ปีใหม่ต่างประเทศ

(โชคทวีทัวร์) CTPE7_Countdown VIP ไต้หวัน พักบนอาลีซาน + ชมพระอาทิตย์ 31 ธ.ค 59 – 4 ม.ค 60

BANNER CTPE7 VIP


? ? : วันแรก31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สอง 1 ม.ค. 60 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 85) – วัดหลงซาน ? ตลาดซีเหมินติง
? ? : วันที่สาม? 2 ม.ค. 60 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? วัดจงไถซานซื่อ
? ? : วันที่สี่?3 ม.ค. 60 ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? อาลีซาน
? ? : วันที่ห้า 4 ม.ค. 60 อุทยานฯ อาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? ชมพระอาทิตย์ขึ้น ? บึงสองพี่น้อง ? สวนสนพันปี ? นั่งรถไฟหัวจรวด (เจียอี้ ? เถาหยวน) ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ?

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)?CTPE6_Countdown ไต้หวัน เกาสง 5 วัน 5 วัน 4 คืน (TG) 30 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60

BANNER CTPE6

? ? : วันแรก 30 ธ.ค. 59? กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) ? ไทเป
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค. 59???? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซาน ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค. 60? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เกาสง) ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซา – วัดโฝวกวงซัน ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ?
? ? : วันที่สี่?2 ม.ค. 60 อ่าวซีจือ ? อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซำจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค. 60 ขึ้นชมวิวบนตึกไทเป 101 (ชั้น 89) ? ตลาดซีเหมินติง ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ?

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)?CTPE5_Countdown ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน (TG)
30 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60

BANNER CTPE5

? ? : วันแรก 30 ธ.ค. 59? กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 89)
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค. 59???? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค. 60 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซาน ? ตลาดซีเหมินติง ? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้) ? เจียอี้?
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค. 60 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? สวนสนพันปี ? บึงสองพี่น้อง ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม?
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค. 60 วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? กรุงเทพฯ?

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์) CCTS 2 _ ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? ซัปโปโร? หอนาฬิกา ? ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช๊อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ countdown โฮโดริปาร์ค
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 ตลาดปลานิโจ ? ศาลเจ้าฮอกไกโด ? พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ? พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ? อิออนพลาซ่า ? ถนนซาไกมาจิ ? คลองโอตารุ
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 โอตารุ ? blue pond ? โซอุนเคียว
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 โซอุนเคียว ? นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ? น้ำตกกิงกะ ? น้ำตกริวเซ ? ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – มิตซุยเอาท์เล็ท
? ? : วันที่หก 4 ม.ค 60 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์) CCSX3 _จางเจียเจี้ย “สะพานกระจก” เฟ่งหวง 6วัน5คืน WE

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา ? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิงหวง ? นั่งเรือแจวเฟิงหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิ่งหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า + บันไดเลื่อน + รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) ? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ? เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? เขาอวตาร ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? ลำธารแส้ทอง ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)
? ? : วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง- แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
? ? : วันที่หก จางเจียเจี้ย ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? ฉางชา ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบินไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CCSX1_ ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 5วัน4คืน WE

BANNER CCSX1 จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน

? ? : วันแรก สุวรรณภูมิ ? ฉางซา
? ? : วันที่สอง ฉางซา ? เมืองโบราณเฟิ่งหวง ? นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ? ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ? สะพานหงส์ ? กำแพงเมืองโบราณ
? ? : วันที่สาม เฟิงหวง ? จางเจียเจี้ย ? ภูเขาเทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน)? หน้าผาลอยฟ้า ? ภาพวาดทราย ? ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
? ? : วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ? ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) ? เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) ? สะพานหนึ่งในใต้หล้า ? เทียนจื่อซาน
? ? : วันที่ห้า ฉางซา ? ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบิน ไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMM4_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ตองอู 4 วัน 3 คืน (TG)

? ? : วันแรก 31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุเรงนอง – มหาเจดีย์ชเวมอดอ ?พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง 1 ม.ค 60 พระธาตุอินทร์แขวน ? ตองอู ? พระธาตุเกามุดอว์ ? เจดีย์ชเวสันดอว์
? ? : วันที่สาม 2 ม.ค 60 ตองอู ? หงสาวดี ? ชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง ? เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สี่ 3 ม.ค 60? ย่างกุ้ง ? พระนอนตาหวาน ? เจดีย์โบตะทาวน์ ? ตลาดสก็อต ? พระพุทธรูปหินอ่อน ? ปางช้างเผือก ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
31 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CMM3_ พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา? TG-3วัน2คืน 31 ม.ค 59 – 2 ม.ค 60

