ทัวร์สงกรานต์ โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

ไต้หวัน ปีใหม่Countdown? พักยอดเขาอาลีซาน ชมพระอาทิตย์ขึ้น


? ?? : วันที่ 31 ธ.ค. 59 : กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต? ? Countdown

? ?? : วันที่ 1 ม.ค. 60 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 85) – วัดหลงซาน ? ตลาดซีเหมินติง

? ?? : วันที่ 2 ม.ค. 60 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? วัดจงไถซานซื่อ

? ?? : วันที่ 3 ม.ค. 60 : ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? อาลีซาน

? ?? : วันที่ 4 ม.ค. 60 : อุทยานฯ อาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? ชมพระอาทิตย์ขึ้น ? บึงสองพี่น้อง ? สวนสนพันปี? นั่งรถไฟหัวจรวด (เจียอี้ ? เถาหยวน) ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ??

กำหนดวันเดินทาง :

?31 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

?(โชคทวีทัวร์) CCTS1 ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน NH

BANNER CCTS1 ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี


? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ? โซอุนเคียว
? ? : วันที่สาม โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? Blue Pond ? ซัปโปโร ? ช้อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ
? ? : วันที่สี่ ซัปโปโร ? ตลาดปลานิโจ ? ชมต้นแป๊ะก๊วย ม.ฮอกไกโด ? โอโดริปาร์ค ? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? คลองโอตารุ
? ? : วันที่ห้า คลองโอตารุ ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? ชมใบไม้เปลี่ยนสีโจซังเค
? ? : วันที่หก โจซังเค ? พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน ? พิพิธภัณฑ์ช็อคโกเลต ? ชิโตเสะ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เดินทางโดย :

ANA Logo
สายการบิน นิปปอน แอร์ เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMM1_CMM1 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม DD 4วัน3คืน

BANNER CMM1 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD
? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? หงสาวดี ? พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี ? วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุ เรงนอง ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ?พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ? พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่ างกุ้ง
? ? : วันที่สาม ย่างกุ้ง ? เมืองสิเรียม ? เจดีย์เยเลพญา ? ตลาดสก็อต ? พระเจดีย์โบตะตอง? เจดีย์เจ๊าทัตจี ? ชเวดากอง
? ? : วันที่สี่ ย่างกุ้ง ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

20 ? 23, 27 ? 30 ต.ค 59
3 ? 6, 10 ? 13, 17 ? 20, 24 ? 27 พ.ย 59
1 ? 4, 2 ? 5, 8 ? 11, 9 ? 12, 15 ? 18, 22 ? 25 ธ.ค 59

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMM4_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ตองอู 4 วัน 3 คืน (TG)

? ? : วันแรก 31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุเรงนอง – มหาเจดีย์ชเวมอดอ ?พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง 1 ม.ค 60 พระธาตุอินทร์แขวน ? ตองอู ? พระธาตุเกามุดอว์ ? เจดีย์ชเวสันดอว์
? ? : วันที่สาม 2 ม.ค 60 ตองอู ? หงสาวดี ? ชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง ? เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สี่ 3 ม.ค 60 ย่างกุ้ง ? พระนอนตาหวาน ? เจดีย์โบตะทาวน์ ? ตลาดสก็อต ? พระพุทธรูปหินอ่อน ? ปางช้างเผือก ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
31 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMS01_ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ 5 วัน (TG)

BANNER MMS1 29 ธ.ค-2 ม.ค ปีใหม่

? ? : วันแรก 29 ธ.ค 59 กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง 30 ธ.ค 59 ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม 31 ธ.ค 59 คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ 1 ม.ค 60 เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์?
? ? : วันที่ห้า 2 ม.ค 60 ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 29?ธ.ค. 59 ? 2?ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _ น่าน ? หลวงพระบาง (น่าน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (FD)

BANNER น่าน หลวงพระบาง วังเวียง 30 ธ.ค - 3 ม.ค ปีใหม่


? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 หลวงพระบาง ? ตักบาตรเข้าเหนียว ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง ? พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60
วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCTS 2 ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? ซัปโปโร? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช๊อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ countdown โฮโดริปาร์ค
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 ตลาดปลานิโจ ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? คลองโอตารุ
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 โอตารุ ? blue pond ? โซอุนเคียว
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – มิตซุยเอาท์เล็ท
? ? : วันที่หก 4 ม.ค 60 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)CMM2_ พม่า 5 สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ 6วัน5คืน DD

