ทัวร์เทศกาลสงกรานต์ โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ รถโค้ช: โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

ยุโรป เทศกาลสงกรานต์ : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

เทศกาลเข้าพรรษา : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(ทัวร์ไต้หวัน) CTPE4 : ไต้หวัน เกาสง ไทเป ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
5วัน 4คืน  (TG)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ขึ้นตึกไทเป  101
✎ ✈ : วันที่สอง วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ

✎ ✈ : วันที่สาม วัดโฝวกวงซัน – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์มังกรและเสือ – สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซ่า – อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ –  นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป  –  ซีเหมินติง
✎ ✈ : วันที่สี่ ขึ้นตึกไทเป 101–อนุสาวรียร์วีรชนจงเรี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง–วัดหลงซาน–ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
✎ ✈ : วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – กรุงเทพฯ 

วันเดินทาง :

22 – 26  มิ.ย.  
17 – 21  ก.ค.
11 – 15 ส.ค.  
21 – 25 ก.ย. 
 5 – 9 , 21 – 25 ต.ค.
 23 – 27 พ.ย. 
2 – 6 , 9 – 13  ธ.ค.    

ราคาท่านละ :

 43,900.-

เดินทางโดย :

  tg 

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์พม่า) พม่า 6 วัน 5 คืน นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า (TG)

Bagan2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์
✎ ✈ : วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม (BAGAN)
✎ ✈ : วันที่สาม พุกาม (BAGAN) – เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) – ตองอู (Taunggu)
✎ ✈ : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) –  พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)
✎ ✈ : วันที่ห้า พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) – หงสาวดี (Bago) – ย่างกุ้ง
✎ ✈ : วันที่หก ย่างกุ้ง – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ   

วันเดินทาง :

12 – 17 เมษายน 2559 (สงกรานต์)  
5 – 10 พฤษภาคม 2559
14 – 19 มิถุนายน 2559
16 – 21 กรกฎาคม 2559

9 – 14 สิงหาคม 2559
11 – 16  ตุลาคม 2559

20 – 25 ตุลาคม 2559
22 – 27  พฤศจิกายน 

1 – 6  ธันวาคม                         
29  ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

 12 – 17 เมษายน 2559 (สงกรานต์)
29  ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)
36,900

5 – 10 พฤษภาคม 2559
14 – 19 มิถุนายน 2559
16 – 21 กรกฎาคม 2559

9 – 14 สิงหาคม 2559
11 – 16  ตุลาคม 2559

20 – 25 ตุลาคม 2559
22 – 27  พฤศจิกายน 

1 – 6  ธันวาคม

34,900.-

เดินทางโดย :

  tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN1: เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน (TG)

Ha Long Bay
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
✎ ✈ : วันที่สอง ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย
✎ ✈ : วันที่สาม ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – อิสระช้อปปิ้งตลาด เมืองซาปา – ซาปา
✎ ✈ : วันที่สี่ ซาปา –Silver Water Fall – ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย
✎ ✈ : วันที่ห้า ฮานอย – สุสานลุงโฮ – พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว –  ชมเจดีย์เฉินกว๊อก

วันเดินทาง :

16-20 ก.ค.59
10-14 ส.ค.59 

ราคาท่านละ :

 24,900.-

เดินทางโดย :

  tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีนบินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน (WE)

151569
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ฉางซา
✎ ✈ : วันที่สอง จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน)
(หรือประตูสวรรค์) – หน้าผาลอยฟ้า – ภาพวาดทราย – ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว

✎ ✈ : วันที่สาม ภาพเขียนสิบลี้(รถราง) – จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)  – เทียนจื่อซาน(ขึ้น-ลงลิฟแก้ว)– เขาอวตาร –สะพานหนึ่งในใต้หล้า
✎ ✈ : วันที่สี่ ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
✎ ✈ : วันที่ห้า จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

16 ก.ค.59 

ราคาท่านละ :

 39,900.-

เดินทางโดย :

  Thai_Smile_Logo 

สายการบินไทยสมาย

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์) CMS_EXTRA : กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ยะโฮร์ ปุตราจายา สิงคโปร์ 5 วัน 4  คืน (OD/MH) 

legolandjb
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
✎ ✈ : วันที่สอง เมืองมรดกโลก  มะละกา – เลโก้แลนด์ – ยะโฮร์บารู
✎ ✈ : วันที่สาม ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
✎ ✈ : วันที่สี่ ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร์
✎ ✈ : วันที่ห้า กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

