ทัวร์เวียดนาม ทัวร์สงกรานต์ โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

 

ทัวร์เวียดนาม : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  5 วัน 4 คืน (DD) 
รหัส  CKVN007 @เวียดนาม
   พิชิตยอดเขาฟานซีปันรับรางวัล 300,000 VND

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่สอง : ซาปา – Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน ซาปาคืนที่ 2
วันที่สาม : ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง
วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
วันที่ห้า : ฮานอย – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : 16,955.- /ท่าน
…………………………
วันเดินทาง :
 : 1 – 5 มี.ค. 60
 : 8 – 12 มี.ค. 60
 : 22 – 26 มี.ค. 60
 : 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 60

 

 

 

 

 

(โชคทวีทัวร์) CKVN007 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  5 วัน 4 คืน (DD) 
   พิชิตยอดเขาฟานซีปันรับรางวัล 300,000 VND

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่สอง : ซาปา – Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน ซาปาคืนที่ 2
วันที่สาม : ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง
วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
วันที่ห้า : ฮานอย – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : 16,955.- /ท่าน
…………………………
วันเดินทาง :
 : 1 – 5 มี.ค.
 : 8 – 12 มี.ค.
 : 22 – 26 มี.ค.
 : 29 มี.ค. – 2 เม.ย.

 

ไต้หวัน ปีใหม่Countdown พักยอดเขาอาลีซาน ชมพระอาทิตย์ขึ้น


: วันที่ 31 ธ.ค. 59 : กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต Countdown

: วันที่ 1 ม.ค. 60 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 85) – วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง

: วันที่ 2 ม.ค. 60 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว วัดจงไถซานซื่อ

: วันที่ 3 ม.ค. 60 : ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อาลีซาน

: วันที่ 4 ม.ค. 60 : อุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น บึงสองพี่น้อง สวนสนพันปี นั่งรถไฟหัวจรวด (เจียอี้ เถาหยวน) เถาหยวน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

31 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCTS1 ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน NH

BANNER CCTS1 ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี


: วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
: วันที่สอง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โซอุนเคียว
: วันที่สาม โซอุนเคียว นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ Blue Pond ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ
: วันที่สี่ ซัปโปโร ตลาดปลานิโจ ชมต้นแป๊ะก๊วย ม.ฮอกไกโด โอโดริปาร์ค หอนาฬิกา ทำเนียบรัฐบาลเก่า ศาลเจ้าฮอกไกโด คลองโอตารุ
: วันที่ห้า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิออนพลาซ่า ถนนซาไกมาจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสีโจซังเค
: วันที่หก โจซังเค พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน พิพิธภัณฑ์ช็อคโกเลต ชิโตเสะ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เดินทางโดย :

ANA Logo
สายการบิน นิปปอน แอร์ เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMM1_CMM1 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม DD 4วัน3คืน

BANNER CMM1 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD
: วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
: วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุ เรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่ างกุ้ง
: วันที่สาม ย่างกุ้ง เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา ตลาดสก็อต พระเจดีย์โบตะตอง เจดีย์เจ๊าทัตจี ชเวดากอง
: วันที่สี่ ย่างกุ้ง วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

20 23, 27 30 ต.ค 59
3 6, 10 13, 17 20, 24 27 พ.ย 59
1 4, 2 5, 8 11, 9 12, 15 18, 22 25 ธ.ค 59

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMM4_พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ตองอู 4 วัน 3 คืน (TG)

: วันแรก 31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง – มหาเจดีย์ชเวมอดอ พระธาตุอินทร์แขวน
: วันที่สอง 1 ม.ค 60 พระธาตุอินทร์แขวน ตองอู พระธาตุเกามุดอว์ เจดีย์ชเวสันดอว์
: วันที่สาม 2 ม.ค 60 ตองอู หงสาวดี ชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง
: วันที่สี่ 3 ม.ค 60 ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ ตลาดสก็อต พระพุทธรูปหินอ่อน ปางช้างเผือก วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่
31 ธ.ค. 59 3 ม.ค. 60

