ผลงานที่ผ่านมา

? Chulalongkorn University, officially abbreviated as CU and commonly abbreviated as Chula, is the oldest university under the Thai modern educational system, founded in 1917 by King Vajiravudh who named it after his father, King Chulalongkorn.
Thammasat University, or in brief TU, is Thailand’s second oldest institute of higher education.
การกีฬาแห่งประเทศไทย Sports Authority of Thailand
Mahidol University is a public research university in Bangkok, Thailand. Established in 1888 as School of Medical Practitioners, Siriraj Hospital and reorganized in 1943 as University of Medical Sciences
Department of Tourism
กรมการท่องเที่ยว ข้อมูลธุรกิจนำเที่ยว, ธุรกิจทัวร์, มัคคุเทศก์และแหล่งมาตรฐานท่องเที่ยว.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมีอยู่ 40 แห่ง
Hospitalโรงพยาบาลต่างๆ

“มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของเราโชคทวีทัวร์”

Year 2002 Award Top Thailand Operator (Central Region)

Choktaweetour Co., LTD

With Compliments

Top Achievers Award year 2002
Certificate of Appreciation TOP Producers 2004

for The City Bayview Hotel Penang.

Thank You For Your Support !

Year 2005 Top Thailand Operator

Choktaweetour Co., LTD with Compliments genting Awana Hotels & RESORTS

บริการนำเที่ยว และให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Top Achievers Award year 2005
Top Achievers Award year 2007
Top Achievers Award year 2008
Best Supporting Thailand Outbound Travel Agent for the year 2009
Certificate of Appreciation