16-20, 23-27 มี.ค. /30 มี.ค.-3 เม.ย.59
6-10/12-16, 13-17, 20-24  เม.ย./ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 59
4-8, 5-9, 11-15, 18-22, 25-29 พ.ค.59   

ราคาท่านละ :

 15,888.-

เดินทางโดย :

od  mh 

สายการบินมาลินโด้แอร์ และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM_EASY : กัวลาลัมเปอร์ 2 คืน ปุตราจายา เก็นติ้ง  3วัน 2 คืน (OD/MH)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
✎ ✈ : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์  (อิสระเต็มวัน)
✎ ✈ : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ – MITSUI  OUTLET  PARK KLIA  SEPANG – กรุงเทพฯ  

วันเดินทาง :

25-27 มี.ค.59(OD) 

1-3, 8-10, 22-24 เม.ย. 59(OD)

3-15 27-29 พ.ค.59(MH)

ราคาท่านละ :

 8,888.-

เดินทางโดย :

  odmh 

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซียCMA : มะละกา  กัวลาลัมเปอร์  เก็นติ้ง ปุตราจายา 

4 วัน 3  คืน แถม…ล่องเรือมะละกา (OD/MH) 

มะละกา2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
✎ ✈ : วันที่สอง มะละกา – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
✎ ✈ : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์  ซิตี้ทัวร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
✎ ✈ : วันที่สี่ เก็นติ้ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – กัวลา – ถ้ำบาตู – MITSUI  OUTLET  PARK KLIA  SEPANG – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

31 มี.ค.-3 เม.ย. 59 

7-10, 21-24  เม.ย./ 28 เม.ย.-1 พ.ค. 59

5-8, 12-15, 19-22, 26-29  พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

 13,888.-

เดินทางโดย :

  odmh 

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMB : มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์  ปุตราจายา
Hello Kitty+ เลโก้แลนด์  4 วัน 3  คืน  (OD/MH) 

hello-kitty-land-malaysia
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
✎ ✈ : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
✎ ✈ : วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลา
✎ ✈ : วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค.59   

7-10, 21 เม.ย.-24 พ.ค. เม.ย. 59

5-8, 12-15,19-22, 26-29  พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

 15,888.-

เดินทางโดย :

od  mh 

สายการบินมาลินโด้แอร์ และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMC : LOST WORLD คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา
2 สวนสนุก4 วัน 3 คืน (MH)

คาร์เมร่อน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลา ฯ – Lost World of Tambun 
✎ ✈ : วันที่สอง อิโปร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์
✎ ✈ : วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์  - เก็นติ้งไฮแลนด์ 
✎ ✈ : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ – ถ้ำบาตู  (Batu Cave) – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค. / 31 มี.ค.-3 เม.ย. 59   

21-24 / 28 เม.ย.-1 พ.ค.  เม.ย. 59

5-8, 12-15,19-22, 26-29  พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

 15,888.-

เดินทางโดย :

  mh 

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMD : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 4วัน 3คืน (MH) 

malaysia-scholarship2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
✎ ✈ : วันที่สอง เก็นติ้ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – กัวลา – ถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง  SURIA KLCC
✎ ✈ : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์  ซิตี้ทัวร์
✎ ✈ : วันที่สี่ กัวลา – ปุตราจายา – MITSUI  OUTLET  PARK KLIA  SEPANG – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค./ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 59   

21-24  เม.ย. 59

5-8, 12-15,19-22, 26-29  พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

 13,888.-

เดินทางโดย :

  odmh 

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์สิงคโปร์) CS02 : สิงคโปร์ครบสูตร  4 วัน 3 คืน (TG)

การืเด็น บายเดอะเบย์
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพQ – สิงคโปร์ – ซันเทคซิตี้ – เมอร์ไลออน – การ์เด้นบายเดอะเบย์ 
✎ ✈ : วันที่สอง สนุกสนานเต็มวันใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” บนเกาะเซนโตซ่า – นั่งเรือ BUMBOAT ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ 
✎ ✈ : วันที่สาม มารีน่าเบย์แซนด์+Sky Park – ขึ้นสิงคโปร์ฟลายเออร์ – ช้อปปิ้งย่านถนนออชาร์ด
✎ ✈ : วันที่สี่ เจ้าแม่กวนอิม – พระเขี้ยวแก้ว (Buddhatooth Relic temple) – CHINA TOWN – Q กรุงเทพ

