ทัวร์ โปรโมชั่น

(ทัวร์ไต้หวัน)?M_ไต้หวัน สุริยันจันทรา เหย่หลิว จิ่วเฟิ่น?5วัน 3คืน?(XW) ..MAY..?

icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?ท่าอากาศยานดอนเมือง?
? ? : วันที่สอง?
ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดจงไถซาน-วัดเหวินอู่-ชิมชาอูหลง-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่สาม?ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป (รวมบัตรขึ้นตึก)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
?? ? : วันที่สี่ ไทเป-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานเย่หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ซีเหมินติง
? ? : วันที่ห้า?ไทเป-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 59

ราคาท่านละ :

?15,999.-

เดินทางโดย :

??
สายการบินนกสกู๊ด?
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(ทัวร์ไต้หวัน
)?M_ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น
??6วัน 4คืน?(XW)?..MAY..

icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?ท่าอากาศยานดอนเมือง?
? ? : วันที่สอง?ไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดจงไถซาน-วัดเหวินอู่-ชิมชาอูหลง-เจียอี้

? ? : วันที่สาม?เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต
?? ? : วันที่สี่?ไทเป-GERMANIUM-ชิมพายสับปะรด-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่ห้า?ไทเป-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานเย่หลิ่ว-ดิวตี้ฟรี-ซีเหมินติง
? ? : วันที่หก ไทเป-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

30 เม.ย.-5 พ.ค.
7-12, 18-23 พ.ค.

ราคาท่านละ :

?22,999.-

เดินทางโดย :

??
สายการบินนกสกู๊ด?
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM_EASY 😕กัวลาลัมเปอร์?2 คืน ปุตราจายา เก็นติ้ง??3วัน 2?คืน?(OD/MH)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?กัวลาลัมเปอร์ ?(อิสระเต็มวัน)
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ? MITSUI ?OUTLET ?PARK KLIA ?SEPANG ? กรุงเทพฯ??

วันเดินทาง :

3-15 27-29 พ.ค.59(MH)

ราคาท่านละ :

?8,888.-

เดินทางโดย :

??odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-ทัวร์สิงคโปร์)?CMS_EXTRA?:?กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ยะโฮร์?ปุตราจายา?สิงคโปร์
5 วัน 4? คืน?(OD/MH)?

legolandjb
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?เมืองมรดกโลก? มะละกา ? เลโก้แลนด์ ? ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม?ยะโฮร์บารู ? สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
? ? : วันที่สี่ ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่ห้า กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

4-8, 5-9, 11-15, 18-22, 25-29 พ.ค.59???

ราคาท่านละ :

?15,888.-

เดินทางโดย :

od??mh

สายการบินมาลินโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMA?:?มะละกา? กัวลาลัมเปอร์ ?เก็นติ้ง ปุตราจายา?
4วัน 3คืน ?
แถม…ล่องเรือมะละกา?(OD/MH)?

มะละกา2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง?มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ?ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? MITSUI ?OUTLET ?PARK KLIA ?SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

?5-8, 12-15, 19-22, 26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?13,888.-

เดินทางโดย :

??odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMB?:?มะละกา?ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์ ?ปุตราจายา
Hello Kitty+ เลโก้แลนด์ 4วัน 3คืน??(OD/MH)?

hello-kitty-land-malaysia
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลา
? ? : วันที่สี่?กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

?5-8
,12-15
19-22,
26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?15,888.-

เดินทางโดย :

od??mh

สายการบินมาลินโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMC?:?LOST WORLD?คาเมร่อน?เก็นติ้ง?กัวลาลัมเปอร์?ปุตราจายา
2 สวนสนุก4?วัน?3?คืน?(MH)

คาร์เมร่อน
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? Lost World of Tambun?
? ? : วันที่สอง?อิโปร์ ? คาเมร่อนไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม?คาเมร่อนไฮแลนด์ ?- เก็นติ้งไฮแลนด์?
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ถ้ำบาตู ?(Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

?5-8,
12-15,
19-22,
26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?15,888.-

เดินทางโดย :

??mh

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย)?CMD?:?กัวลาลัมเปอร์?เก็นติ้ง ปุตราจายา?4วัน 3คืน?(MH)?

malaysia-scholarship2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง?เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง? SURIA?KLCC
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ?ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สี่?กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI? OUTLET? PARK KLIA? SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

5-8,
12-15,
19-22,
26-29? พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

?13,888.-

เดินทางโดย :

??odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์?และ
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

 

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์, ทัวร์ โปรโมชั่น, ทัวร์โปรโมชั่น, โปรโมชั่น
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,385 คน