต่างประเทศ : บรูไน, ทัวร์บรูไน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 3,058 คน