วันเดินทาง :

13 – 16 เม.ย 59
14 – 17 เม.ย 59 

ราคาท่านละ :

27,900.-
(ราคารวมทุกอย่าง)

เดินทางโดย :


สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(ทัวร์ไต้หวัน)
 
CTPE2 : ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ซานเสีย 
6วัน 5คืน  (TG)

台北101, 台灣台北 (Taipei 101 and skyline, Taipei, Taiwan)
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน
✎ ✈ : วันที่สอง พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ –อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตลาดโบราณซานเสีย วัดจู่ซือ – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

✎ ✈ : วันที่สาม หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ถนนคนเดินตั้นสุ่ย – วัดกวานตู้
✎ ✈ : วันที่สี่ วัดหลงซาน – ขึ้นตึกไทเป  101 – ตลาดซีเหมินติง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้) – เจียอี้
✎ ✈ : วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – สวนสนพันปี – บึงสองพี่น้อง – อาบน้ำแร่ในโรงแรม
✎ ✈ : วันที่หก ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – กรุงเทพฯ        

วันเดินทาง :

13 – 18 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

 -VIP- 

(รับประทานอาหารตึกไทเป ชั้น 85)
(รับประทาน sea food ,กุ้งมังกรซาซิมิ)
(อาบน้ำแร่)
(นั่งรถไฟหัวจรวดอาลีซาน)
(ที่พักดี,ผู้ร่วมเดินทางดี)

เดินทางโดย :

  tg 

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน) CCSX1 : ฉางซา จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน (WE)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก สุวรรณภูมิ – ฉางซา
✎ ✈ : วันที่สอง จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน)  (หรือประตูสวรรค์) – หน้าผาลอยฟ้า – ภาพวาดทราย – ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
✎ ✈ : วันที่สาม ภาพเขียนสิบลี้(รถราง) – จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)  – เทียนจื่อซาน –  เขาอวตาร – สะพานหนึ่งในใต้หล้า
✎ ✈ : วันที่สี่ ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
✎ ✈ : วันที่ห้า จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

12 – 16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

 -VIP-

- โรงแรม ระดับ 5 ดาว
(Crowne Plaza City
Centre-Changsha 1 คืน Pullman International Hotel 3 คืน)
- ไม่ลงร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล
- รถโค้ช 45 ที่นั่ง สะดวก สบาย ฟรี WIFI บนรถ
- อาหารอัพเกรดทุกมื้อ
- ไกด์ดี, ผู้ร่วมเดินทางดี

เดินทางโดย :

  Thai_Smile_Logo 

สายการบินไทยสไมล์แอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน) CCSX2 : ฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน  (WE)

zhangjiaji
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก สุวรรณภูมิ – ฉางซา
✎ ✈ : วันที่สอง ฉางซา – เมืองโบราณเฟิงหวง – นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานหงส์ – กำแพงเมืองโบราณ
✎ ✈ : วันที่สาม เฟิงหวง – จางเจียเจี้ย – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) – หน้าผาลอยฟ้า – ภาพวาดทราย – ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
✎ ✈ : วันที่สี่ จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) – เทียนจื่อซาน – เขาอวตาร – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ลำธารแส้ทอง
✎ ✈ : วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ) – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
✎ ✈ : วันที่หก จางเจียเจี้ย – เกาะส้ม – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางชา – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

13 – 18 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

 -VIP-

- โรงแรม ระดับ 5 ดาว
(Crowne Plaza City
Centre-Changsha 1 คืน Phoenix Grand Hotel 

Pullman International Hotel 3 คืน)
- ไม่ลงร้านช้อปปิ้งของรัฐบาล
- รถโค้ช 45 ที่นั่ง สะดวก สบาย
ฟรี WIFI บนรถ
- อาหารอัพเกรดทุกมื้อ 

- ไกด์ดี, ผู้ร่วมเดินทางดี

เดินทางโดย :

  Thai_Smile_Logo 

สายการบินไทยสไมล์แอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน) CCTU : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน (TG)

