ปีใหม่

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN5?ฮานอย?นิงห์บิงห์?เว้?ดานัง?ฮอยอัน?โฮจิมินห์?กู๋จี?(ครบสูตร เหนือ กลาง ใต้)?6 วัน 5 คืน (DD)

 

 

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรมวันเมียว ? ทะเลสาบตะวันตก ? เจดีย์เฉินก๊วก ? วัดกวานแถ่งห์ ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง๊อกเซิน ? สะพานแสงอาทิตย์ ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ?? ? : วันที่สอง ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? นิงห์บิงห์ ? ล่องเรือถ้ำตำก๊อก ? วัดบิกด่อง ? ดองฮอย
? ? : วันที่สาม ดองฮอย ? อุทยานแห่งชาติฟ็องญาถ้ำเทียนเดื่อง ? เว้
? ? : วันที่สี่ เว้ ? ล่องเรือ ชมความงาม สองฝั่งแม่น้ำหอม ? เจดีย์เทียนมู่ ? พระราชวังหลวงของ จักรพรรดิ ? ดานัง ? พิพิธภัณฑ์จาม ? ฮอยอัน
? ? : วันที่ห้า?ฮอยอัน ? วัดจีน ? สะพานญี่ปุ่น ? บ้านโบราณ ? โฮจิมินห์ ? ที่ทำการไปรษณีย์กลางมหาวิหารนอตเทรอดาม ? โรงงาน Tay son ? ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมดินเนอร์บนเรือ?? ? : วันที่หก โฮจิมินห์ ? อุโมงค์กู๋จี ? ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ? ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

 

เดินทางโดย :

dd?สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)CMS3_ Malaysia-Singapore 4 วัน 3 คืน TG

BANNER CMS3

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? กัวลาลัมเปอร์ ? ปุตราจายา ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ? ซิตี้ทัวร์ ? มะละกา ? ยะโฮร์ บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ? ? : วันที่สี่ เมอร์ไลอ้อน ? วัดพระเขี้ยวแก้ว ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCSX3 _จางเจียเจี้ย “สะพานกระจก” เฟ่งหวง 6วัน5คืน WE

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิงหวง ? นั่งเรือแจวเฟิงหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิ่งหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า + บันไดเลื่อน + รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ? เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? ลำธารแส้ทอง ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)
? ? : วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง- แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
? ? : วันที่หก จางเจียเจี้ย ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? ฉางชา ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบินไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CCSX1_ ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 5วัน4คืน WE

BANNER CCSX1 จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิ่งหวง ? นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิงหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน)? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ? เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? เทียนจื่อซาน
? ? : วันที่ห้า ฉางซา ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบิน ไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCTS 2 _ ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? ซัปโปโร? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช๊อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ countdown โฮโดริปาร์ค
? ? : วันที่สาม ตลาดปลานิโจ ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? คลองโอตารุ
? ? : วันที่สี่ โอตารุ ? blue pond ? โซอุนเคียว
? ? : วันที่ห้า โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – มิตซุยเอาท์เล็ท
? ? : วันที่หก ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _ น่าน ? หลวงพระบาง (น่าน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (FD)

BANNER น่าน หลวงพระบาง วังเวียง 30 ธ.ค - 3 ม.ค ปีใหม่


? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม หลวงพระบาง ? ตักบาตรเข้าเหนียว ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง ? พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่ห้า หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMS01_ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ 5 วัน (TG)

BANNER MMS1 29 ธ.ค-2 ม.ค ปีใหม่

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง?ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม?คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่??เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์?
? ? : วันที่ห้า?ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 29?ธ.ค. 59 ? 2?ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMM4_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ตองอู 4 วัน 3 คืน (TG)

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุเรงนอง – มหาเจดีย์ชเวมอดอ ?พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน ? ตองอู ? พระธาตุเกามุดอว์ ? เจดีย์ชเวสันดอว์
? ? : วันที่สาม ตองอู ? หงสาวดี ? ชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง ? เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สี่ ย่างกุ้ง ? พระนอนตาหวาน ? เจดีย์โบตะทาวน์ ? ตลาดสก็อต ? พระพุทธรูปหินอ่อน ? ปางช้างเผือก ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
31 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)_CKN1 น่าน ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน 2560 (DD)

BANNER น่าน DD

? ? : วันแรก ดอนเมือง ? น่าน ? วัดภูมินทร์ ? นั่งรถรางชมเมืองน่าน
? ? : วันที่สอง ดอยภูคา ? บ่อเกลือ ? ต้นชมพูพูคา ? หมู่บ้านไทลื้อ
? ? : วันที่สาม ทะเลหมอกดอยเสมอดาว ? ผาชู้ ? เสาดินนาน้อย ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

dd นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,077 คน