ทัวร์ ออสเตรียน แอร์ไลน์

(Consotium)_E_8 วัน ยุโรปตะวันออก?(3 ประเทศสุดคุ้ม …เยอรมนี ? ออสเตรีย ? เชก)?สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์? (OS)

โบสถ์พระแม่มารี (Frauenkirche)

icon downloadจองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพมหานคร
? ? : วันที่สอง?มิวนิค
? ? : วันที่สาม?มิวนิค – นอยส์ชวานสไตน์ – อูบาอามาเกา?
? ? : วันที่สี่?ฟุสเซ่น ? ซาลส์บวร์ก ? เซ็นต์วูฟกัง ? ฮอลสตรัท
? ? : วันที่ห้า?ซาลส์บวร์ก ? ลินซ์ ? เชสกี้ คลุมลอฟ
? ? : วันที่หก?เชสกี้ ครุมลอฟ- คาร์โลวี วารี – ปราก
? ? : วันที่เจ็ด ปราก ? ปราสาทแห่งกรุงปราก ? โบสถ์เซนต์ไวตัส?
? ? : วันที่แปด?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

3-10 ธ.ค.59
(59,900 .-)
27 ธ.ค.- 3 ม.ค.60
28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 60
(**ปีใหม่ 64,900 บาท)

ราคาท่านละ:

3-10 ธ.ค.59
(59,900 .-)
27 ธ.ค.- 3 ม.ค.60
28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 60
(**ปีใหม่ 64,900 บาท)

สายการบิน:

Logo OS
สายการบิน
ออสเตรียน แอร์ไลน์

(Consotium))_E_?8วัน 5 คืน แกรนด์ออสเตรีย?สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) บินตรงสู่กรุงเวียนนา

เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)

icon download


จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ??
? ? : วันที่สอง ?เวียนนา?

? ? : วันที่สาม?ปานดอร์ฟ ? เวียนนา
? ? : วันที่สี่?เมลค์ ? ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก
? ? : วันที่ห้า?ซาลส์บวร์ก ? เซนต์ วูลฟ์กัง ? ฮอล์สตรัท
? ? : วันที่หก?ลีนซ์ ? คลาเกนเฟิร์ต ? กราซ
? ? : วันทีี่เจ็ด?กราซ
? ? : วันทีแปด?กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง:

2-9 ธ.ค.59
26 ธ.ค.- 2 ม.ค.60
27 ธ.ค.- 3 ม.ค.60
28 ธ.ค.- 4 ม.ค.60
17-24 ก.พ.60
15-22 มี.ค.60
22-29 มี.ค.60

ราคาท่านละ:

(61,900.-)
(67,900.-)
(59,900.-)?

สายการบิน:

Logo OS
สายการบิน
ออสเตรียน แอร์ไลน์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ ออสเตรียน แอร์ไลน์, ทัวร์ออสเตรียน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 663 คน