แพคเกจทัวร์

(consotium)?M_2558 SL ปีนัง เบตง??4 วัน 3 คืน?


icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
?จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ดอนเมือง-หาดใหญ่-สะเดา-จังโหลน-บัตเตอร์เวิร์ธ-ปีนัง-สะพานปีนัง-เมืองจอร์จทาวน์?
? ? : วันที่สอง
?ปีนังฮิลล์-วัดเต่า-พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ปีนัง-เบตง ใต้สุดสยาม
? ? : วันที่สาม?เบตง-วุ้นดำ กม. 4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อนเบตง-วัดพุทธาธิวาส
? ? : วันที่สี่?ตลาดเช้า-เบตง ใต้สุดสยาม-ด่านจังโหลน-สะเดา-หาดใหญ่-ตลาดสันติสุข-ดอนเมือง

วันเดินทาง :

เดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป

ราคาท่านละ :

16,999

เดินทางโดย : lion-air-logo
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

(consotium)?M_2558 SL เจาะลึกเบตง??4 วัน 3 คืน?


icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
?จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ดอนเมือง-หาดใหญ่-วัดหาดใหญ่ใน-ด่านสะเดา-ด่านจังโหลน (มาเลย์เซีย)-เบตง?
? ? : วันที่สอง
?เบตง-วุ้นดำ กม. 4-สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร 2-บ่อน้ำร้อนเบตง-วัดจันทร์ธาดาประชาราม
? ? : วันที่สาม ทะเลหมอก-ติ๋มซำ-ตลาดเช้า-ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้-วัดพุทธาธิวาส-พิพิธภัณฑ์เบตง-อาคารเฉลิมพระเกียรติ
? ? : วันที่สี่?สวนสุดสยาม-เบตง-ด่านจังโหลน-สะเดา-หาดใหญ่-ตลาดสันติสุข-ดอนเมือง

วันเดินทาง :

เดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป

 

ราคาท่านละ :

14,999.-

เดินทางโดย : lion-air-logo
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

จองแพคเกจทัวร์ โชคทวีทัวร์ Call Center Tel. 02-879-1628

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ packages, packagestour, tourpackages, แพคเกจทัวร์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,817 คน