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CMS01_ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ 5 วัน (TG)

BANNER MMS1 29 ธ.ค-2 ม.ค ปีใหม่

: วันแรก 29 ธ.ค 59 กรุงเทพ ปีนัง เมืองมรดกโลก
: วันที่สอง 30 ธ.ค 59 ปีนัง เปรัค คาเมร่อน ไฮแลนด์
: วันที่สาม 31 ธ.ค 59 คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์
: วันที่สี่ 1 ม.ค 60 เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ Putrajaya เมืองมรดกโลกมะละกา ยะโฮร์
: วันที่ห้า 2 ม.ค 60 ยะโฮร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ช้อปปิ้ง ออชาร์ด กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 29ธ.ค. 59 2ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _ น่าน หลวงพระบาง (น่าน-อุดรฯ) 5 วัน 4 คืน (FD)

BANNER น่าน หลวงพระบาง วังเวียง 30 ธ.ค - 3 ม.ค ปีใหม่


: วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ น่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันต้น วัดภูมินทร์
: วันที่สอง 31 ธ.ค 59 น่าน ห้วยโกร๋น ล่องเรือแม่น้ำโขง หลวงพระบาง บายศรีสู่ขวัญ
: วันที่สาม 1 ม.ค 60 หลวงพระบาง ตักบาตรเข้าเหนียว พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม พระธาตุพูสี ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
: วันที่สี่ 2 ม.ค 60 หลวงพระบาง ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ วังเวียง
: วันที่ห้า 3 ม.ค 60
วังเวียง เวียงจันทน์ อุดรฯ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง :

เทศกาลปีใหม่ 30 ธ.ค. 59 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCTS 2 ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

: วันแรก 30 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
: วันที่สอง 31 ธ.ค 59 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ ซัปโปโร หอนาฬิกา ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช๊อปปิ้งทานูกิโคจิและซูซูกิโนะ countdown โฮโดริปาร์ค
: วันที่สาม 1 ม.ค 60 ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิออนพลาซ่า ถนนซาไกมาจิ คลองโอตารุ
: วันที่สี่ 2 ม.ค 60 โอตารุ blue pond โซอุนเคียว
: วันที่ห้า 3 ม.ค 60 โซอุนเคียว นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – มิตซุยเอาท์เล็ท
: วันที่หก 4 ม.ค 60 ท่าอากาศยานชิโตะเซะ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)CMM2_ พม่า 5 สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ 6วัน5คืน DD

BANNER CMM2 พม่า 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ DD

: วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) มัณฑะเลย์
: วันที่สอง มัณฑะเลย์ พุกาม (BAGAN)
: วันที่สาม พุกาม (BAGAN) เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) ตองอู (Taunggu)
: วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock)
: วันที่ห้า พระธาตุอินทร์แขวน (Golden Rock) หงสาวดี (Bago) ย่างกุ้ง
: วันที่หก ย่างกุ้ง เทพทันใจ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

dd
สายการบิน นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CCSX3 _จางเจียเจี้ย “สะพานกระจก” เฟ่งหวง 6วัน5คืน WE

: วันแรก สุวรรณภูมิ ฉางซา : วันที่สอง ฉางซา เมืองโบราณเฟิงหวง นั่งเรือแจวเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง สะพานหงส์ กำแพงเมืองโบราณ
: วันที่สาม เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า + บันไดเลื่อน + รถเหมาอุทยาน) (หรือประตูสวรรค์) หน้าผาลอยฟ้า ภาพวาดทราย ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
: วันที่สี่
จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) เขาอวตาร สะพานหนึ่งในใต้หล้า ลำธารแส้ทอง ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)
: วันที่ห้า ถ้ำมังกรเหลือง- แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
: วันที่หก จางเจียเจี้ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางชา กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบินไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CCSX1_ ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 5วัน4คืน WE

