ทัวร์ตุรกี

(Consotium)?E_แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน??(TK)??


icon download

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ – อิสตันบูล ? ไคเซรี่
? ? : วันที่สอง?คัปปาโดเกีย ? พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ? นครใต้ดิน

? ? : วันที่สาม?คอนย่า ? คาราวานสไลน์ ? พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่
? ? : วันที่สี่ ปามุคคาเล่ ? ปราสาทปุยฝ้าย – อิชเมียร์??
? ? : วันที่ห้า?บ้านของพระแม่มารี ? เมืองโบราณเอฟฟิซุส
? ? : วันที่หก?พระราชวังทอปกาปึ ? สุเหร่าสีน้ำเงิน ? โบสถ์เซนต์โซเฟีย ? อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
? ? : วันที่เจ็ด อิสตันบูล ? พระราชวังโดลมาบาชเช่ ? ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ?
? ? : วันที่แปด?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

55,900.-

สายการบิน:


สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ตุรกี
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 873 คน