BANNER CMM2 พม่า 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ DD

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ? มัณฑะเลย์
? ? : วันที่สอง มัณฑะเลย์ ? พุกาม (BAGAN)
? ? : วันที่สาม พุกาม (BAGAN) ? เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) ? ตองอู (Taunggu)
? ? : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) ? พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)
? ? : วันที่ห้า พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ? หงสาวดี (Bago) ? ย่างกุ้ง
? ? : วันที่หก ย่างกุ้ง ? เทพทันใจ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCSX3 _จางเจียเจี้ย “สะพานกระจก” เฟ่งหวง 6วัน5คืน WE

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา ? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิงหวง ? นั่งเรือแจวเฟิงหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิ่งหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า + บันไดเลื่อน + รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ? เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? ลำธารแส้ทอง ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)
? ? : วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง- แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
? ? : วันที่หก จางเจียเจี้ย ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? ฉางชา ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบินไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CCSX1_ ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 5วัน4คืน WE

BANNER CCSX1 จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิ่งหวง ? นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิงหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน)? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ? เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? เทียนจื่อซาน
? ? : วันที่ห้า ฉางซา ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบิน ไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CMS3_ Malaysia-Singapore 4 วัน 3 คืน TG

BANNER CMS3

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? กัวลาลัมเปอร์ ? ปุตราจายา ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ? ซิตี้ทัวร์ ? มะละกา ? ยะโฮร์ บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
? ? : วันที่สี่ เมอร์ไลอ้อน ? วัดพระเขี้ยวแก้ว ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _น่าน หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ อุดร 5วัน4คืน FD

BANNER CKLA1

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม หลวงพระบาง ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ หลวงพระบาง ? ตักบาตรข้าวเหนียว ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่
ห้า วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

FD
การบิน แอร์ เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN5 ฮานอย นิงห์บิงห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์ กู๋จี (ครบสูตร เหนือ กลาง ใต้) 6 วัน 5 คืน (DD)

 

 

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรมวันเมียว ? ทะเลสาบตะวันตก ? เจดีย์เฉินก๊วก ? วัดกวานแถ่งห์ – ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง๊อกเซิน ? สะพานแสงอาทิตย์ ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ? ? : วันที่สอง ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? นิงห์บิงห์ ? ล่องเรือถ้ำตำก๊อก ? วัดบิกด่อง ? ดองฮอย
? ? : วันที่สาม ดองฮอย ? อุทยานแห่งชาติฟ็องญาถ้ำเทียนเดื่อง ? เว้
? ? : วันที่สี่ เว้ ? ล่องเรือ ชมความงาม สองฝั่งแม่น้ำหอม ? เจดีย์เทียนมู่ ? พระราชวังหลวงของ จักรพรรดิ ? ดานัง ? พิพิธภัณฑ์จาม ? ฮอยอัน
? ? : วันที่ห้า ฮอยอัน ? วัดจีน ? สะพานญี่ปุ่น ? บ้านโบราณ ? โฮจิมินห์ ? ที่ทำการไปรษณีย์กลางมหาวิหารนอตเทรอดาม ? โรงงาน Tay son ? ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมดินเนอร์บนเรือ ? ? : วันที่หก โฮจิมินห์ ? อุโมงค์กู๋จี ? ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ? ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

เดินทางโดย :

dd สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)_CKN1 น่าน ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน 2560 (DD)

BANNER น่าน DD

? ? : วันแรก ดอนเมือง ? น่าน ? วัดภูมินทร์ ? นั่งรถรางชมเมืองน่าน
? ? : วันที่สอง ดอยภูคา ? บ่อเกลือ ? ต้นชมพูพูคา ? หมู่บ้านไทลื้อ
? ? : วันที่สาม ทะเลหมอกดอยเสมอดาว ? ผาชู้ ? เสาดินนาน้อย ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

dd นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKVN4 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เดียนเบียนฟู ไหมโจว 5 วัน 4 คืน (DD) ต.ค – ธ.ค 59

BANNER เวียดนามเหนือ 5วัน4คืน DD

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? ยอดเขาฮัมรอง? ยอดเขาฟานซิปัน
? ? : วันที่สอง ซาปา ??Silver Water Fall ? หมู่บ้านทาวัน ? เดียนเบียนฟู
? ? : วันที่สาม เดียนเบียนฟู ? ไหมโจว
? ? : วันที่สี่ ไหมโจว ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า ฮานอย

เดินทางโดย :

dd นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN2เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง **พักซาปา 2 คืน** 5 วัน 4 คืน (TG) พ.ย. – ธ.ค.