BANNER CCSX1 จางเจียเจี้ย 5วัน4คืน

: วันแรก สุวรรณภูมิ ฉางซา
: วันที่สอง ฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง นั่งเรือแจวเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง สะพานหงส์ กำแพงเมืองโบราณ
: วันที่สาม เฟิงหวง จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ภูเขาประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถเหมาอุทยาน) หน้าผาลอยฟ้า ภาพวาดทราย ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
: วันที่สี่
จางเจียเจี้ย ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง) เขาอวตาร (ขึ้น-ลงลิฟแก้ว) สะพานหนึ่งในใต้หล้า เทียนจื่อซาน
: วันที่ห้า ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

Thai_Smile_Logo
สายการบิน ไทยสไมล์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CMS3_ Malaysia-Singapore 4 วัน 3 คืน TG

BANNER CMS3

: วันแรก กรุงเทพ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา เก็นติ้ง ไฮแลนด์
: วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ มะละกา ยะโฮร์ บารู
: วันที่สาม ยะโฮร์ สิงคโปร์ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
: วันที่สี่ เมอร์ไลอ้อน วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้ง ออชาร์ด กรุงเทพ

เดินทางโดย :

tg
สายการบิน ไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKLA1 _น่าน หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ อุดร 5วัน4คืน FD

BANNER CKLA1

: วันแรก กรุงเทพฯ น่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันต้น วัดภูมินทร์
: วันที่สอง น่าน ห้วยโกร๋น ล่องเรือแม่น้ำโขง หลวงพระบาง บายศรีสู่ขวัญ
: วันที่สาม หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอพระบาง พระราชวังเจ้ามหาชีวิต วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม พระธาตุพูสี ไนท์บาร์ซาร์ (ตลาดมืด)
: วันที่สี่ หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ชมวิวที่บ้านกิ่วกระจำ วังเวียง
: วันที่
ห้า วังเวียง เวียงจันทน์ อุดรฯ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

FD
การบิน แอร์ เอเชีย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN5 ฮานอย นิงห์บิงห์ เว้ ดานัง ฮอยอัน โฮจิมินห์ กู๋จี (ครบสูตร เหนือ กลาง ใต้) 6 วัน 5 คืน (DD)

 

 

: วันแรก กรุงเทพฯ ฮานอย วิหารวรรณกรรมวันเมียว ทะเลสาบตะวันตก เจดีย์เฉินก๊วก วัดกวานแถ่งห์ – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ : วันที่สอง ฮานอย สุสานลุงโฮ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว นิงห์บิงห์ ล่องเรือถ้ำตำก๊อก วัดบิกด่อง ดองฮอย
: วันที่สาม ดองฮอย อุทยานแห่งชาติฟ็องญาถ้ำเทียนเดื่อง เว้
: วันที่สี่ เว้ ล่องเรือ ชมความงาม สองฝั่งแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังหลวงของ จักรพรรดิ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน
: วันที่ห้า ฮอยอัน วัดจีน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ โฮจิมินห์ ที่ทำการไปรษณีย์กลางมหาวิหารนอตเทรอดาม โรงงาน Tay son ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมดินเนอร์บนเรือ : วันที่หก โฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

เดินทางโดย :

dd สายการบินนกแอร์

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)_CKN1 น่าน ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน 2560 (DD)

BANNER น่าน DD

: วันแรก ดอนเมือง น่าน วัดภูมินทร์ นั่งรถรางชมเมืองน่าน
: วันที่สอง ดอยภูคา บ่อเกลือ ต้นชมพูพูคา หมู่บ้านไทลื้อ
: วันที่สาม ทะเลหมอกดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

dd นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CKVN4 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เดียนเบียนฟู ไหมโจว 5 วัน 4 คืน (DD) ต.ค – ธ.ค 59

BANNER เวียดนามเหนือ 5วัน4คืน DD

: วันแรก กรุงเทพฯ ฮานอย ลาวไก ซาปา ยอดเขาฮัมรอง ยอดเขาฟานซิปัน
: วันที่สอง ซาปา Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน เดียนเบียนฟู
: วันที่สาม เดียนเบียนฟู ไหมโจว
: วันที่สี่ ไหมโจว ฮานอย
: วันที่ห้า ฮานอย

เดินทางโดย :

dd นกแอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์เวียดนาม) CKVN2เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง **พักซาปา 2 คืน** 5 วัน 4 คืน (TG) พ.ย. – ธ.ค.

