ปีใหม่ในประเทศ

(โชคทวีทัวร์)?ภูชี้ฟ้า ปีใหม่ 2560 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสารการบินไทย (TG)

l;oc,jahks];'


? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เชียงใหม่ ? อ. เทิง ? ภูชี้ฟ้า
? ? : วันที่สอง?ทะเลหมอก ? ดอยผาตั้ง ? ดอยตุง ? แม่สาย
? ? : วันที่สาม?เชียงราย ? อ. แม่ขะจาน ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่?31 ธันวาคม ? 02 มกราคม2560

ราคาท่านละ :

15,900.-

เดินทางโดย :

การบินไทย
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _ น่าน ? หลวงพระบาง (น่าน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (FD)

BANNER น่าน หลวงพระบาง วังเวียง 30 ธ.ค - 3 ม.ค ปีใหม่


? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 หลวงพระบาง ? ตักบาตรเข้าเหนียว ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง ? พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60
วังเวียง ? เวียงจันทน์ ? อุดรฯ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

dd
สาย นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)_CKN1 น่าน ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน 2560 (DD)

BANNER น่าน DD



? ? : วันแรก 31 ธ.ค 59 ดอนเมือง ? น่าน ? วัดภูมินทร์ ? นั่งรถรางชมเมืองน่าน
? ? : วันที่สอง 1 ม.ค 60 ดอยภูคา ? บ่อเกลือ ? ต้นชมพูพูคา ? หมู่บ้านไทลื้อ – วัดพระธาตุแช่แห้ง
? ? : วันที่สาม 2 ม.ค 60 ทะเลหมอกดอยเสมอดาว ? ผาชู้ ? เสาดินนาน้อย ? วัดพระธาตุเขาน้อย ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค. 59 ? 2 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)_ล่องแม่ปิง เขื่อนภูมิพล ภูชี้ฟ้า 6 วัน 4 คืน
รถโค้ชปรับอากาศ

ภูชีฟ้า



? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59? กรุงเทพฯ ? ตาก ? อ. สามเงา
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 เขื่อนภูมิพล ? เรือสำราญรอยัลไดมอนด์ ? ล่องเรือ ? ปาร์ตี้ปีใหม่
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 อ.ลี้ ? พระธาตุห้วยต้ม ? ลำปาง ? โรงงานเซรามิค ? พะเยา
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 พะเยา? เชียงคำ ? ภูชี้ฟ้า
? ? : วันที่ห้า 3ม.ค 59 ทะเลหมอก ? ดอยผาตั้ง ? วัดล่องเสือเต้น ? ดอยตุง
? ? : วันที่ห้า 4 ม.ค 59
กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 59 ? 4 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

12,500.-

เดินทางโดย :

รถโค้ชปรับอากาศ

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)_เส้นทาง R3A สิบสองปันนา รถโค้ชปรับอากาศ

โชว์ 12 ปันนา



? ? : วันแรก 29 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? นครสวรรค์ ? พิษณุโลก ? อุตรดิตถิ์(วัดพระแท่นสิลาอาสน์) ? เชียงราย( เชียงของ)
? ? : วันที่สอง 30 ธ.ค 59 เชียงของ ? หลวงน้ำทา ? เมืองล้า ? ถนนคนเดิน ? เชียงรุ้ง
? ? : วันที่สาม 31 ธ.ค 59 สวนป่าดงดิบ ? วัดหลวงเมืองลื้อ ? เมืองใหม่ 9 จอม12เชียง ? โชว์พารานาสี
? ? : วันที่สี่ 1 ม.ค 60 สวนม่านทิ่ง ? เจดีย์หน่อไม้ ? วัดป่าเจ ? หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อป้อง ? พิพิธภัณฑ์ฯ
? ? : วันที่ห้า? 2 ม.ค 60
ตลาดเช้า ? เชียงรุ้ง ? หลวงน้ำทา ? เชียงของ ? พะเยา
? ? : วันที่หก 3 ม.ค 60 พะเยา ? แพร่ ? พิษณุโลก ? นครสวรรค์ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

13,900.-

เดินทางโดย :

รถโค้ชปรับอากาศ

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ตักบาตรเข้าเหนียว, ตาก, ทะเลหมอก, น่าน, ปีใหม่ในประเทศ, พะเยา, ภูชี้ฟ้า, รถโค้ชปรับอากาศ, ล่องแม่ปิง, วัดภูมินทร์, ห้วยโกร๋น, เขื่อนภูมิพล, เชียงคำ
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,171 คน