ทัวร์ยุโรป เค.แอล.เอ็ม.

ทัวร์ยุโรป : โชคทวีทัวร์ Tel.02-879-1628

(Consotium) E_??10 วัน ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์?โดยสายการบินเค.แอล.เอ็ม

ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพมหานคร ? อัมสเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
? ? :วันที่สอง?อัมสเตอร์ดัม ? ล่องเรือชมเมือง ? จตุรัสแดม ? เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)
? ? :วันที่สาม?เรคยาวิก ? เรคฮอล์ท ? อาคูเรย์รี่
? ? :วันสี่?ฮูซาวิค ? ล่องเรือชมปลาวาฬ ? หุบเขาแอสเบกี้ แคนย่อน ? น้ำตกเดทติฟอสส์ ? มายด์วัทท์
? ? :วันที่ห้า?ทะเลสาบมายด์วัทท์ ? ดิมมูโบร์กีร์ ? น้ำตกโกดาฟอสส์ ? เบรดเดลวิค
? ? :วันที่หก?วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล ? ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล ? วิก
? ? :วันที่เจ็ด?ขับรถสโนว์โมบิล ? พิพิธภัณฑ์สโกการ์ ? น้ำตกสโกการ์ฟอสส์
? ? :วันที่แปด?อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ ? น้ำตกกูลฟอสส์ ? น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ? แช่น้ำแร่บลูลากูน
? ? :วันที่เก้า?เรคยาวิก ? อัมสเตอร์ดัม ? กรุงเทพฯ
? ? :วันที่สิบ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

17 – 26 มี.ค. 60
6 – 15 เม.ย. 60
7 – 16 เม.ย. 60
29 เม.ย.- 8 พ.ค. 60

ราคาท่านละ:

145,000

สายการบิน:

เคแอลเอ็ม

สายการบินเค.แอล.เอ็ม


(Consotium) E_
??8 วัน 6 คืน นอร์ทไลท์ ไอซ์แลนด์??โดยสายการบินเค.แอล.เอ็ม

อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก ?กรุงเทพฯ ?อัมสเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์)
? ? :วันที่สอง?อัมสเตอร์ดัม ?ล่องเรือกระจก ? จัตุรัสแดม ? เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) ? บลูลากูน
? ? :วันที่สาม?เรคยาวิก ? ล่องเรือดูปลาวาฬ ? ชมเมืองเรคยาวิก
? ? :วันสี่ ?อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ ? น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ? น้ำตกกูลฟอสส์
? ? :วันที่ห้า?สัมผัสประสบการณ์ขับรถสโนว์โมบิล ? วิก
? ? :วันที่หก?พิพิธภัณฑ์สโกการ์ ? น้ำตกสโกก้าฟอสส์ ? น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค
? ? :วันที่เจ็ด?เรคยาวิก -อัมสเตอร์ดัม ? กรุงเทพฯ
? ? :วันที่แปด?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

29 ม.ค.-5 ก.พ. 60
24 ก.พ. ? 3 มี.ค. 60 11 – 18 มี.ค. 60
24 – 31 มี.ค. 60
27 ธ.ค.59 ? 3 ม.ค. 60

ราคาท่านละ:

109,900.-
112,900.-

สายการบิน:

เคแอลเอ็ม

สายการบินเค.แอล.เอ็ม

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ยุโรป เค.แอล.เอ็ม., ทัวร์ยุโรปอันดับหนึ่ง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 727 คน