BANNER-CKVN2-ซาปา-2-คืน-300x300

: วันแรก กรุงเทพฯ ฮานอย สุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ฮาลอง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
: วันที่สอง ฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ ฮานอย
: วันที่สาม ฮานอย ลาวไก ซาปา หมู่บ้านทาวัน – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา
: วันที่สี่ ซาปา ยอดเขาฟานซิปัน Silver Water Fall ยอดเขาฮัมรอง
: วันที่ห้า ซาปา ลาวไก ฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CTU เฉิงตู-เสินเซียนเฉอ-จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน TG ก.ย – พ.ย. 59

BANNER เฉิงตู เสินเซียนเฉอ จิ่วจ้ายโกว

: วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) เฉิงตู เม่าเสี้ยน
: วันที่สอง เม่าเสี้ยน อุทยานเสินเซียนเฉอ จิ่วจ้ายโกว
: วันที่สาม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(เที่ยวเต็มวัน)(รวมรถเหมา) โชว์ทิเบต
: วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี เฉิงตู
: วันที่ห้า เฉิงตู วังแพะเขียว ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนโบราณซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
: วันที่หก เฉิงตู ถนนคนเดินจินหลี่ อาหารสมุนไพรจีน กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) คาราวานครั้งที่ 9 นครพนมวินห์ – นิงห์บิงห – ฮานอยซาปาเดียนเบียนฟูฮานอย (รถโค้ชปรับอากาศ)

BANNER คาราวาน

: วันแรก 2 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ นครพนม
: วันที่สอง 3 ธ.ค 59 นครพนม ท่าแขก เมืองวินห์
: วันที่สาม 4 ธ.ค 59 วินห์ นิงบิงห์ (ฮาลองบก) Tam Coc (ถ้ำ ตามก๊อก) วัดถ้ำ บิกด่อง Bich Dong ฮานอย
: วันที่สี่ 5 ธ.ค 59 ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว วัดแห่งวรรณกรรม พิพิธภัณฑ์สงคราม ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า โชว์เชิดหุ่นน้ำ (Water Pupet Show) ฮานอย
: วันที่ห้า 6 ธ.ค 59 ฮานอย ลาวไก ซาปา
: วันที่หก 7 ธ.ค 59 ซาปา Silver Water Fall เดียนเบียนฟู Dien Bien Phu Museum ป้อมปราการ Phu An Nan หรือ A1
: วันที่เจ็ด 8 ธ.ค 59 เดียนเบียนฟู ฮานอย
: วันที่แปด 9 ธ.ค 59 ฮานอย วินห์
: วันที่เก้า 10 ธ.ค วินห์ ด่านนครพนม
: วันที่สิบ 11 ธ.ค 59 กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

รถโค้ช

รถโค้ช ปรับอากาศ

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์


(ทัวร์เกาหลี)
เกาหลี เกาะนามิ โซรัคซาน ล่องทะเลสาบซงจู 6 วัน 5 คืน (TG)