BANNER-CKVN2-ซาปา-2-คืน-300x300

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? เจดีย์เสาเดียว ? วิหารวรรณกรรม ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง ฮาลองเบย์ ? ถ้ำนางฟ้า ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง็อกเซิน ? ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ? ฮานอย
? ? : วันที่สาม ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? หมู่บ้านทาวัน – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
? ? : วันที่สี่ ซาปา ? ยอดเขาฟานซิปัน ?Silver Water Fall ? ยอดเขาฮัมรอง
? ? : วันที่ห้า ซาปา ? ลาวไก ? ฮานอย ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CTU เฉิงตู-เสินเซียนเฉอ-จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน TG ก.ย – พ.ย. 59

BANNER เฉิงตู เสินเซียนเฉอ จิ่วจ้ายโกว

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ? เฉิงตู ? เม่าเสี้ยน
? ? : วันที่สอง เม่าเสี้ยน ? อุทยานเสินเซียนเฉอ ? จิ่วจ้ายโกว
? ? : วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(เที่ยวเต็มวัน)(รวมรถเหมา) ? โชว์ทิเบต
? ? : วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว? ผ่านชมกำแพงโบราณซงพาน ? ทะเลสาบเตี๋ยซี ? เฉิงตู
? ? : วันที่ห้า เฉิงตู ? วังแพะเขียว ? ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ? ถนนโบราณซุนซีลู่ ? โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
? ? : วันที่หก เฉิงตู ? ถนนคนเดินจินหลี่ ? อาหารสมุนไพรจีน ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) คาราวานครั้งที่ 9 นครพนมวินห์ – นิงห์บิงห – ฮานอยซาปาเดียนเบียนฟูฮานอย (รถโค้ชปรับอากาศ)

BANNER คาราวาน

? ? : วันแรก 2 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? นครพนม
? ? : วันที่สอง 3 ธ.ค 59 นครพนม ? ท่าแขก ? เมืองวินห์
? ? : วันที่สาม 4 ธ.ค 59 วินห์ ? นิงบิงห์ (ฮาลองบก) ? Tam Coc (ถ้ำ ตามก๊อก) ? วัดถ้ำ บิกด่อง Bich Dong ? ฮานอย
? ? : วันที่สี่ 5 ธ.ค 59 ฮานอย ? สุสานโฮจิมินห์ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? เจดีย์เสาเดียว ? วัดแห่งวรรณกรรม ? พิพิธภัณฑ์สงคราม ? ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า ? โชว์เชิดหุ่นน้ำ (Water Pupet Show) ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า 6 ธ.ค 59 ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา
? ? : วันที่หก 7 ธ.ค 59 ซาปา ? Silver Water Fall ? เดียนเบียนฟู ? Dien Bien Phu Museum ? ป้อมปราการ Phu An Nan หรือ A1
? ? : วันที่เจ็ด 8 ธ.ค 59 เดียนเบียนฟู ? ฮานอย
? ? : วันที่แปด 9 ธ.ค 59 ฮานอย ? วินห์
? ? : วันที่เก้า 10 ธ.ค วินห์ ? ด่านนครพนม
? ? : วันที่สิบ 11 ธ.ค 59 กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

รถโค้ช

รถโค้ช ปรับอากาศ

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์


(ทัวร์เกาหลี)
เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน ล่องทะเลสาบซงจู 6 วัน 5 คืน (TG)

BANNER เกาหลี TG

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กรุงโซล (อินชอน)
? ? : วันที่สอง La Provence Village ? พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ? เกาะนามิ ? โซรัคซาน
? ? : วันที่สาม อุทยานโซรัคซาน นั่งเคเบิ้ลคาร์ ? วัดชินฮันซา ? ล่องทะเลสาบชงจู
? ? : วันที่สี่ วัดวาวูจองซา ? กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก ? เอเวอร์แลนด์ ? โซล ? ภาพ 3 มิติ +ไอซ์มิวเซียม
? ? : วันที่ห้า โซล ? ศูนย์โสม ? ฮ็อกเก็ตนามู ? พระราชวังชางดอกกุง ? ศูนย์เครื่องสำอาง ? ดิวตี้ฟรี ? คลองชอกเกซอน ? เมียงดง ? ฮ่องแม่น้ำฮัน + ชมปังโชว์
? ? : วันที่หก ศูนย์น้ำมันสนแดง ? หมู่บ้านบุกซอนฮันอก ? โซลทาวเวอร์ ? ONE MOUNT SNOW PARK ? สนามบินอิน ชอน ? กรุงเทพฯ

สายการบิน:

THAIAIRWAYSการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-สิงค์โปร์) CMS08 Super Save One มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

