ทัวร์อังกฤษ

(Consortium)?G_?สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ?8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)

เอดินบะระ


จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก ?กรุงเทพ ? อาบูดาบี ?
? ? : วันที่สอง?อาบูดาบี ? เอดินบะระ ? ปราสาทเอดินบะระ
? ? : วันที่สาม?เอดินบะระ ? แมนเชสเตอร์ ? เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์
แทรฟฟอร์ด ? ลิเวอร์พูล
? ? : วันที่สี่?ลิเวอร์พูล ? เมืองสแตรทฟอร์ด ? คาร์ดิฟฟ์?
? ? : วันที่ห้า?คาร์ดิฟฟ์ ? เมืองบาธ ? เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ? ลอนดอน
? ? : วันที่หก?อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
? ? : วันทีเจ็ด ?เที่ยวลอนดอน ? หอนาฬิกาบิกเบน ? Bicester Village outlet ? สนามบิน
? ? : วันที่แปด?อาบูดาบี ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

18-25 ม.ค. 60
8-15 ก.พ. 60

ราคาเริ่มต้นท่านละ

59,900.-

สายการบิน:

เอทิฮัด

สายการบิน?เอทิฮัด

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(Consortium)?G_อังกฤษ เวลล์ (ลอนดอน – คาร์ดิฟฟ์) 7 วัน 4 คืน?(QR) Tel : 02-8791628

big ben


จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? โดฮา?
? ? : วันที่สอง โดฮา ? ลอนดอน ? เสาหินสโตนเฮ้นจ์ ? เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงประเทศเวลส์
? ? : วันที่สาม คาร์ดิฟฟ์ ? บาธ ? ลอนดอน ? หอนาฬิกาบิ๊กเบน
? ? : วันที่สี่ ลอนดอน ? อิสระเต็มวัน
? ? : วันที่ห้า ลอนดอน ? อิสระเต็มวัน
? ? : วันที่หก?ลอนดอน ? Bicester outlet ? สนามบิน
? ? : วันทีเจ็ด โดฮา ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาเริ่มต้นท่านละ

49,900.-
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,500.-)

สายการบิน:

qr
สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
This entry was posted in ทัวร์อังกฤษ. Bookmark the permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 295 คน