BANNER เกาหลี TG

: วันแรก กรุงเทพฯ กรุงโซล (อินชอน)
: วันที่สอง La Provence Village พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เกาะนามิ โซรัคซาน
: วันที่สาม อุทยานโซรัคซาน นั่งเคเบิ้ลคาร์ วัดชินฮันซา ล่องทะเลสาบชงจู
: วันที่สี่ วัดวาวูจองซา กิมจิแลนด์+ชุดฮันบก เอเวอร์แลนด์ โซล ภาพ 3 มิติ +ไอซ์มิวเซียม
: วันที่ห้า โซล ศูนย์โสม ฮ็อกเก็ตนามู พระราชวังชางดอกกุง ศูนย์เครื่องสำอาง ดิวตี้ฟรี คลองชอกเกซอน เมียงดง ฮ่องแม่น้ำฮัน + ชมปังโชว์
: วันที่หก ศูนย์น้ำมันสนแดง หมู่บ้านบุกซอนฮันอก โซลทาวเวอร์ ONE MOUNT SNOW PARK สนามบินอิน ชอน กรุงเทพฯ

สายการบิน:

THAIAIRWAYSการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-สิงค์โปร์) CMS08 Super Save One มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

BANNER CMS8

: วันแรก กรุงเทพฯ มะละกา ซิตี้ทัวร์
: วันที่สอง ยะโฮว์บารุ สิงคโปร์ ยะโฮว์บารุ
: วันที่สาม ยะโฮว์บารุ ปุตราจายา เก็นติ้ง ไฮน์แลนด์
: วันที่สี่ เก็นติ้ง ไร่สตรอเบอร์รี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ กรุงเทพ

เดินทางโดย :

mh

สายการ มาเลเซีย แอร์ไลน์

(ทัวร์สิงค์โปร์) CS01 สิงค์โปร์ 3 วัน 2 คืน (TG-SQ)

BANNER CS1

: วันแรก กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ซันเทคซิตี้ – มารีน่า เบย์ – Bumboat
: วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย
: วันที่สาม
เมอร์ไลอ้อน – เจ้าแม่กวนอิม – พระเขี้ยวแก้ว(Buddhatooth Relic temple) – CHINA TOWN – ช้อปปิ้งถนนออร์ชาด- กรุงเทพ

เดินทางโดย :

THAIAIRWAYSSQ

สายการบินไทยและสิงค์โปร์แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์) CS02 สิงคโปร์ เที่ยวครบสูตร 4 วัน 3 คืน (TG)

BANNER CS2

: วันแรก กรุงเทพ สิงคโปร์ ซันเทคซิตี้ เมอร์ไลออน การ์เด้นบายเดอะเบย์
: วันที่สอง สนุกสนานเต็มวันใน “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” บนเกาะเซนโตซ่า นั่งเรือ BUMBOAT ล่องแม่น้ำสิงคโปร์
: วันที่สาม มารีน่าเบย์แซนด์+Sky Park ขึ้นสิงคโปร์ฟลายเออร์ ช้อปปิ้งย่านถนนออชาร์ด
: วันที่สี่ เจ้าแม่กวนอิม พระเขี้ยวแก้ว (Buddhatooth Relic temple) CHINA TOWN Q กรุงเทพ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย-สิงค์โปร์) CMS1 มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อน ไฮน์แลนด์ เก็นติ้งไฮน์แลนด์ สิงคโปร์ 2 ขุนเขามรดกโลก 5 วัน 4 คืน (TG)

BANNER CMS1

: วันแรก กรุงเทพ ปีนัง เมืองมรดกโลก
: วันที่สอง ปีนัง เปรัค คาเมร่อน ไฮแลนด์
: วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์
: วันที่สี่ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ Putrajaya เมืองมรดกโลกมะละกา ยะโฮร์
: วันที่ห้า ยะโฮร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลออน ช้อปปิ้ง ออชาร์ด กรุงเทพ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ไต้หวัน) CTPE3 ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (TG)

BANNER CTPE3

: วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นตึกไทเป 101
: วันที่สอง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้)
: วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ สวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง อาบน้ำแร่ในโรงแรม : วันที่สี่ วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
: วันที่ห้า อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ไต้หวัน) CTPE4 ไต้หวัน เกาสง ไทเป ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5วัน 4คืน (TG)

BANNER CTPE4

: วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ไถจง
: วันที่สอง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ

: วันที่สาม วัดโฝวกวงซัน ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์มังกรและเสือ สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซ่า อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป ซีเหมินติง
: วันที่สี่ ขึ้นตึกไทเป 101อนุสาวรียร์วีรชนจงเรี่ยฉือพิพิธภัณฑ์กู้กงวัดหลงซานซื่อหลินไนท์มาเก็ต
: วันที่ห้า อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMA : มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา4 วัน 3 คืน แถม…ล่องเรือมะละกา(OD/MH)

BANNER CMA

: วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
: วันที่สอง มะละกา ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
: วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ เก็นติ้งไฮแลนด์
: วันที่สี่ เก็นติ้ง ไร่สตรอเบอร์รี่ กัวลา ถ้ำบาตู MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMB : มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายาHello Kitty+ เลโก้แลนด์ 4 วัน 3 คืน (OD/MH)

BANNER CMB

: วันแรก กรุงเทพฯ เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
: วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
: วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลา
: วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลินโด้แอร์ และ

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMC : LOST WORLD คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 2 สวนสนุก4 วัน 3 คืน (MH)

BANNER CMC

: วันแรก กรุงเทพฯ กัวลา ฯ Lost World of Tambun
: วันที่สอง อิโปร์ คาเมร่อนไฮแลนด์
: วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
: วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ถ้ำบาตู (Batu Cave) กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

mh

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMD : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 4วัน 3คืน (MH)

BANNER CMD

: วันแรก กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์
: วันที่สอง เก็นติ้ง ไร่สตรอเบอร์รี่ กัวลา ถ้ำบาตู กัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
: วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ : วันที่สี่ กัวลา ปุตราจายา MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM EASY : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง OD

BANNER CM EASY

: วันแรก กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
: วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ (อิสระเต็มวัน)
: วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_11 อิตาลีออสเตรียสวิสฝรั่งเศส 10 วัน (Mt.Jungfrau) (TG)

โคลัสเซี่ยม

: วันแรก กรุงเทพฯ-กรุงโรม(อิตาลี)
: วันที่สอง กรุงโรม-นครวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-มอนเตคาตินี่
: วันที่สาม มอนเตคาตินี่-ปีซ่า-ฟลอเรนซ์
: วันที่สี่ เกาะเวนิส-โบสถ์เซนต์มาร์ก-ล่องเรือกอนโดล่า-อินน์สบรูก(ออสเตรีย)
: วันที่ห้า อินน์สบรูก-หลังคาทองคำ-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น(สวิส)
: วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงเฟรา-ดิจอง(ฝรั่งเศส)
: วันที่เจ็ดดิจอง-ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-นั่งรถไฟ TGV
: วันที่แปดปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องแม่น้ำแซน
: วันที่เก้า กรุงปารีส-กรุงเทพฯ
: วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_16 แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (TG)

GERAMAN-Neuschwanstein1

: วันแรก กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
: วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่
: วันที่สาม ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น – ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
: วันที่สี่ มิวนิค – เนิร์นแบร์ก – เดรสเดน
: วันที่ห้า เดรสเดน – เบอร์ลิน
: วันที่หก เบอร์ลิน – ชมเมือง
: วันที่เจ็ด เบอร์ลิน – ไฮมเมน – โคโลญจน์
: วันที่แปดโคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต
: วันที่เก้า แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ
: วันที่สิบ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU _15_Grand France _แกรนด์ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

svwvga]1

: วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
: วันที่สอง กรุงเทพฯ มิลาน (อิตาลี) เจนัว โมนาโค นีซ (ฝรั่งเศส)
: วันที่สาม นีซ กราซ คานส์ อวีญอง
: วันที่สี่ อวีญอง ออร๊องจ์ ป๊องท์ ดู การ์ด นีมส์ คาร์คาสซอน ตูลูส
: วันที่ห้า ตูลูส แซงต์ เอมิญอง บอร์โดซ์ ตูร์
: วันที่หก ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด) บลัวส์ (ปราสาทเชอนองโซว์) – อังแจร์
: วันที่เจ็ดอังแจร์ มองต์ เซนต์มิเชล ปารีส
: วันที่แปดปารีส (พิพิธภัณฑ์ลุฟว์)
: วันที่เก้า ปารีส กรุงเทพฯ
: วันที่สิบ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_ 09_ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (Glacier Express) (TG)