อุทยานแห่งชาติหวงหลง
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า – ตูเจียงเยี้ยน
✎ ✈ : วันที่สอง อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้า ขึ้น – ลง )เต็มวัน – จิ่วจ้ายโกว
✎ ✈ : วันที่สาม อุทยานจิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) – โชว์ทิเบต
✎ ✈ : วันที่สี่ เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเต๋อซี – เฉิงตู
✎ ✈ : วันที่ห้า วังแพะเขียว – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนโบราณจิ่นหลี – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
✎ ✈ : วันที่หก ถนนคนเดินซุนซู่ลี่ – กรุงเทพฯ   

วันเดินทาง :

12 -17 เม.ย 59

ราคาท่านละ :

-.VIP.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์จีน) CKMG คุนหมิง ป่าหิน ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6วัน 5คืน (TG) 

ภูเขาหิมะมังกรหยก
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าลี่
✎ ✈ : วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่-เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงหุบเขาเสือกระโจน               
✎ ✈ : วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิน-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สวนสระมังกรดำ  
✎ ✈ : วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยกลี่เจียง-(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ฉูส่ง(นั่งรถ) 
✎ ✈ : วันที่ห้า นั่งรถไปคุณหมิง-เที่ยวอุทยานป่าหิน (รวมรถแบตเตอรี่) -ช้อปปิ้ง
✎ ✈ : วันที่หก วัดหยวนทง-คุณหมิง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

12–17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

 -.VIP.-

เดินทางโดย :

  tg สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN1 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5วัน 4คืน (TG)

ซาปา
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
✎ ✈ : วันที่สอง ฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ – ฮานอย
✎ ✈ : วันที่สาม ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – อิสระช้อปปิ้งตลาด เมืองซาปา – ซาปา
✎ ✈ : วันที่สี่ ซาปา –Silver Water Fall – ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย
✎ ✈ : วันที่ห้า ฮานอย – สุสานลุงโฮ – พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว –  ชมเจดีย์เฉินกว๊อก

วันเดินทาง :

12–16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

  tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

 (ทัวร์เวียดนาม) CKVN 2 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (TG)

Ha Long Bay
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม  – ฮาลอง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
✎ ✈ : วันที่สอง ฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – นิงห์บิงห์
✎ ✈ : วันที่สาม นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
✎ ✈ : วันที่สี่ ฮานอย – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ทะเลสาบตะวันตก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

13 -16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม-ทัวร์กัมพูชา) CKVN3 ที่ยว 2 ประเทศ เวียดนามใต้ กัมพูชา 5วัน 4คืน (DD-BUS)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก สนามบินดอนเมือง – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – กรมไปรษณีย์กลาง  โบสถ์นอร์ทเธอดาม – อนุสาวรีย์ลุงโฮ – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
✎ ✈ : วันที่สอง โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – พิพิธภัณฑสงคราม – ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถันห์
✎ ✈ : วันที่สาม ด่าน MOC BAI (เวียดนาม) – ด่าน BA VET (กัมพูชา) –  พนมเปญ พระราชวังเขมรินทร์ – วัดพนม 
✎ ✈ : วันที่สี่ กรุงพนมเปญ – เสียมราฐ – นครวัด นครธม – ปราสาทบายน
✎ ✈ : วันที่ห้า องค์เจ็ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ – ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพ   

วันเดินทาง :

13-17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

  ddLogo รถบัส 

สายการนกแอร์ -BUS

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM4 กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา  **พักบนเก็นติ้ง 2 คืน** -4วัน 3คืน (OD)

เก็นติ้ง
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
✎ ✈ : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
✎ ✈ : วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
✎ ✈ : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค.
12-15, 14-17  เม.ย.
13-16 เม.ย. 59

29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค.
12-15, 14-17  เม.ย.
29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค. 59
(14,900.-)

13-16 เม.ย. 59 (15,900.-)

เดินทางโดย :

  od 

สายการบินมาลินโด้แอร์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM3 กัวลาลัมเปอร์ มะละกา เลโก้แลนด์ ยะโฮร์ เก็นติ้ง 5วัน 4คืน (OD)

legolandjb
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – มะละกา เมืองมรดกโลก ✎ ✈ : วันที่สอง เมืองมรดกโลก  มะละกา– Kitty Town – เลโก้แลนด์ – ยะโฮร์บารู ✎ ✈ : วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์  ✎ ✈ : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์

