ทัวร์ไต้หวันปีใหม่VIP

(โชคทวีทัวร์)?CTPE7_Countdown VIP ไต้หวัน พักบนอาลีซาน + ชมพระอาทิตย์?31 ธ.ค 59 ? 4 ม.ค 60

BANNER CTPE7 VIP

?

? ? : วันแรก31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สอง?1 ม.ค. 60 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 85) ? วัดหลงซาน ? ตลาดซีเหมินติง
? ? : วันที่สาม? 2 ม.ค. 60 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? วัดจงไถซานซื่อ
? ? : วันที่สี่?3 ม.ค. 60 ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? อาลีซาน?
? ? : วันที่ห้า 4 ม.ค. 60 อุทยานฯ อาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? ชมพระอาทิตย์ขึ้น ? บึงสองพี่น้อง ? สวนสนพันปี ? นั่งรถไฟหัวจรวด (เจียอี้ ? เถาหยวน) ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ??

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ไต้หวันปีใหม่VIP
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 618 คน