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน

: วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
: วันที่สอง ซูริค-ชาฟฟ์เฮาเซ่น-วาดู๊ซ(ลิคเท่นชไตน์)-ดาโวส-เซนต์มอริทซ์
: วันที่สาม เซนต์มอริทซ์-อันเดอร์แมทท์-นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมทท์ – ทาสซ์
: วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
: วันที่ห้า โลซานน์-เจนีวา-กรุงเบิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
: วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-กลินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น : วันที่เจ็ด ลูเซิร์น-แองเกิลเบิก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น
: วันที่แปด ลูเซิร์น-ซูริค-กรุงเทพฯ
: จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์ยุโรป)CK_EU_10 _ฝรั่งเศสอังกฤษเวลส์สก๊อตแลนด์ 10 วัน (TG)

สโตนเฮ็น

: วันแรก กรุงเทพฯ
: วันที่สอง ปารีส – ถนนชองป์เซลิเซ่ – ย่านมงมาร์ต
: วันที่สาม ปารีส – ลอนดอน – แอนโดเวอร์ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – คาร์ดีฟฟ์ (เวลส์)
: วันที่สี่ คาร์ดีฟฟ์ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์
: วันที่ห้า วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – เอดินเบอระ (สก๊อตแลนด์)
: วันที่หก ปราสาทเอดินเบอระ – คลิฟฟอร์ด ทาวเวอร์ – ยอร์ค
: วันที่เจ็ด ยอร์ค – บิซเตอร์ – ลอนดอน – มาดามทุสโซ่ด์ – ลอนดอนอาย
: วันที่แปด ลอนดอน – พระราชวังบั้คกิ้งแฮม – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – หอคอยลอนดอน
: วันที่เก้า ลอนดอน กรุงเทพฯ : วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร

เดินทางโดย :

การบินไทย การบินไทย

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM1 กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-มะลากา-เก็นติ้ง 4วัน3คืน -OD

BANNER CM1

: วันแรก กรุงเทพฯ เมืองมรดกโลก มะละกา
: วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้ง KLCC KLIA.
: วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
: วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ถ้ำบาตู (Batu Cave) กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD สายการบิน มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM2 คาเมร่อน-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง 4วัน3คืน OD

BANNER CM2

: วันแรก กรุงเทพฯ กัวลา ฯ คาเมร่อน ไฮแลนด์
: วันที่สอง คาเมร่อน ไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
: วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ถ้ำบาตู (Batu Cave) กัวลาลัมเปอร์
: วันที่สี่ กัวลาฯ ปุตราจายา กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM3 กัวลาลัมเปอร์-มะลากา-เลโก้แลนด์-ยะโฮร์-เก็นติ้ง 5วัน4คืน OD

BANNER CM3

: วันแรก กรุงเทพฯ มะละกา เมืองมรดกโลก
: วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา Kitty Town เลโก้แลนด์ ยะโฮร์บารู
: วันที่สาม ยะโฮร์บารู ปุตราจายา เก็นติ้งไฮแลนด์
: วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
: วันที่สี่ห้า กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM4 กัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 2 คืน 4วัน3คืน OD

BANNER CM4

: วันแรก กรุงเทพฯ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
: วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์
: วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
: วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ถ้ำบาตู (Batu Cave) กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ

เดินทางโดย :

โลโก้ OD มาลินโด้ แอร์

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์สงกรานต์, จองทัวร์สงกรานต์2560, ทัวร์สงกรานต์, ทัวร์สงกรานต์2017, สงกรานต์, สงกรานต์2017, สงกรานต์2560
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 10,428 คน