วันเดินทาง :

23-27 มี.ค. 59
12-16, 13-17  เม.ย. 59

4-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

23-27 มี.ค. 59 (17,900.-)

12-16, 13-17  เม.ย. 59 (18,900.-)

4-8 พ.ค. 59 (17,900.-)

เดินทางโดย :

  od สายการบินมาลินโด้แอร์
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีียCM2 คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 4วัน 3คืน (OD)

คาร์เมร่อน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลา ฯ – คาเมร่อนไฮแลนด์ ✎ ✈ : วันที่สอง คาเมร่อน ไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์  เมืองแห่งความบันเทิง ✎ ✈ : วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์ ✎ ✈ : วันที่สี่ กัวลาฯ -ปุตราจายา– กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค.  12-15, 14-17  เม.ย.  13-16 เม.ย. 59
29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17  เม.ย.  29 เม.ย.-2 พ.ค.
5-8 พ.ค.59
 (16,900.-)

13-16 เม.ย. 59 (17,900.-)

เดินทางโดย :

  od 

สายการบินมาลินโด้แอร์

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM1 กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา เก็นติ้ง 4วัน 3คืน (OD)

มะละกา2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพ – ปีนัง เมืองมรดกโลก ✎ ✈ : วันที่สอง เมืองมรดกโลก  มะละกา-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง KLCC KLIA. ✎ ✈ : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์-เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง ✎ ✈ : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ✎ ✈ : วันที่ห้า ยะโฮร์ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ช้อปปิ้ง ออชาร์ด – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17  เม.ย. 13-16 เม.ย. 59 29 เม.ย.-2 พ.ค. 5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17  เม.ย. 
29 เม.ย.-2 พ.ค. 5-8 พ.ค. 59(16,900.-)

13-16 เม.ย. 59 (17,900.-)

เดินทางโดย :

  odสายการบินมาลินโด้แอร์
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์) CMS01 ปีนัง เก็นติ้ง กัวลา มะละกา สิงคโปร์ 5วัน 4คืน (TG)

สะพานปีนัง
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพ – ปีนัง เมืองมรดกโลก ✎ ✈ : วันที่สอง ปีนัง – เปรัค – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ✎ ✈ : วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – Putrajaya – เมืองมรดกโลกมะละกา ✎ ✈ : วันที่สี่ มะละกา – เอาทเล็ท – เลโก้ แลนด์  – ยะโฮร์ บารู ✎ ✈ : วันที่ห้า ยะโฮร์ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ช้อปปิ้ง ออชาร์ด – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

23-27 มี.ค. 59
6-10 เม.ย. 59

13-17 เม.ย 59
5-9 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

13-17 เม.ย 59 
24,900.-

23-27 มี.ค. 59 6-10 เม.ย. 59
5-9 พ.ค. 59
23,900.-

เดินทางโดย :

  tg 

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์) CMS3 มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน 3คืน (TG)  

236255712444-cats
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
✎ ✈ : วันที่สอง กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
✎ ✈ : วันที่สาม ยะโฮร์-สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
✎ ✈ : วันที่สี่ เมอร์ไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้ง ออชาร์ด-กรุงเทพ 

วันเดินทาง :

24-27 มี.ค.59
6-9 เม.ย. 59
13-16 เม.ย. 59 14-17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

  tgสายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์พม่า) CMM1 นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า 6 วัน 5 คืน (TG)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
bt_reserve

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์           
✎ ✈ : วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม (BAGAN)         
✎ ✈ : วันที่สามพุกาม (BAGAN) – เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) – ตองอู (Taunggu)
✎ ✈ : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) –  พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)  
✎ ✈ : วันที่ห้า พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) – หงสาวดี (Bago) – ย่างกุ้ง
✎ ✈ : วันที่หก ย่างกุ้ง – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

22-27 มี.ค 
12-17 เม.ย.
5-10 พ.ค. 

14-19 มิ.ย.
16-21 ก.ค.

9-14 ส.ค.
11-16 ต.ค.