BANNER CMS8

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง ยะโฮว์บารุ ? สิงคโปร์ ? ยะโฮว์บารุ
? ? : วันที่สาม ยะโฮว์บารุ ? ปุตราจายา ? เก็นติ้ง ไฮน์แลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพ

เดินทางโดย :

mh

สายการ มาเลเซีย แอร์ไลน์

(ทัวร์สิงค์โปร์) CS01 สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน (TG-SQ)

BANNER CS1

? ? : วันแรก กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ซันเทคซิตี้ – มารีน่า เบย์ – Bumboat
? ? : วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย
? ? : วันที่สาม
เมอร์ไลอ้อน – เจ้าแม่กวนอิม – พระเขี้ยวแก้ว(Buddhatooth Relic temple) – CHINA TOWN – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาด- กรุงเทพ

เดินทางโดย :

THAIAIRWAYSSQ

สายการบินไทยและสิงค์โปร์แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CS02 สิงคโปร์ เที่ยวครบสูตร 4 วัน 3 คืน (TG)

BANNER CS2

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? สิงคโปร์ ? ซันเทคซิตี้ ? เมอร์ไลออน ? การ์เด้นบายเดอะเบย์
? ? : วันที่สอง สนุกสนานเต็มวันใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” บนเกาะเซนโตซ่า ? นั่งเรือ BUMBOAT ล่องแม่น้ำสิงคโปร์
? ? : วันที่สาม มารีน่าเบย์แซนด์+Sky Park ? ขึ้นสิงคโปร์ฟลายเออร์ ? ช้อปปิ้งย่านถนนออชาร์ด
? ? : วันที่สี่ เจ้าแม่กวนอิม ? พระเขี้ยวแก้ว (Buddhatooth Relic temple) ? CHINA TOWN ? Q กรุงเทพ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-สิงค์โปร์) CMS1 มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อน ไฮน์แลนด์ เก็นติ้งไฮน์แลนด์ สิงคโปร์ 2 ขุนเขามรดกโลก 5 วัน 4 คืน (TG)

BANNER CMS1

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์
? ? : วันที่ห้า ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ไต้หวัน) CTPE3 ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (TG)

BANNER CTPE3

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ขึ้นตึกไทเป 101
? ? : วันที่สอง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซานซื่อ ? ตลาดซีเหมินติง ? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้)
? ? : วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? สวนสนพันปี ? บึงสองพี่น้อง ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม ? ? : วันที่สี่ วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ไทเป ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่ห้า อุทยานเหย่หลิ่ว ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ไต้หวัน) CTPE4 ไต้หวัน เกาสง ไทเป ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน (TG)

BANNER CTPE4

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? ไถจง
? ? : วันที่สอง วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ

? ? : วันที่สาม วัดโฝวกวงซัน ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซ่า ? อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ? นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป ? ซีเหมินติง
? ? : วันที่สี่ ขึ้นตึกไทเป 101?อนุสาวรียร์วีรชนจงเรี่ยฉือ?พิพิธภัณฑ์กู้กง?วัดหลงซาน?ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMA : มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา4 วัน 3 คืน แถม…ล่องเรือมะละกา(OD/MH)

BANNER CMA

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMB : มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายาHello Kitty+ เลโก้แลนด์ 4 วัน 3 คืน (OD/MH)

BANNER CMB

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลา
? ? : วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลินโด้แอร์ และ

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMC : LOST WORLD คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 2 สวนสนุก4 วัน 3 คืน (MH)

BANNER CMC

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? Lost World of Tambun
? ? : วันที่สอง อิโปร์ ? คาเมร่อนไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

mh

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMD : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 4วัน 3คืน (MH)

BANNER CMD

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? ? : วันที่สี่ กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM EASY : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง OD

BANNER CM EASY

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ (อิสระเต็มวัน)
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_11 อิตาลีออสเตรียสวิสฝรั่งเศส 10 วัน (Mt.Jungfrau) (TG)

โคลัสเซี่ยม

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)
? ? : วันที่สอง กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
? ? : วันที่สาม มอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์
? ? : วันที่สี่ เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-อินน์สบรูก(ออสเตรีย)
? ? : วันที่ห้า อินน์สบรูก-หลังคาทองคำ-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น(สวิส)
? ? : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่เจ็ดดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟ TGV
? ? : วันที่แปดปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องแม่น้ำแซน
? ? : วันที่เก้า กรุงปารีส-กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_16 แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (TG)

