ฮอกไกโดปีใหม่

(โชคทวีทัวร์)?CCTS 2 ?ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน?(TG)

? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? ซัปโปโร? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า ? ช๊อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ countdown โฮโดริปาร์ค
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 ตลาดปลานิโจ ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? คลองโอตารุ?
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 โอตารุ ? blue pond ? โซอุนเคียว?
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า?– มิตซุยเอาท์เล็ท
? ? : วันที่หก 4 ม.ค 60 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ??, bluepond, countdown, HOKKAIDO, HOKKAIDO2017, คลองโอตารุ, ซัปโปโร, ท่าอากาศยานชิโตะเซะ, น้ำตกริวเซ, ยอดเขาคุโรดาเกะ, ฮอกไกโดปีใหม่
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 714 คน