20-25 ต.ค.
22 -27พ.ย.
1 – 6  ธ.ค.
 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)

ราคาท่านละ :

12-17 เม.ย.
ธันวาคม – 3 มกราคม 2560 (ปีใหม่)
36,900.-

22-27 มี.ค 
12-17 เม.ย.
5-10 พ.ค. 

14-19 มิ.ย.
16-21 ก.ค.

9-14 ส.ค.
11-16 ต.ค.

20-25 ต.ค.
22 -27พ.ย.
1 – 6  ธ.ค.
34,900.-

สายการบิน :

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์เขมร) เส้นทางวงกลมเขมร-ตราด-เกาะกง-นครวัด-นครธม 6วัน 5คืน (BUS) 

สีหนุวิล
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี-ตราด-เกาะกง
✎ ✈ : วันที่สองเกาะกง-สีหนุวิลล์   
✎ ✈ : วันที่สาม สีหนุวิลล์-กรุงพนมเปญ-โตุลสะแลง-วัดพระแก้ว 
✎ ✈ : วันที่สี่ กรุงพนมเปญ-เสียมราฐ-องค์เจ๊ก องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ  ✎ ✈ : วันที่ห้า ตลาดเช้า – เชียงรุ้ง – หลวงน้ำทา – เชียงของ – พะเยา 
✎ ✈ : วันที่หก เสียมราฐ-นครวัดนครธม-ปอยเปต-ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพ   

วันเดินทาง :

13-17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

  Logo รถบัส 

รถโค้ช

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์12ปันนา) เส้นทาง R3A สายอารยธรรมสามประเทศไทย ลาว จีน 6วัน 5คืน (BUS)

วัดหลวงเมืองลื้อ-2010-08
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – พิษณุโลก – แพร่ – พะเยา 
✎ ✈ : วันที่สอง พะเยา – เชียงของ – หลวงน้ำทา – เมืองหล้า – ถนนคนเดิน – เชียงรุ้ง 
✎ ✈ : วันที่สาม สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – เมืองใหม่  9 จอม12เชียง – โชว์พารานาสี
✎ ✈ : วันที่สี่ สวนม่านทิง – เจดีย์หน่อไม้ – วัดป่าเจ – หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อป้อง – พิพิธภัณฑ์ฯ
✎ ✈ : วันที่ห้า ตลาดเช้า – เชียงรุ้ง – หลวงน้ำทา – เชียงของ – พะเยา 
✎ ✈ : วันที่หก พะเยา – แพร่ – พิษณุโลก – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ 

วันเดินทาง :

12–17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

  Logo รถบัส 

รถโค้ช

มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)EU_11 อิตาลี-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 10วัน (Mt.Jungfrau(TG)

interlaken01
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)
✎ ✈ : วันที่สอง กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
✎ ✈ : วันที่สาม มอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์
✎ ✈ : วันที่สี่ เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-อินน์สบรูก(ออสเตรีย)
✎ ✈ : วันที่ห้าอินน์สบรูก-หลังคาทองคำ-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น(สวิส)
✎ ✈ : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)
✎ ✈ : วันที่เจ็ด ดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟ TGV
✎ ✈ : วันที่แปดปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องแม่น้ำแซน
✎ ✈ : วันที่เก้า กรุงปารีส-กรุงเทพฯ ✎ ✈ : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

7–16 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(15 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) EU_16 แกรนด์เยอรมนี 10วัน (TG)

GERAMAN-Neuschwanstein1
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
✎ ✈ : วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่ 
✎ ✈ : วันที่สาม ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น – ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
✎ ✈ : วันที่สี่ มิวนิค – เนิร์นแบร์ก – เดรสเดน
✎ ✈ : วันที่ห้า เดรสเดน – เบอร์ลิน
✎ ✈ : วันที่หก เบอร์ลิน – ชมเมือง
✎ ✈ : วันที่เจ็ด เบอร์ลิน – ไฮมเมน – โคโลญจน์
✎ ✈ : วันที่แปดโคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
✎ ✈ : วันที่เก้า แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
✎ ✈ : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