GERAMAN-Neuschwanstein1

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
? ? : วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่
? ? : วันที่สาม ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น – ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
? ? : วันที่สี่ มิวนิค – เนิร์นแบร์ก – เดรสเดน
? ? : วันที่ห้า เดรสเดน – เบอร์ลิน
? ? : วันที่หก เบอร์ลิน – ชมเมือง
? ? : วันที่เจ็ด เบอร์ลิน – ไฮมเมน – โคโลญจน์
? ? : วันที่แปดโคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
? ? : วันที่เก้า แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU _15_Grand France _แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

svwvga]1

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง กรุงเทพฯ ? มิลาน (อิตาลี) ? เจนัว ? โมนาโค ? นีซ (ฝรั่งเศส)
? ? : วันที่สาม นีซ ? กราซ ? คานส์ ? อวีญอง
? ? : วันที่สี่ อวีญอง ? ออร๊องจ์ ? ป๊องท์ ดู การ์ด ? นีมส์ ? คาร์คาสซอน ? ตูลูส
? ? : วันที่ห้า ตูลูส ? แซงต์ เอมิญอง ? บอร์โดซ์ ? ตูร์
? ? : วันที่หก ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด) ? บลัวส์ (ปราสาทเชอนองโซว์) – อังแจร์
? ? : วันที่เจ็ดอังแจร์ ? มองต์ เซนต์มิเชล ? ปารีส
? ? : วันที่แปดปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)
? ? : วันที่เก้า ปารีส ? กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สิบ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_ 09_ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (Glacier Express) (TG)

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์
? ? : วันที่สาม เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมทท์ – ทาสซ์
? ? : วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
? ? : วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น ? ? : วันที่เจ็ด ลูเซิร์น-แองเกิลเบิก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น
? ? : วันที่แปด ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
? ? : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_10 _ฝรั่งเศสอังกฤษเวลส์สก๊อตแลนด์ 10 วัน (TG)

สโตนเฮ็น

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ
? ? : วันที่สอง ปารีส – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ย่านมงมาร์ต
? ? : วันที่สาม ปารีส – ลอนดอน – แอนโดเวอร์ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดีฟฟ์ (เวลส์)
? ? : วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
? ? : วันที่ห้า วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)
? ? : วันที่หก ปราสาทเอดินเบอระ – คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ – ยอร์ค
? ? : วันที่เจ็ด ยอร์ค – บิซเตอร์ – ลอนดอน – มาดามทุสโซ่ด์ – ลอนดอนอาย
? ? : วันที่แปด ลอนดอน – พระราชวังบั้คกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – หอคอยลอนดอน
? ? : วันที่เก้า ลอนดอน ? กรุงเทพฯ ? ? : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM1 กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-มะลากา-เก็นติ้ง 4วัน3คืน -OD

BANNER CM1

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง KLCC KLIA.
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD สายการบิน มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM2 คาเมร่อน-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง 4วัน3คืน OD

BANNER CM2

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง คาเมร่อน ไฮแลนด์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
? ? : วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่สี่ กัวลาฯ ? ปุตราจายา ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM3 กัวลาลัมเปอร์-มะลากา-เลโก้แลนด์-ยะโฮร์-เก็นติ้ง 5วัน4คืน OD

BANNER CM3

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? มะละกา เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ? Kitty Town ? เลโก้แลนด์ ? ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่สี่ห้า กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM4 กัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 2 คืน 4วัน3คืน OD

BANNER CM4

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

This entry was posted in HAPPYNEWYEAR, กรุ๊ปเหมามาเลเซีย, คาราวานรถโค้ช, จองทัวร์ยุโรป, จองทัวร์เวียดนาม, ทัวร์คิวชู, ทัวร์จีน, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์น่าน, ทัวร์ปีใหม่, ทัวร์พม่า, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์สงกรานต์2017, ทัวร์สงกรานต์2560, ทัวร์สเปน, ทัวร์สแกนดิเนเวีย, ทัวร์หลวงพระบาง, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์อินโดนีเซีย, ทัวร์อิหร่าน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์เกาหลีเหนือ, ทัวร์เชียงใหม่, ทัวร์เดือนกันยายน, ทัวร์เดือนตุลาคม, ทัวร์เดือนธันวาคม, ทัวร์เดือนพฤศจิกายน, ทัวร์เดือนสิงหาคม, ทัวร์เวียดนาม2560, ทัวร์เวียดนามปีใหม่, ทัวร์เวียดนามมีนาคม, ทัวร์เวียดนามราคาถูก, ทัวร์เวียดนามเมษายน. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 38,273 คน