BANNER CMM3

? ? : วันแรก 31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี ? พระพุทธรูปหินอ่น ? ปางช้างเผือก ? ตลาดสก็อต ? พระนอนตาหวาน ? พระเจดีย์โบตะตอง ? พระเจดีย์ชเวดากอง ? การะเวก
? ? : วันที่สอง 1 ม.ค 60 ย่างกุ้ง ? หงสาวดี ? วัดไจ้คะวาย ? พระราชวังบุเรงนอง ? มหาเจดีย์ชเวมอดอ ? พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สาม 2 ม.ค 60 พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี ? พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุน ? ย่างกุ้ง ? กรุงเทพฯ?

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CMM2_ พม่า 5 สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ 6วัน5คืน DD

BANNER CMM2 พม่า 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ DD

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ? มัณฑะเลย์
? ? : วันที่สอง มัณฑะเลย์ ? พุกาม (BAGAN)
? ? : วันที่สาม พุกาม (BAGAN) ? เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) ? ตองอู (Taunggu)
? ? : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) ? พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)
? ? : วันที่ห้า พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) ? หงสาวดี (Bago) ? ย่างกุ้ง
? ? : วันที่หก ย่างกุ้ง ? เทพทันใจ? กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CMS3_ Malaysia-Singapore 4 วัน 3 คืน TG

BANNER CMS3

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? กัวลาลัมเปอร์ ? ปุตราจายา ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ? ซิตี้ทัวร์ ? มะละกา ? ยะโฮร์ บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ? ? : วันที่สี่ เมอร์ไลอ้อน ? วัดพระเขี้ยวแก้ว ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMS01_ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ 5 วัน (TG)

? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 59 คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMS01_ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ 5 วัน (TG)

BANNER MMS1 29 ธ.ค-2 ม.ค ปีใหม่

? ? : วันแรก 29 ธ.ค 59 กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง 30 ธ.ค 59 ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม 31 ธ.ค 59 คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ 1 ม.ค 60 เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์?
? ? : วันที่ห้า 2 ม.ค 60 ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
29
?ธ.ค. 59 ? 2ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

tg
สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _ น่าน ? หลวงพระบาง (น่าน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (FD)

BANNER น่าน หลวงพระบาง วังเวียง 30 ธ.ค - 3 ม.ค ปีใหม่


? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? น่าน ? พระธาตุแช่แห้ง ? วัดศรีพันต้น ? วัดภูมินทร์
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 น่าน ? ห้วยโกร๋น ? ล่องเรือแม่น้ำโขง ? หลวงพระบาง ? บายศรีสู่ขวัญ
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60? หลวงพระบาง ? ตักบาตรเข้าเหนียว ? พิพิธภัณฑ์หอพระบาง ? พระราชวังเจ้ามหาชีวิต ? วัดเชียงทอง ? น้ำตกตาดกวางสี ? บ้านผานม ? พระธาตุพูสี ? ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 หลวงพระบาง ? ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ ? วังเวียง

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN6เวียดนามเหนือ ซาปา นิงห์บิงห์ ฮานอย TG? 5วัน4คืน

BANNER CKVN6

? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? ฮานอย
? ? : วันที่สอง 31 ธ.ค 59 ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา?
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 ซาปา ? ยอดเขาฮัมรอง ? ยอดเขาฟานซิปัน ? ฮานอย ? โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 ฮานอย ? อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? วิหารวรรณกรรม ? นิงห์บิงห์
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 นิงห์บิงห์ ? ล่องเรือฮาลองบก ? ถ้ำตำก๊อก ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย ? สนามบินนอยไบ ? กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

เทศกาลปีใหม่
30 ธ.ค 59 – 3 ม.ค 60

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :


(ทัวร์เวียดนาม)
CKVN4?เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เดียนเบียนฟู ไหมโจว 5 วัน 4 คืน (TG) 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 60 บินเช้า-กลับค่ำ

BANNER CKVN4

? ? : วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? ไหมโจว
? ? : วันที่สอง 3 ธ.ค 59 ไหมโจว ? เดียนเบียนฟู?
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค 60 เดียนเบียนฟู ? ลาวไก ? ซาปา ?Silver Water Fall ? ซาปา หมู่บ้านทาวัน
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค 60 ซาปา? ยอดเขาฟานซิปัน ? ยอดเขาฮัมรอง ? ฮานอย
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค 60 ฮานอย ? อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ? กรุงเทพ ??