8 – 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรปEU _15 Grand France _แกรนด์ฝรั่งเศส 10วัน (TG)

svwvga]1
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
✎ ✈ : วันที่สอง กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี) – เจนัว – โมนาโค – นีซ (ฝรั่งเศส) 
✎ ✈ : วันที่สาม นีซ – กราซ – คานส์ – อวีญอง
✎ ✈ : วันที่สี่ อวีญอง – ออร๊องจ์ – ป๊องท์ ดู การ์ด – นีมส์ – คาร์คาสซอน – ตูลูส
✎ ✈ : วันที่ห้า ตูลูส – แซงต์ เอมิญอง – บอร์โดซ์ – ตูร์
✎ ✈ : วันที่หก ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด) – บลัวส์ (ปราสาทเชอนองโซว์) – อังแจร์
✎ ✈ : วันที่เจ็ดอังแจร์ – มองต์ เซนต์มิเชล – ปารีส
✎ ✈ : วันที่แปดปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)
✎ ✈ : วันที่เก้า ปารีส – กรุงเทพฯ ✎ ✈ : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

8 – 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) EU_ 09 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน (Glacier Express) (TG)

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
✎ ✈ : วันที่สอง ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์ 
✎ ✈ : วันที่สาม เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมทท์ – ทาสซ์
✎ ✈ : วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
✎ ✈ : วันที่ห้า โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
✎ ✈ : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น ✎ ✈ : วันที่เจ็ด ลูเซิร์น-แองเกิลเบิก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น
✎ ✈ : วันที่แปด ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
✎ ✈ : วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

9 – 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป) EU_10 ฝรั่งเศส-อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ 10วัน (TG)

สโตนเฮ็น
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ ✎ ✈ : วันที่สอง ปารีส – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ย่านมงมาร์ต 
✎ ✈ : วันที่สาม ปารีส – ลอนดอน – แอนโดเวอร์ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดีฟฟ์ (เวลส์) 
✎ ✈ : วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
✎ ✈ : วันที่ห้า วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)
✎ ✈ : วันที่หก ปราสาทเอดินเบอระ – คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ – ยอร์ค
✎ ✈ : วันที่เจ็ด ยอร์ค – บิซเตอร์ – ลอนดอน – มาดามทุสโซ่ด์ – ลอนดอนอาย
✎ ✈ : วันที่แปด ลอนดอน – พระราชวังบั้คกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – หอคอยลอนดอน
✎ ✈ : วันที่เก้า ลอนดอน – กรุงเทพฯ ✎ ✈ : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

8 – 17 เม.ย. 59

ราคาท่านละ :

(16 ท่านออกเดินทาง)

เดินทางโดย :

tg สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ลาว) CKLA1 น่าน-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5วัน 4คืน (FD)

Vang-Vieng-_6144
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก : กรุงเทพฯ – น่าน – พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์
✎ ✈ : วันที่สอง น่าน – ห้วยโกร๋น – ล่องเรือแม่น้ำโขง – หลวงพระบาง – บายศรีสู่ขวัญ
✎ ✈ : วันที่สาม หลวงพระบาง – พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี – บ้านผานม – พระธาตุพูสี – ไนท์บาร์ซาร์  (ตลาดมืด)
✎ ✈ : วันที่สี่ : หลวงพระบาง – ตักบาตรข้าวเหนียว – ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ  – วังเวียง
✎ ✈ : วันที่ห้า วังเวียง – เวียงจันทน์ – อุดรฯ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

20 – 24 ต.ค. 59
1-5 ธ.ค. 59
8-12 ธ.ค. 59 

ราคาท่านละ :

21,900.-

เดินทางโดย :

Logo แอร์เอเซีย
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
มาตรฐานระดับ :  จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consortium) ทัวร์เกาหลีเหนือ PYONGYANG HOLIDAYS 6 วัน 4 คืน (รายการ B)  

พระราชวังสุริยะ
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก : นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
 ✎ ✈ : วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เปียงยาง
✎ ✈ : วันที่สาม เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน
✎ ✈ : วันที่สี่ : เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน
✎ ✈ : วันที่ห้า เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง
✎ ✈ : วันหก เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 พ.ค. / 26 มิ.ย. / 17 ก.ค. / 7 ส.ค. 59       

ราคาท่านละ :

49,900.- 

เดินทางโดย :


AIR CHINA

(consortium) ทัวร์เกาหลีเหนือ PYONGYANG HOLIDAYS  9วัน 7คืน (รายการ D)

