ทัวร์เวียดนามตุลาคม


ทัวร์เวียดนาม?: โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา?**พักซาปา 2 คืน**??
5 วัน 4 คืน?(TG)?

รหัส : CKVN2?

ทัวร์เวียดนามอันดับหนึ่งในประเทศไทยทำเองไม่ส่งต่อ
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? ฮานอย ? สุสานลุงโฮ ? เจดีย์เสาเดียว ? วิหารวรรณกรรม ? ฮาลอง ? ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
? ? : วันที่สอง ฮาลองเบย์ ? ถ้ำนางฟ้า ? ฮานอย ? ทะเลสาบคืนดาบ ? วัดหง็อกเซิน ? ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ? ฮานอย
? ? : วันที่สาม ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา ? อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
? ? : วันที่สี่ ซาปา ? ยอดเขาฮัมรอง? ยอดเขาฟานซิปัน ?Silver Water Fall ? หมู่บ้านทาวัน ? ซาปา
? ? : วันที่ห้า ซาปา ? ลาวไก ? ฮานอย ? ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

ช่วงถัดไปวันที่

16-20 ก.ค.59
10-14 ส.ค.59

ราคาท่านละ :

22,900 .-

เดินทางโดย :

THAI AIRWAYS (การบินไทย)การบินไทย
พิเศษ พักซาปา 2 คืน
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

 

ทัวร์คาราวาน ครั้งที่?9?นครพนม???วินห์?? นิงห์บิงห์ ??ฮานอย???ซาปา???เดียนเบียนฟู??ฮานอย?
เดินทางโดย : รถโค้ชปรับอากาศ

รหัส : CARAVAN 9

ทัวร์เวียดนามอันดับหนึ่งในประเทศไทยทำเองไม่ส่งต่อ
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? : วันแรก 2 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? นครพนม?
? : วันที่สอง 3 ธ.ค 59 นครพนม ? ท่าแขก ? เมืองวินห์?
? : วันที่สาม 4 ธ.ค 59 วินห์ ? นิงบิงห์ (ฮาลองบก) ? Tam Coc (ถ้ำ ตามก๊อก) ? วัดถ้ำ บิกด่อง Bich Dong ? ฮานอย?
? : วันที่สี่ 5 ธ.ค 59 ฮานอย ? สุสานโฮจิมินห์ ? พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ? เจดีย์เสาเดียว ? วัดแห่งวรรณกรรม ? พิพิธภัณฑ์สงคราม ? ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า ? โชว์เชิดหุ่นน้ำ (Water Pupet Show) ? ฮานอย
? : วันที่ห้า 6 ธ.ค 59 ฮานอย ? ลาวไก ? ซาปา
? : วันที่หก 7 ธ.ค 59 ซาปา ? Silver Water Fall ? เดียนเบียนฟู ? Dien Bien Phu Museum ? ป้อมปราการ Phu An Nan หรือ A1
? : วันที่เจ็ด 8 ธ.ค 59 เดียนเบียนฟู ? ฮานอย
? : วันที่แปด 9 ธ.ค 59 ฮานอย ? วินห์
? : วันที่เก้า 10 ธ.ค วินห์ ? ด่านนครพนม
? : วันที่สิบ 11 ธ.ค 59 กรุงเทพมหานคร

วันเดินทาง :

ช่วงถัดไปวันที่
2 – 11 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

กรุ๊ป A : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
( 26,900 .- )
  กรุ๊ป B : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว
( 23,900 .- )

เดินทางโดย :

รถโค้ชมิถุนายน 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 
รถโค้ชพฤษภาคม 

#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมมิถุนายน 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 
#รถโค้ชเดือนพฤษภาคมพฤษภาคม 

จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่1
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่2
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่3
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่4
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่5
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่6
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่7
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่8
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่9
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่10
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่11
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่12
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่13
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่14
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่15
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่16
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่17
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่18
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่19
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่20
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่21
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่22
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่23
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่24
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่25
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่26
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่27
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่28
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่29
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่30
จองทัวร์รถโค้ชเดือนพฤษภาคมวันที่31

กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชกรกฎาคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชสิงหาคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชกันยายน  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชตุลาคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชพฤศจิกายน  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชธันวาคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชมกราคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชกุมภาพันธ์ กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชมีนาคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชเมษายน  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชพฤษภาคม  กรุ๊ปเหมาทัวร์รถโค้ชมิถุนายน  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชกรกฎาคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชสิงหาคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชกันยายน  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชตุลาคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชพฤศจิกายน  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชธันวาคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชมกราคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชกุมภาพันธ์ จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชมีนาคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชเมษายน  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชพฤษภาคม  จัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชมิถุนายน  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชกรกฎาคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชสิงหาคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชกันยายน  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชตุลาคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชพฤศจิกายน  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชธันวาคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชมกราคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชกุมภาพันธ์ รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชมีนาคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชเมษายน  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชพฤษภาคม  รับจัดกรุ๊ปเหมารถโค้ชมิถุนายน  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชกรกฎาคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชสิงหาคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชกันยายน  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชตุลาคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชพฤศจิกายน  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชธันวาคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชมกราคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชกุมภาพันธ์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชมีนาคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชเมษายน  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชพฤษภาคม  รับจัดกรุ๊ปทัวร์รถโค้ชมิถุนายน  จัดทัวร์รถโค้ชกรกฎาคม  จัดทัวร์รถโค้ชสิงหาคม  จัดทัวร์รถโค้ชกันยายน  จัดทัวร์รถโค้ชตุลาคม  จัดทัวร์รถโค้ชพฤศจิกายน  จัดทัวร์รถโค้ชธันวาคม  จัดทัวร์รถโค้ชมกราคม  จัดทัวร์รถโค้ชกุมภาพันธ์ จัดทัวร์รถโค้ชมีนาคม  จัดทัวร์รถโค้ชเมษายน  จัดทัวร์รถโค้ชพฤษภาคม  จัดทัวร์รถโค้ชมิถุนายน  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชกรกฎาคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชสิงหาคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชกันยายน  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชตุลาคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชพฤศจิกายน  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชธันวาคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชมกราคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชกุมภาพันธ์ กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชมีนาคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชเมษายน  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชพฤษภาคม  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชมิถุนายน  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชกรกฎาคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชสิงหาคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชกันยายน2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชตุลาคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชพฤศจิกายน2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชธันวาคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชมกราคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชกุมภาพันธ์ กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชมีนาคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชเมษายน2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชพฤษภาคม2017  กรุ๊ปเหมาดูงานรถโค้ชมิถุนายน2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชกรกฎาคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชสิงหาคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชกันยายน2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชตุลาคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชพฤศจิกายน2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชธันวาคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชมกราคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชกุมภาพันธ์ รับจัดทัวร์รถโค้ชมีนาคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชเมษายน2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชพฤษภาคม2017  รับจัดทัวร์รถโค้ชมิถุนายน2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชกรกฎาคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชสิงหาคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชกันยายน2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชตุลาคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชพฤศจิกายน2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชธันวาคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชมกราคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชกุมภาพันธ์ กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชมีนาคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชเมษายน2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชพฤษภาคม2017  กรุ๊ปส่วนตัวรถโค้ชมิถุนายน2017  จัดทัวร์รถโค้ชกรกฎาคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชสิงหาคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชกันยายน2017  จัดทัวร์รถโค้ชตุลาคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชพฤศจิกายน2017  จัดทัวร์รถโค้ชธันวาคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชมกราคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชกุมภาพันธ์ จัดทัวร์รถโค้ชมีนาคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชเมษายน2017  จัดทัวร์รถโค้ชพฤษภาคม2017  จัดทัวร์รถโค้ชมิถุนายน2017  grouptourรถโค้ชกรกฎาคม2017  grouptourรถโค้ชสิงหาคม2017  grouptourรถโค้ชกันยายน2017  grouptourรถโค้ชตุลาคม2017  grouptourรถโค้ชพฤศจิกายน2017  grouptourรถโค้ชธันวาคม2017  grouptourรถโค้ชมกราคม2017  grouptourรถโค้ชกุมภาพันธ์ grouptourรถโค้ชมีนาคม2017  grouptourรถโค้ชเมษายน2017  grouptourรถโค้ชพฤษภาคม2017  grouptourรถโค้ชมิถุนายน2017  รถโค้ชราคาพิเศษกรกฎาคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษสิงหาคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษกันยายน2017  รถโค้ชราคาพิเศษตุลาคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษพฤศจิกายน2017  รถโค้ชราคาพิเศษธันวาคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษมกราคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษกุมภาพันธ์ รถโค้ชราคาพิเศษมีนาคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษเมษายน2017  รถโค้ชราคาพิเศษพฤษภาคม2017  รถโค้ชราคาพิเศษมิถุนายน2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชกรกฎาคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชสิงหาคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชกันยายน2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชตุลาคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชพฤศจิกายน2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชธันวาคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชมกราคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชกุมภาพันธ์ ท่องเที่ยวรถโค้ชมีนาคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชเมษายน2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชพฤษภาคม2017  ท่องเที่ยวรถโค้ชมิถุนายน2017  รถโค้ช ปรับอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

คาราวานครั้งที่ 9

 

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 127 คน