พม่าการบินไทย

(โชคทวีทัวร์)_CMM4_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ตองอู?4?วัน?3 คืน?(TG)

 

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ?? ย่างกุ้ง -? หงสาวดี? ? วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุเรงนอง ? มหาเจดีย์ชเวมอดอ ?พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง?พระธาตุอินทร์แขวน ? ตองอู ? พระธาตุเกามุดอว์ ? เจดีย์ชเวสันดอว์
? ? : วันที่สาม?ตองอู ? หงสาวดี ? ชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง ? เจดีย์ชเวดากอง?
??? : วันที่สี่?ย่างกุ้ง ? พระนอนตาหวาน ? เจดีย์โบตะทาวน์ ? ตลาดสก็อต ? พระพุทธรูปหินอ่อน ??ปางช้างเผือก ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

?

This entry was posted in พม่าการบินไทย. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 215 คน