กำหนดวันเดินทาง

เทศกาลปีใหม่
28 ธ.ค 59 – 2 ม.ค 60

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN7?ปีใหม่?เวียดนาม ฮาลอง นิงห์บิงห์?ฮานอย 4?วัน 3 คืน (QR) 29 ธ.ค. 59- 1 ม.ค. 60?

อ่าวฮาลอง

? ? : วันแรก? กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง?ฮาลอง ? ล่องเรืออ่าวฮาลอง ? ถ้ำเทียนกุง ? หมู่บ้านชาวประมง ? นิงบิงห์
? ? : วันที่สาม?นิงบิงห์ ? ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? ช้อปปิ้ง 36 สาย ?
การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
? ? : วันที่สี่?ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? วิหารวรรณกรรม ? กรุงเทพ???

กำหนดวันเดินทาง

เทศกาลปีใหม่
29 ธ.ค 59 – 1 ม.ค 60

เดินทางโดย :

กาต้า
สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์

มาตรฐานระดับ :

(ทัวร์เวียดนาม)?CKVN5?ฮานอย?นิงห์บิงห์?เว้?ดานัง?ฮอยอัน?โฮจิมินห์?กู๋จี?(ครบสูตร เหนือ กลาง ใต้)?6 วัน 5 คืน (DD)

 

 

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? วิหารวรรณกรรมวันเมียว ? ทะเลสาบตะวันตก ? เจดีย์เฉินก๊วก ? วัดกวานแถ่งห์ ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง๊อกเซิน ? สะพานแสงอาทิตย์ ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ?? ? : วันที่สอง ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? วัดเจดีย์เสาเดียว ? นิงห์บิงห์ ? ล่องเรือถ้ำตำก๊อก ? วัดบิกด่อง ? ดองฮอย
? ? : วันที่สาม ดองฮอย ? อุทยานแห่งชาติฟ็องญาถ้ำเทียนเดื่อง ? เว้
? ? : วันที่สี่ เว้ ? ล่องเรือ ชมความงาม สองฝั่งแม่น้ำหอม ? เจดีย์เทียนมู่ ? พระราชวังหลวงของ จักรพรรดิ ? ดานัง ? พิพิธภัณฑ์จาม ? ฮอยอัน
? ? : วันที่ห้า?ฮอยอัน ? วัดจีน ? สะพานญี่ปุ่น ? บ้านโบราณ ? โฮจิมินห์ ? ที่ทำการไปรษณีย์กลางมหาวิหารนอตเทรอดาม ? โรงงาน Tay son ? ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมดินเนอร์บนเรือ?? ? : วันที่หก โฮจิมินห์ ? อุโมงค์กู๋จี ? ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ? ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

 

เดินทางโดย :

dd?สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(ทัวร์สิงคโปร์) เที่ยวครบสูตร 4 วัน 3 คืน TG

สิงค์โปร์-ไฟเออ

 

 

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? สิงคโปร์ ? ซันเทคซิตี้ ? เมอร์ไลออน ? การ์เด้นบายเดอะเบย์ ?
? ? : วันที่สอง สนุกสนานเต็มวันใน ??ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ? บนเกาะเซนโตซ่า ? นั่งเรือ BUMBOAT ล่องแม่น้ำสิงคโปร์ ?
? ? : วันที่สาม มารีน่าเบย์แซนด์+Sky Park ? ขึ้นสิงคโปร์ฟลายเออร์ ? ช้อปปิ้งย่านถนนออชาร์ด??
? ? : วันที่สี่?เจ้าแม่กวนอิม ? พระเขี้ยวแก้ว (Buddhatooth Relic temple) ? CHINA TOWN ? Q กรุงเทพ

วันเดินทาง

30 ธ.ค 59 – 2 ม.ค 60

เดินทางโดย :

?สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ปีใหม่ต่างประเทศ
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,726 คน