ทัวร์ แอฟริกา

(consotium)_G_?มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้?8 วัน 5 คืน?โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

1212
icon download

bt_reserve

??? : วันแรก ?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์ ?
?
?
? : วันสอง?สิงคโปร์ ? โจฮันเนสเบิร์ก ? พริทอเรีย ? พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ ? ตลาดเพชรพลอย ? เมืองซันซิตี้
??? : วันที่สาม?ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ ? อาณาจักรซันซิตี้ ???
??? : วันที่สี่?สวนเสือ ? หมู่บ้านเลเซดี ? อาณาจักรซันซิตี้ ? ส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ
? ? :?วันที่ห้า?โจฮันเนสเบิร์ก ? เคปทาวน์ ? ฟาร์มนกกระจอกเทศ ? ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย ? Table Mountain ? วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
? ? : วันที่หก?ล่องเรือชมแมวน้ำ ? นกเพนกวิน ? ไซมอนทาวน์ ? แหลมกู๊ดโฮป ?
? ? : วันที่เจ็ด?เคปทาวน์ ? สิงคโปร์?
? ? : วันที่แปด ?สิงคโปร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

11-18 ม.ค.60
18-25 ม.ค. 60?
8-15 ก.พ.60
22 ก.พ. ? 1 มี.ค. 60

ราคาท่านละ :

79,900.-

?
สายการบิน :
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)?
?(consotium)_BW_Excited South Africa 8 วัน 5 คืนเคปทาวน์ ? โจฮันเนสเบิร์ก ? ซันซิตี้ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)??

ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย
icon download

bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์
?
?
? : วันสอง?สิงคโปร์ ? ?เคปทาวน์ ? ฟาร์มนกกระจอกเทศ ? TABLE MOUNTAIN – ช้อปปิ้ง V&A WATERFRONT ?เมนูพิเศษ..ล็อปสเตอร์ และหอยเป๋าฮื้อ
??? : วันที่สาม?เคปทาวน์ ? CAPE PENNINSULA- ล่องเรือชมแมวน้ำ ? ชมเพนกวิน – ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย ? เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป ? นั่งรถรางสู่.. CAPE POINT เมนูพิเศษ..กุ้งมังกร?
??? : วันที่สี่?เคปทาวน์ ?เหิรฟ้าสู่..เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ?เขตอนุรักษ์พันธุ์แรดและสิงโต? PALACE OF THE LOST CITY เมนูพิเศษ..Carnivore
? ? :?วันที่ห้า?ซัน ซิตี้ ? มาบูล่า ลอดจ์ ? กิจกรรมส่องสัตว์?พิเศษ..รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมโชว์พื้นเมือง
? ? : วันที่หก?มาบูล่า ลอดจ์ ? GAME DRIVE ยามเช้า ? พริทอเรีย ? หมู่บ้านเลเซดี -?ชมเมืองย่าน Sandton
? ? : วันที่เจ็ด?โจฮันเนสเบิร์ก ? สิงคโปร์
? ? : วันที่แปด ?สิงคโปร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

3 ? 10 ธ.ค.59
(วันพ่อ)
29 ธ.ค.? 5 ม.ค.59
(วันขึ้นปีใหม่)

ราคาท่านละ :

3 ? 10 ธ.ค.59
(วันพ่อ)
(78,900.-)


29 ธ.ค.? 5 ม.ค.59?
(วันขึ้นปีใหม่)
(80,900.-)

?
สายการบิน :
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)?
?


(consotium)_BW_ Safari Kenya 8 Days 5 Nights?โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

ทะเลสาบนากูรู
icon download

bt_reserve

??? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ ? ไนโรบี
?
?
? : วันสอง?กรุงไนโรบี ? อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี
??? : วันที่สาม?อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี
??? : วันที่สี่?อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี ? ไนโรบี ? มาไซ มาร่า
? ? :?วันที่ห้า?อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน
? ? : วันที่หก?อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ? ทะเลสาบไนวาชา?
? ? : วันที่เจ็ด?ทะเลสาบไนวาชา ? ทะเลสาบนากูรู ? ไนโรบี
? ? : วันที่เจ็ด?ไนโรบี – กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

*เลือกวันเดินทางได้เอง เริ่มจากวันที่? 10 มกราคม ?? 31 ธันวาคม 2559

ราคาท่านละ :

*ราคาสำหรับเดินทางระหว่าง? 1 ส.ค.?? 31 ต.ค.59
(150,000.-)

?

สายการบิน :

?โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ)

สายการบินเคนย่าแอร์เวย์

 

(consotium)_BW_KenyaPackage tour 6 Days 3 Nights ?โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
icon download

bt_reserve

??? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ ? ไนโรบี
?
?
? : วันสอง?กรุงไนโรบี ? ทะเลสาบนากูรู (ทะเลสาบสีชมพู) ? ทะเลสาบไนวาซา
??? : วันที่สาม?ทะเลสาบไนวาชา ? อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
??? : วันที่สี่?อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่องซาฟารีทั้งวัน

? ? :?วันที่ห้า?อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ? กรุงไนโรบี ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่หก?ไนโรบี ? กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

16 ธ.ค.? 31 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

(109,900.-)

สายการบิน :

?โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ)

สายการบินเคนย่าแอร์เวย์


(consotium)_BW_Tanzania – KenyaPackage tour 8 Days 5 nights?โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่
icon download

bt_reserve

??? : วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ ? ไนโรบี
?
?
? : วันสอง?กรุงไนโรบี ? คิลิมันจาโร (ประเทศแทนซาเนีย) ? อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่?
??? : วันที่สาม?อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ ?อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ
??? : วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ
? ? 😕วันที่ห้า?อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ? อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
? ? : วันที่หก?อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ? ทะเลสาบไนวาชา ?
? ? : วันที่เจ็ด?ทะเลสาบไนวาชา ? ทะเลสาบนากูรู ? ไนโรบี
? ? : วันที่แปด?ไนโรบี ? กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

1 ? 20 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

(168,900.-)

สายการบิน :


?โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ)

สายการบินเคนย่าแอร์เวย์


(consotium)
G_
มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้?8 วัน 5 คืน (SQ)

cape-town
icon download

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์?
?
? : วันสอง สิงคโปร์ ? เคปทาวน์ ? ฟาร์มนกกระจอกเทศ ?ไร่องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย ? Table Mountain ??วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
? ? : วันที่สาม?ล่องเรือชมแมวน้ำ ? นกเพนกวิน ? ไซมอนทาวน์ ? แหลมกู๊ดโฮป
??? : วันที่สี่?เคปทาวน์ ? โจฮันเนสเบิร์ก ? เมืองพริทอเรีย ?พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ ? ตลาดเพชรพลอย ? ? ? ? ? ? : วันที่ห้า?สวนเสือ ? หมู่บ้านเลเซดี? ? อาณาจักรซันซิตี้?- ส่องสัตว์ซาฟารียามพลบค่ำ
? ? : วันที่หก ท่องป่าซาฟารียามรุ่งอรุณ ? อาณาจักรซันซิตี้ ??
? ? : วันที่เจ็ด?โจฮันเนสเบิร์ก ? สิงคโปร์
? ? : วันที่แปด?สิงคโปร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

สายการบิน :


? ?สิงคโปร์ แอร์ไลน์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ brunei, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ แอฟริกา, ทัวร์แอฟริกา
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 374 คน