万寿台_Mansudae_Grand_Monument
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก : นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ
 ✎ ✈ : วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง–เปียงยาง
✎ ✈ : วันที่สาม เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน
✎ ✈ : วันที่สี่ : เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน
✎ ✈ : วันที่ห้า เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง
✎ ✈ : วันหก เปียงยาง-วอนซาน-สุสานดองเมียง-น้ำตกอูลลิม-แค้มป์เยาวชนนานาชาติ-ฟาร์ชอนซัม
✎ ✈ : วันที่เจ็ด วอนซาน-ภูเขาคุมกั่ง-ทะเลสาบแซมอิล
✎ ✈ : วันที่แปด วอนซาน-ไร่แอบเปิ้ล-DUCK BBQ
✎ ✈ : วันที่เก้า เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :


,28 เม.ย.,22 พ.ค.,19 มิ.ย.,14 ก.ค. 59

ราคาท่านละ :

,28 เม.ย.,22 พ.ค.,19 มิ.ย.,14 ก.ค. 59(61,900.-) 

เดินทางโดย :

 AIR CHINA

(consortium)_SL_GRAND MIDNIGHT SUN 12D (AY)

พระอาทิตย์เที่ยงคืน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินวานตา (ประเทศฟินแลนด์) – กรุงสตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน)
✎ ✈ : วันที่สอง กรุงสตอกโฮล์ม –ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม–พิพิธภัณฑ์วาซา– พระราชวังหลวง – ย่านเมืองเก่า เรือสำราญ SILJA LINE
✎ ✈ : วันที่สาม กรุงเฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์) –อนุสาวรีย์ชอง ซิเบลิอุส–โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ–   จัตุรัสซีเนท–อิวาโล่
✎ ✈ : วันที่สี่ : อิวาโล–ทะเลสาบอินารี – ลัคแซลฟ์ – ฮอนนิ่งสแวก (ประเทศนอร์เวย์) – นอร์ทเคป–ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
✎ ✈ : วันที่ห้า ฮอนนิ่งสแวก– อัลต้า – กรุงออสโล
✎ ✈ : วันหก กรุงออสโล –สวนปฏิมากรรมวิกกลันด์– สถานกระโดดสกี –พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง– เกียโล
✎ ✈ : วันที่เจ็ด เกียโล่ – กุ๊ดวานเก้น – ฟลัม – รถไฟสายน้ำตก – ไมร์ดาล – วอสส์ – เบอร์เก้น
✎ ✈ : วันที่แปด เบอร์เก้น –รถไฟฟลอยบาเนน–ยอดเขาฟลอเยน–อาคารไม้หน้าอ่าว– เกียโล่
✎ ✈ : วันที่เก้า เกียโล่ –กอล – กรุงออสโล –โรงโอเปร่าแห่งออสโล –ศาลาว่าการกรุงออสโล–เรือสำราญ DFDS
✎ ✈ : วันที่สิบ กรุงโคเปนเฮเก้น (ประเทศเดนมาร์ก)พระราชวังอามาเลียนบอร์ก–ถ่ายรูปปั้นเงือกน้อยน้ำพุเกฟิออน–ปราสาทโรเซนบอร์ก– อิสระช้อปปิ้ง
✎ ✈ : วันที่สิบเอ็ด  กรุงโคเปนเฮเก้น – สนามบินวานตา (ประเทศฟินแลนด์) – กรุงเทพฯ
✎ ✈ : วันที่สิบสอง กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

28พ.ค.-8 มิ.ย.59

 

ราคาท่านละ :

142,900.-

 

เดินทางโดย :

 ay
สายการบินฟินแอร์

   
   

(consortium)_G_ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5D 4N (EK)

กวางโจแฟรเทรด
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

✎ ✈ : วันแรก : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
✎ ✈ : วันที่สอง เซินเจิ้น-กวางเจา-อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
✎ ✈ : วันที่สาม เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์
✎ ✈ : วันที่สี่ : เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ –เซินเจิ้น

✎ ✈ : วันที่ห้า ฮอนนิ่งสแวก– อัลต้า – กรุงออสโล
✎ ✈ : วันที่ห้า เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

15-19 เม.ย. 2559

 

ราคาท่านละ :

21,900.-

 

เดินทางโดย :

 ek
สายการบินแอร์เอทิเรต

   
 
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์2559, ทัวร์จีน, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ ไต้หวัน, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์เกาหลีเหนือ, เข้าพรรษา, เทศกาลสงกรานต์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.